Thơ Ư Nga

 

Tiểu sử tác giả

Tên thật: Nguyễn Thị Nga

 

- Bút hiệu: Á Nghi, Quang Minh, Ư Nguyệt, Ư Nga, Phan Nguyễn và Phan  Nguyễn  Vinh Nga (viết chung với Phu Quân: Phan Thế Vinh.)

- Sinh : 17.9.1958, tại Quảng Nam, Việt Nam

- Đă cùng gia-đ́nh vượt biển và tỵ-nạn chính-trị tại Ư Đại Lợi từ năm 1980 đến 2000.

- Hiện định cư tại Gia Nă Đại.

- Đă hoạt-động gần 20 năm trong lănh-vực văn-hóa, xă-hội, giáo-dục nhằm phục-vụ  Cộng-đồng Người Việt tại Ư Đại Lợi; nhất là giúp-đỡ thuyền nhân tại các trại Tỵ- nạn Đông Nam Á và góp mặt cùng các tổ-chức ở Âu Châu, đấu-tranh cho một Việt Nam tự-do, không Cộng-Sản.

- Trong nhiều năm, đă là nhóm viên và cựu trưởng nhóm của Nhóm Việt Nam Thanh-Niên Thiện-Chí tại Ư Đại Lợi, hoạt-động cùng một mục-đích trên

- Không là thành viên của bất kỳ đảng phái chính-trị nào.

 Thơ, truyện ngắn và nghị-luận chính-trị của tác giả đă đăng ở các báo:

- Bách Việt (Pháp)

- Dân Luận (Canada), Dấn Thân (Mỹ); Dân Văn, Diễn-Đàn Việt Nam (Đức)

- Đại Nghĩa, Đất Mẹ (Mỹ); Đi Tới (Canada) 

- Gia-đ́nh 81 Biệt cách Dù, Góp Gió (Mỹ)

- Hồn Việt, Hương Quê (Mỹ);  Hương Xa (Na Uy).

- Làng Văn, Liên Lạc (Canada)

- Marseille Thời Báo (Pháp),

- Nạng Gỗ (Pháp), Nghệ Thuật (Canada)

- Pháp Âm (Na Uy); Pháp Nạn (Đức); Phố Nhỏ, Phụ Nữ Thời Nay Hải Ngoại, Phương  Đông (Mỹ),

- Quốc Gia (Canada)

- Sao Trắng (Mỹ), Suối Nguồn (Liên Mạng), Suối Văn (Mỹ)

- Tập San Quân-Nhân (Bỉ), Thời Báo Cali (Mỹ), Thời Báo Edmonton (Canada), Thời   Luận (Mỹ). Tiền Tuyến (Canada)

- Văn Hữu (Mỹ), Viên Giác (Đức), Việt Báo Internet, Việt Báo miền Đông (Mỹ), Việt Nam Nguyệt San

  (Ḥa Lan), Vượt Sóng (Na Uy).

- Y Tế (Mỹ) 

 

 

 

 

            

 

Tác phẩm  đă in:

* Góp Lửa, Thơ, tự xuất-bản, Ư Đại Lợi, 9.1997.

* Góp Lửa, Thơ, Anh Em tái-bản, Na Uy, 4.2000.

* Lục Bát Đấu-Tranh, Thơ, Anh Em xuất-bản, Na Uy, 4.2000.

* Trái Đắng Quê Nhà, Thơ và truyện ngắn, Anh Em, Na Uy, 4.2000.

* Việt Nam ơi! Việt Nam! Thơ, Anh Em, Na Uy, 4.2001.

 

Tác phẩm  đă in chung với nhiều tác giả:

* Cụm hoa T́nh Yêu IV , Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, xuất-bản 1998.

* Cụm hoa T́nh Yêu V, Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, xuất-bản 1999.

* Cụm hoa T́nh Yêu VI, Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, xuất-bản 2000.

* Cụm hoa T́nh Yêu VIII, Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, xuất-bản 2002.

* Flowers of Love 2, Thi tập tam ngữ: Anh-Pháp-Việt Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, xuất-bản 2000.

* Flowers of Love 3, Thi tập tam ngữ: Anh-Pháp-Việt Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, xuất-bản 2002.

 

Sẽ xuất bản:

- Thơ từ đầu gió ngược

- Nh́n về quê hương

- Hướng ḷng quê Mẹ

- Áo Mẹ rách bươm

- Thương thời quá thương!

     

[Trang chính]