วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน หน้าร้านโฮลิสติก ร้านหนังสือ สั่งสินค้า สั่งหนังสือ

สาระมาฝาก

โรคอื่น>>

เด็กซนผิดปกติ (Hyperactive Child)

ความซุกซนกับเด็กเป็นของคู่กัน แต่เด็กที่ซนผิดปกติ จนทำให้มีผลเสียต่อการเรียน การเข้าสังคม หรืออยู่ไม่นิ่ง จะมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าโรคความบกพร่องในความตั้งใจ และการซนผิดปกติ หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

อาการ

เด็กจะมีอาการซุกซนมาก เคลื่อนไหวตลอด อยู่นิ่งไม่ได้ และควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้ เด็กวัยอนุบาลจะมีลักษณะอยู่ไม่สุขเคลื่อนไหวตลอดเวลา หยิบจับโน่นนี่ ปีนป่ายวิ่งแทนเดิน มีการเล่นที่เสี่ยงอันตราย เข้ากลุ่มที่ใดจะรบกวนและทำให้เกิดความยุ่งวุ่นวาย ส่งเสียงดังพูดมาก ไม่ฟังเสียงใคร ทำให้เด็กถูกลงโทษได้บ่อยๆ เมื่อผู้เลี้ยงทนดูไม่ได้ เมื่อเข้าสู่วัยเรียนการซุกซนเคลื่อนไหวจะลดลงไปบ้างแต่จะไม่สนใจและไม่ตั้งใจฟังครูผู้สอนมีสมาธิสั้น ขอบรบกวนเพื่อนและวุ่นวายกับเขา ทำให้ผลการเรียนไม่ดี ไม่ค่อยมีเพื่อน โดยทั่วไปอาการจะเริ่มเกิดตั้งแต่อายุ 3-7 ปี แต่อาการจะปรากฎชัดเมื่อเข้าโรงเรียน การวินิจฉัยจะต้องอาศัยประวัติจากที่บ้าน โรงเรียน และการตรวจของแพทย์ประกอบดัน

สาเหตุ มีหลายอย่าง แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่นอน

  1. พันธุกรรม
  2. การกระทบกระเทือน หรือบาดเจ็บของสมองที่เกิดขึ้นระหว่างคลอดหรือหลังคลอด การอักเสบของสมอง การได้รับสารพิษเช่นตะกั่ว
  3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเครียดภายในครอบครัว
  4. ปัจจุบันเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองส่วนกลาง (Neurotransmitter) เช่น Depomine, Norepinephrine และ Serotonin

การรักษา

ต้องอธิบายให้พ่อแม่ของเด็กทราบว่า อาการซนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากความบกพร่องของสมอง ทำให้เด็กมีความสนใจช่วงสั้น ไม่ตั้งใจ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ มิใช่เด็กแกล้งทำ หรือเกเร การรักษาต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งครอบครัว โรงเรียนและทางการแพทย์ การรักษาประกอบด้วย

  1. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Modification)
  2. การรักษาด้วยยา
  3. เด็กที่มีปัญหาการเรียน อาจต้องสอนพิเศษให้
  4. การปรับสิ่งแวดล้อม
  5. การให้ความรู้และคำแนะนำแก่พ่อแม่

หากไม่รักษาตั้งแต่เด็ก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ก็จะยังมีอาการกระวนกระวายไม่อยู่นิ่ง ความสนใจสั้น ขาดสมาธิ อาจมีปัญหาพฤติกรรมแปรปรวน และทำผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะถ้ามีผู้ปกครองและครูไม่เข้าใจมักจะลงโทษเด็ก ทำให้เด็กขาดความสุข ขาดความเชื่อมั่น วิตกกังวล หรือซึมเศร้า อาจตอบโต้ด้วยความก้าวร้าว กลายเป็นคนต่อต้านสังคมได้

ดังนั้น ความเชื่อที่ว่าเด็กซนคือเด็กฉลาด ก็คงจะไม่จริงเสมอไป เพราะหากเป็นโรคซนผิดปกติแบบนี้แล้วย่อมไม่มีโอกาสฉลาดเป็นแน่ เพราะจะไม่มีสมาธิหรือความตั้งใจในการเรียนรู้อะไรเลย

ในบางรายอาจเกิดจากการขาดสารอาหารจำเป็น เช่น Choline (มีในเลซิทิน) ทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานบกพร่องได้


Copy right 2000 by Holisticthai.com co., ltd. All right Researve.
บริษัท โฮลิสติก จำกัด 600/479-80 หมู่ 14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.9922138-9 แฟกซ์ 9922140 อีเมล holistic@asiaaccess.net.th

1