ISLAM


Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande, dvs ett totalt överlämnande av sig själv åt Guds vägledning. Vissa säger "Muhammedanism" i stället för ordet Islam, vilket som är felaktig beteckning för Islam och djupt kränkande mot dess anda. Islams budskap och vägledning är samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla sina profeter. Kristendomen,till exempel, har fått sin benämning efter namnet på dess profet Jesus Kristus; Buddishmen efter dess grundare Gautama Buddha; Zoroastrismen efter dess grundare Zarathustra; och Judendomen judarnas religion, efter stammen Juda (i landet Judéen) där den föddes. Likadant är fallet med andra religioner. Men icke så med Islam. Det är sant att många muslimska kvinnor klär sig såsom de blir tillsagda av sina föräldrar eller senare sina äkta män utan att egentligen själva aktivt ha tagit ställning.

Home