ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อำเภอหันคา)                                

ชื่อ - นามสกุล
วิชา
ที่อยู่
1 นายไอ จันทร์หนู
2 นายแดง คำหอม
3 นางผอบ แน่งน้อย
4 นายชัยณรงค์ นาคสังข์
5 นายทวาย เณรน้อย
6 นายประยูร อุปมาอ่ำ
7 นายช่วย แจ้งท้วม
8 นายสังเวียน อ่อนฉ่ำ
9 นายเปลี่ยน บุญวาส
10 นางมะยม มาลัยสุริยา
11 นางทองหลอม ใจแสน
12 นายทวาย ขุมเพชร์
13 นางบังอร เณรแขก
14 นางจำเริญ เทศเขียว
15 นายสมนึก สามัญเขตการณ์
16 นางอุ่นเรือน สีดาฟอง
17 นายหลาบ คำเอม
18 นางลำใย บุญโก
19 นายเร่ง สุนทรวิภาค
20 นางสาวนพมาศ สุวรรณสถิตย์
21 นางเตี้ย จันแก้ว
22 นางปรางค์ บุญประเสริฐ
23 นายรอด มาลัยศรี
24 นายประดิษฐ์ ขำกล่ำ
25 นายประยูร อ่อนฉ่ำ
26 นางพเยาว์ จรเณร
27 นายสุนทร วารีรักษ์
28 นางสาวไพรวัลย์ ดาราโพธิ์
จักสานจากไม้ไผ่
หมอนวดแผนโบราณ
ผลิตภัณฑ์จากกก
ปรุงยาแผนโบราณ
การจักสานเถาวัลย์ หวาย
การประดิษฐ์ซอ
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย
การทำข้าวซ้อมมือ
การทำเปลจากเชื่อกไนลอน
การให้ความรู้ทางวิชาการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
การทำอาหารและขนม
ข่างตัดผมชาย
การประดิษฐ์บ้านเรือนไทย
การทำขวัญนาค
ช่างไม้ทำโต๊ะ
ตู้ยาแผนโบราณ
การทำขนมอบ
หมอนวดแผนโบราณ
การทำข้าวซ้อมมือ
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจักสาน
การทำไม้กวาดและจักสาน
การถักเสื้อโครเชร์
การจักสานไม้ไผ่และหวาย
การจักสานก้านมะพร้าว
69 หมู่ 3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
52 หมู่ 3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
124 หมู่ 3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
77/3 หมู่ 3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
34/1 หมู่ 6 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
85 หมู่ 1 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
56 หมู่ 1 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
104 หมู่ 1 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
196 หมู่ 1 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
86 หมู่ 6 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
หมู่ 7 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
81 หมู่ 7 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
16/2 หมู่ 9 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
7/1 หมู่ 2 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
33 หมู่ 3 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
7 หมู่ 16 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
111 หมู่ 10 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
723 หมู่ 1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
53 หมู่ 11 ต.หันา อ.หันคา จ.ชัยนาท
2 หมู่ 10 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
28/1 หมู่ 10 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
179 หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
125 หมู่ 6 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
73 หมู่ 2 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
23 หมู่ 11 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
110/1 หมู่ 2 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
หมู่ 3 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
หมู่ 8 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท


1