วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน หน้าร้านโฮลิสติก ร้านหนังสือ สั่งสินค้า สั่งหนังสือ

ข้อมูลบริษัท

 

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ประธานกรรมการ
ผู้ก่อตั้งบริษัท โฮลิสติก จำกัด

 

ประวัติการทำงาน
กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงานการดูแลงานการบริหารโรงพยาบาลในต่างประเทศให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
กรรมการโครงการศูนย์ประยุกต์บริการ และวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการฝ่ายแพทย์ คณะผู้แทนเจรจาแก้ไขปัญหาการตรวจสุขภาพของแรงงานไทยในประเทศไต้หวัน กับกระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน
อาจารย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 
ประวัติการทำงานเพื่อสังคม
กรรมการด้านนโยบายสาธารณสุข พรรคไทยรักไทย กรรมการแพทยสภา กรรมการสมัชชาสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ในการรณรงค์เลือกตั้ง พ.ศ.2535/2
บรรณาธิการแพทยสภาบรรณาธิการวารสาร "คลินิก" มูลนิธิหมอชาวบ้านกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี กรรมการชมรมแพทย์ชนบท
 
แนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ Holistic

นับแต่ก่อตั้งบริษัท โฮลิสติก จำกัด เมื่อ พ.ศ.2538 โดยดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ บริษัทได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยเหตุที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยการนำหลักการ และแนวทางทางธรรมชาติกลับคืนสู่ชีวิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน

จากความตั้งใจและความเพียรพยายามในการนำประโยชน์จากธรรมชาติคืนสู่ชีวิต ทำให้ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา Holistic ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและความสามารถเพื่อค้นคว้าและคิดค้นสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีโดยรวมของมนุษย์ จนประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน

ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดตัวเอง ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่กลับมีสิ่งหนึ่งซึ่ง ปรากฎชัดว่ากำลังเจริญเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ นั่นคือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือธุรกิจที่นำหลัการ ทางธรรมชาติมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและให้ความสนใจต่อหลักการธรรมชาติบำบัดมาก ยิ่งขึ้น จากกระแสความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ Holistic ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจ เช่นนี้อยู่แล้ว ได้รับความสนใจจากลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้ Holistic เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

 
ปัจจุบัน Holistic มีธุรกิจในลักษณะดังกล่าวซึ่งกำลังขยายกิจการเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ศูนย์สุขภาพเส้นผม Hair Max มี 13 สาขา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (นับเป็นธุรกิจที่มีจำนวน สาขามากที่สุดในประเทศไทย)
2. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและรักษาผมร่วง Hair Gaine
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Gemini
4. ผลิตภัณฑ์ลบริ้วรอยแห่งวัย Flash Lifting ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
5. ผลิตภัณฑ์ปลูกคิ้ว I-Brow Max
6. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Q-Magique
7. ผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วง Hair 2K
8. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ ภูน้ำฟ้า
9. ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อ Rain Mountain Cafe'
10. สำนักพิมพ์โฮลิสติก พับลิสชิ่ง ผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเพื่อสุขภาพ
 
จากความสำเร็จดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อ Holistic ท่านจึง มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทจะเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไป
 

Copy right 2000 by Holisticthai.com co., ltd. All right Researve.
บริษัท โฮลิสติก จำกัด 600/479-80 หมู่ 14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.9922138-9 แฟกซ์ 9922140 อีเมล์ holistic@asiaaccess.net.th
 

1