Deze site is, zoals eerder aangekondigd, gesloten.
Doel van de site was het in kaart brengen van de overlast van het HKPD voor en door de buurt. Dit om als basis te dienen voor toekomstige discussie en procedures. Het was niet de bedoeling het materiaal in bredere kring te verspreiden.

De site voor de buurt is nu afgeschermd en verplaats naar
www.communities.zeelandnet.nl/data/hkpdoverlast
Alle geregistreerde buurtbewoners hebben inmiddels een password ontvangen.

Andere belanghebbenden (politici, justitie, etc. ) die toegang willen hebben tot het verzamelde materiaal kunnen contact opnemen via
hkpdoverlast@hotmail.com S.v.p. naam, adres en telefoonnummer en reden van belang vermelden.
Overlast HKPD Vlissingen
De overlast, veroorzaakt door het HuisKamer Project Drugsgebruikers (HKPD) aan de Coosje Buskenstraat in Vlissingen, wordt alsmaar groter. Dit terwijl de gemeente praat over verbouwing en uitbreiding. Directe omwonenden worden hierin niet of nauwlijks gekend. Ondertussen proberen enkele buren de directie van het HKPD,  gemeente en  politie te bewegen om de huidige overlast te beperken. Tot nu toe tevergeefs. Tijd voor de buurt om de krachten te bundelen en te laten weten dat het zo echt niet langer kan.

In geval van onregelmatigheden:
1) Doe melding bij de politie: Tel.:
0900-8844
2) Leg indien mogelijk e.e.a. op foto vast
3) Stuur een berichtje naar onderstaand e-mail adres:
hkpdoverlast@hotmail.com zodat we de foto' op kunnen halen, of stuur ze per mail als ze digitaal zijn.
Wij zullen alle gegevens verzamelen, zodat we samen sterk staan.

bezoekers sinds 27 februari 2003
1