วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงิน หน้าร้านโฮลิสติก ร้านหนังสือ สั่งสินค้า สั่งหนังสือ

สาระมาฝาก

โรคอื่น>>

ผมหงอก

ส่วนประกอบของเส้นผม เมื่อขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าเส้นผมแต่ละเส้น จะมีองค์ประกอบ 3 ชั้นด้วยกัน คือ
 1. คิวติเคิล เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของเส้นผม ประกอบด้วยเซลล์ที่แข็งคล้ายเกล็ดหรือเปลือกหุ้มซึ่งซ้อนพาดทับกันคล้ายกระเบื้องมุงหลังคา ส่วนขอบของเกล็ดแต่ละเกล็ดจะชี้ขึ้นด้านบน หันออกจากหนังศีราะ
 2. คอร์เท็กซ์ เป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางหนากว่าชั้นคิวติเคิลมาก จัดเป็นแกนของเส้นผม เซลล์ในชั้นนี้จะมีลักษณะยาวและเรียวเป็นเส้นและมีนิวเคลียสเป็นเส้นยาวในลักษณะเดียวกัน เซลล์เหล่านี้อยู่ติด ๆ กันโดยไม่มีช่องว่างแม้ว่าบางเซลล์จะมีช่องว่างเล็กมากคั่นอยู่ และในชั้นนี้เองที่มีเม็โของสีผมอยู่ด้วย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เมลานิน (Melanin) การสร้างเมลานินนั้นทำภายในเซลล์ผลิตเม็ดสี มีชื่อว่าเมลาโนไซท์ส (Melanocytes)
 3. เมดัลลา ประกอบด้วยเซลล์คิวบอยดัล เป็นชั้นศูนย์กลางทำหน้าที่ส่งอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ของเส้นผมสองชั้นแรก สีของเส้นผมสร้างโดยเซลล์เมลาโนไซท์ สารที่ผลิตขึ้นเรียกว่า เมลานิน ทำให้เกิดสีดำตามลักษณะกรรมพันธ์

สาเหตุของผมหงอกก่อนวัย

เมลาโนไซท์ส มีส่วนประกอบของเอนไซม์ชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกว่าไทโรซิเนส (Tyrosinase) เอนไซม์ตัวนี้จะสร้างเมลานินจากกรดอะมิโนที่มีชื่อว่า ไทโรซินถูกสังเคราะห์ขึ้นในร่างกายของมนุษย์เราจากเฟนิลอาลามีน (Phenylalanine) ซึ่งอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน ได้แก่ นม ข้าวสาลี เป็นสิ่งที่ให้เฟนิลอาลานีนแก่เราได้มาก ถ้าร่างกายขาดสารเหล่านี้จะส่งผลให้ร่างกายขาดเมลานินคือเม็ดสีผม นี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมหงอกก่อนวัย

สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการหงอกก่อนวัยได้ คือ เมื่อเซลล์คอร์เท็กซ์ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ไทโรซิเนสได้พอเพียง การที่สร้างได้น้อยลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้เม็ดสีค่อย ๆ ลดลงไปทีละน้อย ๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือผมที่งอกขึ้นใหม่ก็จะมีสีขาวกว่าเส้นที่มันมาแทน

การที่จะสร้างไทโรซิเนสได้พอเพียงนั้น จะต้องมีสารอาหารที่สำคัญ ๆ บางอย่างในเซลล อันได้แก่

 • ไบโอติน (Biotin)
 • กรดแพนโทเทนิค (Pantothenic acid)
 • กรดฟอลิค (Folic acid)
 • พาบา (Paba amino benzoic acid)
 • ทองแดง

