Toleranța
(Câteva texte):
 
Iată cuvintele
Aici, în chilia aceasta a mea,
cu pereți afumați, cu praf, igrasie,
cu iluzii deșarte,
cu tavanul ciuruit de ploaie,
cu o boare prielnică dinspre manuscrise
și cărți, cu pardoseala pătată de-o
cerneală amară, obținută din strivirea
viselor în pași, mi s-a spus:
 
„Înainte de-a te fi întocmit tu în pântecele
mamei tale, te cunoșteam.
Și înainte de-a fi ieșit tu din pântecele ei,
eu te pusesem deoparte."
 
Și-a întins mâna și mi-a atins buzele:
„Iată cuvintele mele în gura ta."
 
Aici:
„Îmi aduc aminte încă de dragostea ce
mi-o purtai, când erai tânără și mă urmai
prin pustie, spre un pământ nesemănat.“
 
Aici, în chilia aceasta a mea,
în care mi-e teamă să mă ridic de la masa
de scris,
ca să nu mă lovesc cu capul de Dumnezeu.
 
Akeida (Sacrificiu)
Nistrul sau Stixul,
pe umerii tatălui tău l-ai trecut?
Savuotul e-al morții...
 
Și totuși mai ard mărăcini pe Horev.
Mesia se naște din flăcări de templu.
 
Să faci cărămizi, să cari pietre ți-e dat.
Din sufletul tău și-ar croi ei sandale.
Cenușă cu pâine. Și ochi demodați...
Dumnezeu locuind manuscrisele tale.
 
Shalom!
Precum de mult, evreul cu vioara,
pe Terra umblu, un cartier enorm,
sub braț cu poezii fără cadastru,
și manuscrise-atârn în crengi de pom,
 
ca harfele cei vechi, din Erihon.
Și chiar când n-am nici bani de „bună-seara“,
sub cerul ca un kapolă albastru,
am suflet să-i zic lumii-ntregi: Shalom!
 
Înțeleptul
În Văcăreștii străbuni și Dudești,
se demolează cartiere-evreiești...
„Eil mulle rahamim“, rugăciunea funebră,
pentru pitoreasca noastră sărăcie.
 
Peste tot macarale și praf,
case oarbe ca după pogrom,
chițăind își caută noi adăposturi,
șoarecii diasporei.
 
Dar unde-s evreii? Perciunații evrei,
care vindeau cărți, mosorele, iluzii,
și, uneori, vorbeau cu Dumnezeu?
 
Căci iată, nici eu nu mai pot deveni,
înțeleptul de vremuri, Osias,
cel ce și-a dăruit copiilor averea,
soției inima, cezarului birul,
păstrând pentru sine,
un loc sub un palid măslin,
pe care soarele, atunci când apune,
îl luminează cu mai multă răbdare...
Amin!
 
IX) Întoarcerea
Prin devastata și ea Ucraina,
veneam ca în transă, murind, înviind,
de-a dreptul prin stepă,
și verstă cu verstă călcând,
dar în suflet gonind.
 
Păduri și câmpii. Nesfârșite câmpii!
O, Doamne! Tu n-ai de adus către casă,
prin vasta Transnistrie-a Ta, alb-albastră,
familia-n zdrențe,
o umbră femeia, cu umbrele ei: doi copii.
 
Cărau, drept rucsac, o speranța-n spinare,
părinții urmând parcă-un drum fără Nord.
Și tot numărau de pe margine stâlpii de sare:
Atunci când am fost izgoniți, a întors fiecare,
de-atâtea ori capul, ca-n vremuri, soția lui Lott.
 
XV
Prin târguri cu gene de moină,
neam-de-neamul meu,
litere scrise de mână în filele Cărții,
treceau prin pereți somnambuli,
duși de mână de Zece Porunci
precum orbii.
 
Casele-adânci, îmbrâncite de-a valma,
piereau sau creșteau după cum le uda
transpirația lumii, pe tărâmul acesta
ancorați de un înger.
 
Altminteri blajini, cu ventuze de nume,
înțelepți ai râs-plânsului,
desueți proletari ai destinului,
rezemați într-un cântec bătut în consoane,
cu care, demult, Berenice mișca un imperiu.
 
În bătaie de joc unși cu smoală, scuipați,
schingiuiți, duși la moarte ca astfel să-și vadă
Dumnezeu, poporul său unic,
a cărui singură vină-i că veacul acesta,
l-a sfârșit mai curând decât alte popoare.