weetjes
Weetjes
-Wist je dat er bijna 140 miljoen
honden als huisdier worden
gehouden???
**************************
-Wist je dat een zekere mevrouw
Ritchey uit Florida in Amerika
liet haar hond 8 miljoen   dollar 
  na( zo'n 320 miljoen belgische frank of 16 miljoen gulden!!!)
**************************
-De grootste honden zijn de
Deense Dog en de Ierse
  wolfshond , die wel 100 tot
104 cm schofthoogte kunnen
  bereiken...

**************************
-Een hond ruikt 40 keer beter
dan de mens of eender welk
zoogdier!
======================== 
           ---DE HOND---
-Gemiddeld brengt een kat twee derde van haar
  leven slapend door , wat ongeveer 2 maal
  zoveel is als elk ander dier!
***************************************
-In de Egyptische mythologie stond de kater
( de mannetjes-kat) symbool voor de Zon .
En de poes ( vrouwelijke kat ) voor de Maan...
***************************************
-Als de kat  niet  slaapt  ,  zit hij of zij zich vaak
  eindeloos te wassen .
Deze taak vindt hij of zij zeer belangrijk  !
***************************************
- Een kat kan heel moeilijke dingen doen
zoals heel hoog springen , achteruit tuimelen,
spinnen en sluipen en plots springen op haar
prooi - als ze er zelf zin in heeft.

===========================================
       ---DE KAT---
Ga terug