Columbus

Cortes landsteg på mexicos kust. Vid dennna tid bodde många olika indianfolk i landet, och över alla härskade aztekerna. De styrde i sitt rike med våld och förtryck. Varje år fick de underkuvade stammarna betala en tribut till den aztekiske kungen, och varje år företog aztekerna krigståg runt om i landet för att ta fångar. Orsaken till det var att aztekerna trodde att deras solgud levde av människors hjärteblod och därför ständigt krävde människooffer. Aztekerna föde fångarna till sin huvudstad Tenochtitlan. Där utspelades fasansfulla scener. Fångarna offrades till guden högst uppe på de stora pyramiderna. Däruppe höll några präster fast fången på ett altare medan en annan präst skar upp fångens bröst med en skarp kniv av obsidian (ett slags vulkaniskt glas). Så slet prästen ut hjärtat medan det ännu bankade och lyfte upp det mot solen. Den döda kroppen rullades nedför pyramiden, och senare brukade aztekerna steka köttet och äta upp det.

Home