index
Services
Much of being an Interior  Designer is to do with being able to translate a passion for colour, light, texture and form into designs that please the eye - add to these the dimensions of  - understanding the demands and practicalities of everyday living and the functional aspects of 'space' - then this gives you an idea of my passion which is homestyling.

These web pages give an idea of the nature of Homestyling and my services.


Mae rhan sylweddol o waith Cynllunydd Mewnol yn ymwneud a'r gallu i drosi ymdeimlad a lliw , golau, gwead a dull yn batrymau sy'n plesio'r synhwyrau. Gwneir hyn heb anwybyddu gofynion ymarferol byw-bob-dydd a phwysigrwdd agweddau 'gofodol'. Mae hyn yn cyfleu i chwi fy athroniaeth sylfaenol.

Mae'r tudalennau a ganlyn yn rhoi peth syniad am natur Cynllunio Cartrefi ac am y gwasanaethau a gynigiaf.   


T- 01654 767475
M- 07752 677233
E- ann.hughes3@btinternet.com
     
                        Homestaging
Articles
Investors Packages
Spatial Planning
Sourcing
Client Pages
Designs
Media
Cwsmeriaid Preifat
Pecynnau Buddsoddwyr
Llwyfiannu Tai
Cynllunio Gofodol
Ffynonellau
Tudalennau'r Cwsmeriaid
Dyluniadau/Patrymau
Erthyglau
Y Cyfryngau
Gwasanaethau
Commercial Projects
Prosiectau Masnachol
cynllunydd cartrefi      A N N   H U G H E S      homestylist
Private Clients