Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är de flesta små företag som är privatägda firmor. Vissa småföretag ägs av aktieägarna, dem som äger aktier andelar i bolaget. Det måste finnas aktier för minst 50 000 kronor i ett aktiebolag. Normalt hålls bolagsstämma en gång per år och alla aktieägare har rätt att delta. Ju fler aktier man har, desto fler röster har man på stämman. Stämman utser en styrelse som i sin tur anställer en verkställande direktör som leder företaget. Om man inte betalar sina räkningar eller skatter riskerar man att gå i konkurs. Ägarna förlorar de pengar som de har satsat i aktierna. Genom en bank kan man köpa aktier i de flesta stora aktiebolag, kurserna bestäms på stockholms fondbörs.

Home