"วิสุทธิวงศ์"

เหล่าผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์หมดสิ้นเชื้ออาสวะกิเลส มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด "วิสุทธิวงศ์"www.oocities.com/visutthiwongs

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
เลขที่ ๔๙๙  หมู่ที่ ๘  ตำบลนาทราย   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน   ๕๑๑๑๐
Rear009.gif (3341 bytes)  หลวงปู่กับวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม | บุญฤทธิ์แห่งเมตตาธรรมหลวงปู่  | ประวัติชีวิตและผลงานโดยสังเขป | อาลัยโพธิญาณแห่งล้านนา |
   | พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย    |    เลขที่บัญชีธนาคารวัด  | 

ประวัติชีวิตและผลงานโดยสังเขป

oldlungpoo.jpg (94125 bytes)        หลวงปู่ถือกำเนิดในครอบครัวชาวไร่ชาวนาที่ยากจน เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่ ต. บ้านก้อ อ. ลี้ จ. ลำพูน มีนามเดิมว่า วงศ์ หรือ ชัยวงศ์ เป็นบุตรของพ่อน้อย จันทะ-แม่บ่อแก้ว ต๊ะแหงม เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวนพี่น้อง ๙ คน ปัจจุบันยังมีน้องชายของหลวงปู่ที่ยังมีชีวิตอยู่เพียง ๑ คน นอกนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้ว

        เมื่ออายุ ๑๒ ปี หลวงปู่ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพระธาตุแก่งสร้อย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีครูบาชัยลังกา เป็นอาจารย์ หลวงปู่ได้มีโอกาสปรนนิบัติและถวายตัวเป็นศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ที่วัดพระธาตุแก่งสร้อยนี้เองและได้ติดตามรับใช้ครูบาเจ้าศรีวิชัยจนกระทั่ง ครูบาเจ้าศรีวิชัยถึงแก่มรณภาพ

        นอกจากนี้หลวงปู่ยังมีครูบาอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ซึ่งมรณภาพแล้วสรีระไม่เน่าเปื่อยแต่กลับแข็งเป็นหิน เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง

        ครูบาอภิชัยขาวปีนับได้ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ครูบาเจ้าศรีวิชัยในงานสำคัญต่างๆอย่างใกล้ชิด จนเปรียบเสมือนมือข้างขวาของครูบาเจ้าศรีวิชัย ส่วนหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ก็เปรียบเสมือนมือข้างซ้ายของครูบาเจ้าศรีวิชัยเช่นเดียวกัน

lungpoo_king.jpg (33239 bytes)“ขอฝากชาวเขากับหลวงปู่ด้วยนะ”

พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อหลวงปู่ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดพระพุทธบาทห้วยต้มพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

หลวงปู่จึงให้การดูแลชาวเขาโดยการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่เขาเหล่านั้นมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยนี้ด้วยส่วนใหญ่เกิดจากแรงงานชาวกะเหรี่ยงแทบทั้งสิ้น

lungpoo_kruba.jpg (17039 bytes)“พระดีแบบครูบาวงศ์ไม่มีอีกแล้ว หาได้ยาก…..พวกลูกมีบุญมากและโชคดีที่มาพบพระระดับหลวงพ่อวงศ์ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดี มีคุณธรรมสูง หลวงพ่อได้อะไรหลวงพ่อวงศ์ก็ได้เช่นเดียวกัน ไม่ด้อยไปกว่ากันเลย…. อย่าเสียทีที่เกิดมามีบุญ ได้พบพระระดับหลวงพ่อวงศ์”

หลวงปู่ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ. ลำพูน

        ครูบาอาจารย์ที่สำคัญอีกองค์หนึ่งคือ หลวงปู่ครูบาพรหมจักร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ซึ่งครูบาชัยลังกาได้นำหลวงปู่ไปฝากตัวเป็นศิษย์ จนกระทั่งอายุได้ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบทกับหลวงปู่ครูบาพรหมจักร และได้เป็นศิษย์ติดตามปฏิบัติครูบาอาจารย์จนกระทั่งหลวงปู่ครูบาพรหมจักรถึงแก่มรณภาพ

ในสมัยที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ หลวงปู่ก็ถูกกลั่นแกล้งให้ลาสิกขา หลวงปู่จึงครองผ้าขาวแทน ได้สมญานามใหม่ว่า พระชัยยะวงศาผ้าขาว ต่อมาจึงได้อุปสมบทใหม่อีกครั้ง ได้รับฉายาว่า จนทวํโส (จันทวังโส)

พระเทวานัมปิยเถระ

jp16a.jpg (21806 bytes) jp16b.jpg (18335 bytes)

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่หลวงปู่ไปรับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์” ท่านได้แวะผักผ่อนที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและอาจารย์ปฐม พัวพันธ์สกุล ได้ถ่ายภาพขณะที่ท่านวัดรอยเท้าของท่านเองเมื่อครั้งท่านอายุได้ ๒๒ ปี ที่ท่านได้เคยประทับไว้บนก้อนหินก้อนนี้ ในขณะที่ท่านได้ไปทำธุระส่วนตัวในป่าข้างทาง หลังจากทำธุระเสร็จแล้วเทวดาได้ขอให้หลวงปู่ประทับรอยเท้าลงบนหินก้อนใหญ่ใต้ต้นไผ่หน้าประตูทางขึ้นวัดบ้านปาง เพื่อพวกเขาจะได้กราบไหว้บูชา ปัจจุบันหินก้อนนี้เจ้าอาวาสวัดบ้านปางได้นำขึ้นไปประดิษฐานไว้บนวัด (ใกล้ประตูทางเข้าเขตอุโบสถ) และได้ให้หลวงปู่ประทับรอยมือไว้บนหินก้อนดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างมณฑปครอบไว้อย่างสวยงาม

(จากหนังสือพระชัยวงศานุสสติ)

1