Selecţie din volumul de versuri manuscris: „Convorbind cu idealuri"
Ale mele
Masa cu foi şi caiete,
altarul pe care sacrific cuvinte,
mici animale domestice,
prin ardere de tot.
Într-adevăr,
încep să semăn cu poezia mea,
un bătrân din desene-animate.
De ce se întâmplă ceva
nepermis?
Inima, între două coperţi,
ca într-un acvariu.
Lecţii
Un geam îngheţat,
plin cu notiţe la geometrie.
Iar lecţii, iar lecţii, bătrâne?
Fantasma ta,
departe, în interiorul oglinzii.
Trecem unul prin altul,
fără să ne recunoaştem.
Te blestemă cineva,
de dincolo de uşa fanteziei.
Încearcă să-ţi imaginezi,
că aceasta e chiar realitatea.
Mai ţine de iubire
(Sonet)
E toamnă. Altei fiinţe mai vii m-aş da în schimb,
dar frunzele se leagă ca mările-ntre ele,
şi nu mai trage timpul în urma sa alt timp,
şi simt cum se răceşte Pământul printre stele.
Părelnic bate ceasul în urbea de glicină.
Sperăm să ne mai nască în primăvară-un măr.
Şi când, în şir, castanii răsar drept lună plină,
e mai multă lumină, nu-i mai mult adevăr.
A câta oară-i toamnă? Iubim a câta oară,
cum din privighetoare amurgul smulge-un tril,
cum, până a ucide, cântând săgeata zboară,
cum pune-n noi o mână destinul: iată-ni-l.
Mai ţine de iubire să fim şi să nu doară.
Şi, totuşi, mor poeţii în paturi de copil.
Uneori
Te mai iubesc şi azi, uneori,
când mi-amintesc de păduri.
Te visez. Dimineaţa mă mir,
de ce ţin noaptea-ncleştată de mână.
Plec cu mersul meu grav şi încet,
nufărul purtând pe umeri lacul.
Pământul mă restituie mai greu,
lumina mă apune ca pe-o rază.
Recunosc aerul prin care-ai trecut,
frunzele atinse de privirile tale.
Te mai iubesc, uneori,
de la mari depărtări,
cum îi iubeşte Dumnezeu pe oameni.
Frumoasă...
Frumoasă e frunza,
când nu mai bea apă.
Jur,
n-am văzut frunză mai frumoasă,
decât sufletul meu,
când scriu.
 
Ore trecute
Odaia mi-e plină de ore trecute,
azvârlite prin colţuri.
Nu construiesc,
nu ar,
nu fac negoţ,
n-am fost eu cel chemat
să schimbe lumea.
Îmbogăţesc doar bănuiala,
că viaţa poate fi mai frumoasă.
 
Ca bătrânii
Plouă zgârcit. Un înger,
zgârie norii cu unghia.
Umbrele se sprijină-ntre ele,
ca de abia ieşite din beciuri.
O hârtie vagabondă se ţine de mine,
îşi caută şi ea un stăpân.
Am înţeles că n-ai să te întorci.
Şi te iubeam ca un popor!
Te mai aştept şi azi ca bătrânii,
care aprind, vara, focul în sobă.
Floarea trece prin fazele lunii.
Melcii se scad.
Un câine se-aruncă,
într-un vraf de lumină,
ca într-o apă-ngheţată.
Din neatenţie
Fiece clipă striveşte o frunză.
În toamna orei ruginesc şi cad,
scot murmure — armonia părăsirii.
Ajung pe căi de manuscrise,
acolo unde-i mult mai greu decât viaţa.
Furnici construiesc,
pe ruinele dragostei vechi.
Se stinge o lumină atât de tare,
încât întunericul nu îndrăzneşte,
mult timp să se-apropie.
Din neatenţie,
ia moartea poetul cu sine.
Nevăzut
Şi e liniştea în care omenirea,
aude piatra lui Sisif odihnindu-se.
Mă uit printr-o carte afară.
Lumea e la fel de frumoasă,
poate doar puţin mai foşnitoare.
— Ploaia e o mare foarte rară. —
Hrănesc un nevăzut cu scrisul meu.
Duc întuneric la moarte.
Am înţeles
M-am aplecat,
să ridic un chibrit aprins,
dar tu mi-ai strigat
să nu smulg de pe cer,
steaua aceea.
Mi-am simţit mai uşor,
inelul de platină.
Într-adevăr, plecaseră
păsările călătoare.
Un corb mi-a trecut pe la geam,
în zbor fărâmiţat.
Am înţeles...
Neterminate manuscrise.