การป้องกันผมหงอกก่อนวัยนั้น ร่างกายจะต้องได้รับสารต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นโดยการรับประทานอาหารที่มีสารเหล่านี้ หรือโดยการกินสารอาหารเพิ่มโดยตรง (วิตามินเม็ด) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาหารที่รับประทานมีสารเหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็ตาม ผมก็ยังอาจหงอกก่อนวัยได้ด้วยสาเหตุอีประการหนึ่ง คือ สารอาหารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเซลล์ของคอร์เท็กซ์ โดยเส้นเลือดฝอยซึ่งอยู่ในปุ่มขนาดเล็กมากบนผิวหนังชั้นที่เรียกว่า เดอร์มา (Derma) การที่เส้นเลือดเหล่านี้ถูกใช้งานมานานจึงทำให้คุณภาพการทำงานไม่ดีเหมือนเดิมพอที่จะสามารถนำสารอาหารเหล่านี้ไปส่งให้แก่ เซลล์ของคอร์เท็กซ์ได้แม้ว่าเราจะรับประทานสารอาหารเหล่านี้ไปแล้วก็ตาม

ผมแห้งแตกปลาย

เส้นผมประกอบด้วยโปรตีน และวิตามิน สารวิตามินที่สำคัญคือแพนโทเธนิค แอซิด หรือแพนธีนอลหรือวิตามินบี 5

การปฏิบัติผิด ๆ ต่อเส้นผมเป็นต้นว่า การหวี ม้วน ยี ดัด ย้อมผมด้วยสารเคมี หรืออบร้อนเกินไป ถูกแดดลมโกรกมากเป็นเวลานาน เป็นการทำลายโครงสร้างของเส้นผมโดยตรง ผลที่ตามมาคืออาการผมแห้ง เปราะหักง่าย หรือแตกปลาย

นอกจากโปรตีนและวิตามินบี 5 แล้ว ยังมีวิตามินบี 6 หรือไพริดอกซิน ไบโอติน และวิตามินอี เป็นส่วนประกอบสำคัญการขาดสารสำคัญเหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยประกอบที่ทำให้ผมขาดความนุ่มสลวยแข็งแรง สมบูรณ์ หากรุนแรงก็กลายสภาพไปเป็นเส้นผมที่มีปัญหาดังกล่าว

ยังมีรายงานถึง การขาดวิตามินบี 6 ทำให้หนังศีรษะอักเสบจนเกิดเป็น “รังแค” ได้ด้วย

แชมพูที่มีส่วนผสมของแพนธีนอล จึงมีบทบาทสำคัญต่อความนุ่มสลวยของเส้นผม นอกเหนือไปจากสารอาหารข้างต้น

รังแค

รัง (Pityriasis capitis) หมายพึงขุยเล็ก ๆ ที่หลุดออกจากหนังศีรษะ โดยที่หนังศีรษะไม่มีภาวะผิดปกติอื่น ขุยที่ออกมาอาจแห้งหรือมีไขมัน (Sebum) เคลือบอยู่ก็ได้

เดิมเชื่อว่ารังแคเกิดจากการที่ชั้นผิวหนังแบ่งตัวเร็วกว่าปกติหลุดลอกออกมาทับถมกัน แต่ก็ยังมีผู้แย้งว่า การที่ผิวแบ่งตัวเร็วอาจเป็นเพราะมีขุยหลุดออกมามากเป็นสาเหตุของการเกิดรังแค

ปัจจุบันเชื่อว่า เชื้อโรค P.ovale น่าจะเป็นสาเหตุของโรคนี้เนื่องจากมีผลการรักษาด้วยยา Ketoconazole อันเป็นยาต้านเชื้อรา และไม่มีฤทธิ์ขัดขวางการแบ่งตัวของผิวหนัง ใช้ได้ผลดีในการรักษารังแค

การรักษา

 • ยาสระผมที่มีส่วนผสมของ Coal tar, Zinc pyrithione, Pyroctone Olamine หรือ Selenium Sulfide มักได้ผลเป็นครั้งคราว
 • Ketoconazole สามารถกำจัดเชื้อ P.ovale ได้ดี
 • สารอาหารที่มีส่วนช่วยลดอาการได้แก่ เลซิทิน, เกลือแร่สังกะสี แมกนีเซียม และวิตามิน บี6

Copy right 2000 by Holisticthai.com co., ltd. All right Researve.
บริษัท โฮลิสติก จำกัด 600/479-80 หมู่ 14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.9922138-9 แฟกซ์ 9922140 อีเมล holistic@asiaaccess.net.th

1