Apple Daily Online25-10-2002
 
 


 
     

 
 
 
波 鞋 Guide :
Sneaker 情 意 結 Fan 屎 齊 講 VANS
 

■ 高 橋 盾 與 VANS 推 出 過 W-mame Slip-on 後 , 10 月 份 再 與 VANS 「 拍 跳 」 , 推 出 Sneakers 界 話 題 作 Under Cover X VANS 的 SK8-HI 。
每 個 細 路 都 經 歷 過 ; 若 你 考 試 考 得 好 、 默 書 100 分 , 父 母 就 會 送 份 禮 物 畀 你 , 以 示 鼓 勵 。 猶 記 得 小 學 時 代 埋 首 苦 讀 誓 要 考 全 班 第 一 , 為 的 就 是 一 對 Made in West Germany 的 adi Superstar 。 每 個 年 代 的 細 路 對 波 鞋 都 有 情 義 結 , 波 牛 恨 買 adi 真 皮 波 Boot 、 籃 球 迷 恨 買 第 1 代 「 佐 敦 」 、 玩 X-Game 一 定 要 過 VANS 才 叫 玩 得 專 業 。 1966 年 , 由 Paul Van Doren 成 立 的 VANS 可 能 是 自 Converse 後 , 最 多 名 牌 名 師 搵 佢 搞 Crossover 的 Sneaker , 名 單 粒 粒 巨 星 : 計 有 James Jarvis ( Silas ) 、 James Jebbia ( Supreme ) 、 高 橋 盾 ( Under Cover ) 等 等 。
與 其 由 小 弟 去 論 VANS , 倒 不 如 請 以 下 VANS 「 Fan 屎 」 兼 潮 流 舖 搞 手 去 講 , 相 信 更 具 說 服 力 吧 !

Daisuke ( 29 歲 ) : 一 切 由 Slip-on 開 始 !
「 首 次 接 觸 VANS 是 83 年 , 我 重 美 國 讀 緊 小 學 ; 當 年 正 值 X-Game 高 期 , 故 美 國 的 細 路 至 愛 活 動 就 是 踩 BMX 踩 滑 板 , 而 佢 腳 上 的 Sneakers 十 居 其 九 都 係 VANS ; 80's 的 VANS 款 式 唔 多 , 記 得 當 年 Slip-on 賣 $19.9 美 金 ; SK8-HI 則 好 貴 , 賣 $39.9 美 金 , 而 我 第 一 對 VANS 就 是 黑 白 格 仔 的 Slip-on 。 」
   
  我 83 年 開 始 接 觸 VANS
■ Daisuke 至 愛 日 版 泥 色 皮 Chukka
 
     
   
     
   
  ■ 日 版 皮 Chukka $1,080  
     
Chukka 紅 硬 !
「 VANS 的 Chukka 受 潮 流 界 注 目 應 多 謝 Supreme , 記 得 97 年 之 前 還 未 有 Supreme Chukka , 其 定 價 是 $300 有 找 , 而 今 日 一 對 日 版 皮 Chukka 開 價 可 過 $1,000 , 佢 有 幾 勁 可 想 而 知 ! 」
   
  ■ 當 年 Daisuke 買 的 格 仔 Slip-on , 今 日 已 是 「 懶 佬 鞋 」 經 典 。 $339 ( a )  
     
   
  ■ 今 日 的 Slip-on 愈 玩 愈 有 , 七 彩 格 仔 、 Sharp 色 間 條 、 Graffiti Art 到 織 花 Pattern 應 有 盡 有 。 $499 - $788 ( a )  
     
   
     
   
  ■ 黑 色 皮 版 SK8-HI ( 未 定 價 ) ( a )  
     
阿 Dee ( 27 歲 ) : VANS =Cult 文 化 !
「 70's 的 Cult 是 嬉 皮 、 80's 是 優 皮 、 21 世 紀 是 街 頭 藝 術 / 文 化 。 而 VANS 就 代 表 了 街 頭 藝 術 / 文 化 及 X-Game 族 。 香 港 , 一 眾 屋 仔 有 踩 BMX 踩 滑 板 一 定 過 SK8-HI 。 」
   
     
   
     
   
  ■ 日 版 SK8-HI 限 量 版 採 用 全 新 物 料 ─ ─ 皮 襯 尼 龍 料 $780 ( a )  
     
   
  ■ 全 皮 版 的 SK8-HI 賣 相 好 「 時 裝 」 ! $780 ( a )  
     


