ผู้เข้าชมลำดับที่

 

<<ปศุสัตว์ปลอดโรค......................ผู้บริโภคปลอดภัย...................60 ปีปศุสัตว์ไทย.................ก้าวไกลสู่สากล>>                                                         < สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา............ขอต้อนรับทุกท่าน..............ด้วยความยินดียิ่ง >

 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายชื่อข้าราชการกรมปศุสัตว์ตามโครงสร้างปฏิรูประบบราชการ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมฯในโค กระบือ แพะ แกะ  

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ผลการสำรวจขอความช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยปี 2545

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กำหนดร่วมประชุม อบต.ภาคสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2545

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กำหนดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหันคา ประจำปี 2546

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กำหนดเยี่ยมเยียนประชาชนยามเย็น

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ฟาร์มไก่เนื้อในเขตอำเภอหันคาได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โครงการนาหญ้าอำเภอหันคาทำให้เกษตรกรมีรายได้ปีละ 40,000 บาท

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มเลี้ยงโคนมบ้านดอนกะพี้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร "สัตว์เศรษฐกิจ"

 

      ตู้ปลาทรงไทย               

   ใช้สำหรับใส่เลี้ยงปลาสวยงาม ประดับบ้านได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว  ราคาตั้งแต่ 150 - 350 บาท 

สนใจติดต่อ..นายเชื่อม  วงศ์เชียร บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 

 โทร.0-5645-1544

     รวินันท์ฟาร์ม           

ฟาร์มเพาะเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมจำหน่ายลูกหมูป่า อายุ 2 เดือน คู่ละ 3,000 บาท

สนใจติดต่อ : นายชัยนันท์  สุวรรณสถิตย์    โทร 0-5645-1483

   พรรณฑิราฟาร์ม       

ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศเพื่ออนาคต ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท  สนใจติดต่อ : นายชัยนันท์  สุวรรณสถิตย์    โทร 0-5645-1483


This page 's best view by 800 x 600 pixels

จัดทำและปรับปรุงโดย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา 465/1 ถนนหันคา-ท่าโบสถ์ หมู่ที่ 3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130

<<webmaster : Sutee Jaiwhung: Dip.in Vet.(45)>>

hkpasusat@hotmail.com  1