Yo yo yo yo 讓開心先過 轉彎想想,

搜尋好結果 哦,

向前向後 轉身再向左

脫掉煩惱 誰得分最多

Da da da do do do lu lu lu Da da da ,

Da da da 換上快樂舞步 Da da da

Hey hey hey hey有話要直說,

別讓機會又擦肩溜走,

遇見Honey勇敢Say Hello