Marianne
Mamma Marianne. Hon är  43 år och jobbar som lärare.
Kortet är ca 16 år gammalt.
1