*GIGI ~ HOUSE*

 

 

       *雖然她不是全世界最靚,但是我喜歡*

       *雖然她唱歌不是最好,但是我喜歡*

          *雖然她不是萬人迷,但是我會永遠支持佢*

  進入 GI~HOUSE Counter

  1