วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน หน้าร้านโฮลิสติก ร้านหนังสือ สั่งสินค้า สั่งหนังสือ

ช้อปปิ้ง

 หน้า 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
   ชื่อหนังสือ "ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย"
บรรณาธิการ ศ.พญ.นลินี อัศวโภคี และคณะ

ราคา 450 บาท ลดเหลือ 405 บาท
หนา 316 หน้า พร้อมดัชนี (ปกอ่อน ไสสัน-ทากาว อาบพลาสติกมัน)
สั่งซื้อ>>

โรคติดเชื้อในประเทศไทยมีความแตกต่างหลายประการ จากโรคติดเชื้อที่พบในโลกซีกตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นด้านระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยโรค อันทำได้ในขอบเขตที่จำกัดกว่า หรือการรักษาที่เชื้อมีความไวต่อยาปฏิชีวนะต่างกัน หรือความจำเป็นในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกันด้วย

นอกจากนั้นในประเทศไทยยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหลายท่าน บางท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาโรคติดเชื้อในประเทศ บางท่านได้รับรางวัลที่มีเกียรติยิ่ง เช่น รางวัลมหิดล บี บราวน์ และรางวัลนักวิจัยดีเด่น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการจึงได้ดำริจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทย” ขึ้น โดยมีคณาจารย์ร่วมนิพนธ์ถึง 29 ท่าน ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ ไข้เฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ, ไข้เลือดออก Dengue, ตับอักเสบจากไวรัส, ประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ HIV และเอดส์, ภาวะวิกฤตของการดื้อยาปฏิชีวนะ, เมลิออยโดลิส, ยาป้องกันและรักษามาลาเรียในปัจจุบัน, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรคพิษสุนัขบ้า, โรคติดเเชื้อที่เกิดจาก Free-living ameba, โรคติดเชื้อ HIV/เอดส์ในเด็ก, โรคติดเชื้อ Methicillin-resistant staphylococcus aureus, โรคติดเชื้อ Nontuberculous mycobacterium, โรคติดเชื้อ Streptococcus, โรค Anthrax, โรค Cryptococcosis, โรค Penicilliosis marneffei, โรค Pythiosis ในคน และวัณโรค

 

 

Copy right 2000 by Holisticthai.com co., ltd. All right Researve.
บริษัท โฮลิสติก จำกัด 600/479-80 หมู่ 14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.9922138-9 แฟกซ์ 9922140 อีเมล์ webmaster@holisticthai.com

1