Vatten

Vatten kan alltså uppträda i många former: som fast ämne(is,snö) som vätska(vatten) och som gas (vattenånga). Det kan också många andra ämnen göra, men det unika med vattnet är att det kan uppträda i alla tre formerna samtidigt och vid de teperaturer som är vanliga på jorden. Det unika med vattnet är också att vi är totalt beroende av det. Numera vet vi även att vattnet är en naturresurs som vi måste vårda om vi ska kunna överleva på jorden. Vatten fryser vid 0 grader och kokar vid 100 grader. Över 100 grader existerar därför vatten endast i gasform, dvs som vattenånga. Men vattenånga finns i luften även vid lägre temperaturer. Jorden kan också kallas ett vattenklot om vi ser till fördelningen mellan land och vatten på jordytan. Då är 70 procent av jordytan vatten. saltvatten 94 procent, sötvatten 6 procent, grundvatten 72,4 procent is 27,6 procent, sjöar och våtmarker 96 procent.

Home