ตารางกิจกรรมคริสตจักร

วันอาทิตย์

เวลา 09.30 – 10.15 น. เรียนรวีวารศึกษา

10.15 – 10.30 น. อธิษฐานเตรียมใจ

10.30 – 12.00 น. นมัสการ

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.30 – 13.30 น. ทบทวนคำเทศนา

13.00 – 14.30 น. นมัสการกลุ่มอนุชน

วันพุธ

เวลา 19.00 – 20.30 น. อธิษฐาน

วันเสาร์

เวลา 16.00 – 18.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์


Church Activities

Sunday

Time 09.30 – 10.15 น. Sunday School

10.15 – 10.30 น. Pray

10.30 – 12.00 น. Worshiping Service

12.00 – 13.00 น. Lunch

13.30 – 13.30 น. Preaching Review

13.00 – 14.30 น. Youth Group

Wednesday

Time 19.00 – 20.30 น. Fellowship Night

Saturday

Time 16.00 – 18.00 น. Bible Class

 

 

 

 

 

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ (Sunday School)

การนมัสการ (Worshiping)

 

กลับไปหน้าแรก Go to first page

1