阿 Dee 珍 藏 原 汁 原 味 舊 版 Old Skool
「 自 98 年 開 始 , Made in USA 的 VANS 開 始 停 產 。 此 外 , 從 前 的 VANS 是 Handmade 之 餘 更 可 Custom-made , 在 美 國 , 客 人 更 可 揀 選 喜 愛 的 Pattern 讓 廠 商 度 身 訂 做 , 故 每 對 VANS 都 有 強 烈 個 人 Style 。 此 外 , 舊 版 Old Skool 在 圖 案 設 計 上 比 現 行 版 更 強 ; 骷 髏 頭 、 強 烈 對 比 的 幾 何 圖 案 比 比 皆 是 。 」

波 鞋 也 可 訂 做 !
阿 Dee 話 VANS 之 所 以 經 典 除 夠 Cult 外 , 營 運 方 針 更 是 別 樹 一 幟 , 人 手 製 作 、 圖 案 設 計 可 度 身 訂 做 ; 做 波 鞋 做 到 好 似 做 裁 縫 咁 款 , 真 係 勁 !
   
  ■ 舊 版 比 新 版 更 強  
     
   
     
   
  ■ 細 個 見 到 流 晒 口 水  
     
阿 偉 ( 26 歲 ) : 恨 買 Slip-on 老 竇 買 Yasaki !
「 細 個 成 班 同 學 仔 都 踩 BMX , 放 學 就 跑 去 灣 仔 『 振 洋 』 ( 單 事 專 門 店 ) , 見 到 有 個 好 靚 『 吉 』 鞋 盒 , 盒 上 印 有 可 供 選 擇 圖 案 有 型 『 懶 佬 鞋 』 ( 即 Slip-on ) , 老 細 話 無 現 貨 賣 只 供 郵 購 , 我 流 晒 口 水 , 即 刻 跑 返 屋 企 『 唉 』 老 竇 買 , 但 老 竇 嫌 貴 結 果 買 對 Yasaki 就 算 ! 」
   
  「 懶 佬 鞋 」 海 鮮 價 !
■ 今 日 的 Slip-on 氣 勢 依 然 強 勁 , 要 數 最 貴 「 懶 佬 鞋 」 之 王 首 推 Hectic X VANS 的 Madfoot , 水 貨 炒 至 $1,480 ! 真 嚇 鬼 ! ( b )
 
     
   
  阿 偉 Old School 推 介
$200 買 到 Mountain Edition !

■ 「 Mountain Edition 原 價 近 $600 , 不 過 家 陣 各 Royal Sporting House 專 門 店 做 緊 $200 , 抵 到 爛 ! 我 『 拿 拿 臨 』 入 8 對 ! 」
 
     
阿 權 ( 28 歲 ) 至 愛 : 英 國 買 Chukka 平 過 香 港 !
「 Supreme 同 VANS 搞 Crossover 令 皮 Chukka 火 速 上 位 , 而 仔 見 形 勢 大 好 更 即 刻 推 出 VANS 皮 版 Chukka , 重 炒 至 天 咁 高 ! 不 過 近 排 有 Friend 去 英 國 旅 行 見 到 有 英 國 版 皮 Chukka , 開 價 $600 , 比 日 版 差 不 多 平 一 半 ! 」
   
  ■ Chukka 最 正 !  
     
   
  ■ 蘇 格 蘭 格 仔 Slip-on $688 ( a ) 蘇 格 蘭 格 仔 SK8-HI ( 未 定 價 ) ( a )  
     
阿 鵬 ( 27 歲 ) : 日 版 VANS 破 格 多 搞 作 !
「 老 實 講 , 對 VANS , 個 人 只 獨 愛 一 對 格 仔 Slip-on 。 不 過 話 分 兩 頭 , 一 對 平 凡 得 可 以 的 布 鞋 落 入 仔 手 可 以 創 造 無 盡 個 可 能 , 的 確 犀 利 ! 從 前 的 Authentic , 今 日 有 改 良 版 喚 作 ERA ; 全 新 開 發 亦 有 V67 ; 而 經 典 Slip-on 更 玩 高 科 技 物 料 , 其 諗 頭 多 多 確 實 令 人 信 服 ! 」
   
  ■ 我 獨 愛 格 仔 Slip-on  
     
   
  獨 家 曝 光 ! 日 版 科 技 物 料
Old Skool $549 ( c )

■ 市 面 皮 版 本 見 得 多 , Cyber 科 技 物 料 Old Skool 實 屬 稀 有 貨 。
 
     
售 賣 點 :
( a ) OHIO ( 2316 2318 ) 尖 沙 嘴 加 連 威 老 道 53 號 一 樓
( b ) DOME Standard ( 2191 9359 ) 尖 沙 嘴 利 時 商 場 202 號 舖
( c ) Quarter ( 2311 6221 ) 尖 沙 嘴 利 時 商 場 416 號 舖


 
 
 

 1