2. SINIF                                1.SAYI

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 1

ÜNİTENİN ADI : OKULUMUZ AÇILDI

ÜNİTE 2

ÜNİTENİN ADI :   OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA

SÜRE :16 / 09 / 2002 - 25 / 10 / 2002 (30 İŞ GÜNÜ)

ÜNİTE 1 : OKULUMUZ AÇILDI

HEDEF I : Okula yeniden kavuşmanın sevincini duyuş

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

HEDEF V : Okulun önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

KONULAR

 1. Okulumuz Açıldı

                        1.   Okulumuzun Açılış Günü

                        2.   İlköğretim Haftası

HEDEF II : Tatilin yararlarının farkında oluş

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

KONULAR

     B. Tatilde Neler Yaptık?

HEDEF III : Sınıfını tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...6          

KONULAR

    C. Sınıfımız  

      1. Sınıfımızın Adı

      2. Sınıfımızın Yeri

      3. Sınıfımıza Yeni Katılan ve Sınıfımızdan Ayrılan Arkadaşlarımız

      4. Sınıfımızın Araç - Gereçleri

HEDEF IV : Okulunu tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...5

KONULAR

            Ç.   Okulumuz

                        1.   Adı

                        2.   Adresi

         3.   Okulumuzun Bölümleri

                        4.   Okulda Çalışanların Görevleri

HEDEF VII :        Kişisel okul eşyalarını temiz ve dikkatli kullanabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

HEDEF VI : Sınıf eşyalarına zarar vermeden kullanabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...5          

HEDEF VIII : Okul kurallarına uyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...7          

HEDEF IX : Okulunu ve çevresini temiz tutabilme

DAVRANIŞLAR:D-1..3 

KONULAR

            D.   Okul Düzeni

                        1.   Kişisel Okul Eşyalarımız

         2.   Okuldaki İlişkilerimiz

 1. Okul Kuralları

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Tartışma

2. Gezi - gözlem

3. Soru - cevap

4. Anlatım

5. Rol yapma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Hayat Bilgisi kitapları

2. Sözlük

3. Ansiklopediler

LEVHA VE AFİŞLER

1. Okulda uyulacak kurallar

2. Temizlik kuralları

3. Okulun bölümleri

4. Eğitimin önemini gösteren resimler

VİDEO KASETLER

1. Okulumuz

2. Eşyaların Korunması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formundaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Eğitim, öğretim, araç, gereç, ilköğretim” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi 

ÜNİTE 2 : OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA

HEDEF I : Sınıfta görev paylaşımı bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...5

HEDEF II : Sınıfta yapılan seçim etkinliklerine katılabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...5          

HEDEF III : Okulda hak ve sorumluluklar bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

HEDEF X : Demokratik yaşamın gereklerine uymaya istekli oluş

DAVRANIŞLAR:D-1...8          

KONULAR

            A.   Okulda Demokrasi

                        1.   Sınıfta İş Bölümü

              a .  Sınıf Başkanlığı

              b .  Eğitici Kollar

                                   c .  Nöbet

                        2.   Okulda Sorumluluklarımız

              a .  Kendimize Karşı

              b .  Arkadaşlarımıza Karşı

              c .  Öğretmenlerimize Karşı

              ç .  Diğer Görevlilere Karşı

              d .  Okul Kuralları ile İlgili Sorumluluklarımız

HEDEF IV : Evde iyi ilişkiler kurma bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...8          

HEDEF VI : İhtiyaç ve istek bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

HEDEF VII : İhtiyaç ve istek arasındaki farkı kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

HEDEF X : Demokratik yaşamın gereklerine uymaya istekli oluş

DAVRANIŞLAR:D-9         

KONULAR

            B.   Evde Demokrasi

                        1.   Ailede Sorumluluk Paylaşımı

         2.   Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler

         3.   İhtiyaç ve İstekler

HEDEF V : İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetleri fark ediş

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

HEDEF VIII : Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark ediş

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

HEDEF IX : Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu fark ediş

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

KONULAR

            C.   İnsan Hak ve Hürriyetleri ile Sorumluluklar

                        1.   İletişim Hürriyeti

         2.   Basın Hürriyeti

         3.   Öğrenim Hürriyeti

            Ç.   Vatandaşlık Görevleri (Seçme ve Seçilme Hakkı)

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. İlköğretim Haftası(Okulların açıldığı ilk hafta)

2. Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk pazartesi günü)

3. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

4. Yangından Korunma Günü(25Eylül-1Ekim)

5. Dünya Gıda Günü-Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Haftası(9-16Ekim

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru - cevap

2. Anlatım

3. Tartışma

4. Uygulama

5. Rol yapma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Atatürk’le ilgili kitaplar

2. Hayat Bilgisi kitapları

3. Sözlük ve ansiklopediler

4. Oy pusulası

5. Sandık (boş kutu)

LEVHA VE AFİŞLER

1. Eğitici kolların görevlerini gösteren resim ve levhalar

2. Aile bireylerini gösteren resim ve levhalar

3. Ailede davranışları gösteren resimler

VİDEO KASETLER

1. Evimiz,Ailemiz,Mahallemiz

2. Belirli Gün ve Haftalar

3. Atatürk’le Devrimlerle Bağımsızlık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmemsi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Seçim, hak, sorumluluk, eğitici kol, hürriyet, oy pusulası, eleştiri, iş, görev” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi 

DERS :   TÜRKÇE

A.ANLAMA

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

2.Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıyabilme bilgi, beceri ve alışkanlığını kazandırabilme.

D-1.Sırada, sandalyede ve masada uygun şekilde oturabilmek.

D-2.Öğretmenin ya da başka konuşmacıların konuşmalarını dinleyip izleyebilmek.

D-3.5-8 dakikalık bir masalı veya öyküyü dinleyebilmek.

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

1.Sesli ve sessiz okuyabilme;

2.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

D-1.Sesli ve sessiz okumayı kurallarına uyarak yapabilmek.

D-2.Düzeyine uygun okuma parçalarını, dinleyicileri sıkmadan doğal bir sesle okuyabilmek, kelimeleri doğru söyleyebilmek.

ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

1.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

D-2.Dinlenen, okunan bir masala ya da öyküye başlık bulabilmek.

B.ANLATIM

AMAÇLAR

SÖZLÜ OLARAK

1.Kendinin, öğretmeninin, aile bireylerinin adlarını, ev ve okul adresini söyleyip yazabilme;

D-1.Öğretmeninin, aile bireylerinin ve arkadaşlarının adlarını ve soyadlarını doğru söyleyebilmek ve yazabilmek.

2.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

D-1.5-6 kelimelik sorulara karşılık verebilmek.

3.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

D-1.Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı kısaca anlatabilmek.

4.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde, güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

D-1.Sınıfta herkesin işitebileceği ve anlayabileceği biçimde konuşabilmek.

YAZILI OLARAK

1.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Kendi adını, soyadını, okulunu, sınıfını ve numarasını yazabilmek.

D-2.Düzeye uygun bir masalı ya da öyküyü 3-5 cümle ile yazabilmek.

2.4-5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir cümleye verdiği 5-6 kelimelik bir cevabı yazabilmek.

D-1.5-6 kelimelik sorulara karşılık verebilmek.

C.DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR

1.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme; doğru yazabilme; hece ve sesleri ayırabilme;

D-1.Türkçe ve diğer derslerde kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilmek ve doğru yazabilmek.

D-2.Kelimeleri hecelere ve seslere ayırabilmek.

2.Özel adları tanıyabilme ve doğru olarak yazabilme;

D-1.Özel adların ilk harflerini büyük harfle yazabilmek ve sonlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırabilmek.

3.Cümlenin ilk harfini büyük harfle yazabilme, cümle sonlarına da nokta ve soru işaretini koyabilme beceri ve alışkanlığını kazandırabilmektir.

D-1.Cümlenin baş harfini büyük harfle yazabilmek; cümlelerin sonuna nokta, soru işareti koyabilmek; virgülü sıralama amacıyla kullanabilmek.     

Ç.YAZI

AMAÇ 1 : Yazı yazarken, sırada çalışmaya uygun oturmanın kurallarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 2 : Yazı yazarken, sırada çalışmaya uygun oturma becerisi

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

KONULAR

            1.   Sırada Oturma Kuralları

AMAÇ 3 : Yazı dersinde kullanılan belli başlı araç - gereçler bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 4 : Yazı araç - gereçlerini kullanma becerisi

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

KONULAR

            2.   Yazı Araç - Gereçleri

                        a .  Yazı Dersinde Kullanılan Araç - Gereçleri Tanıma

         b .  Yazı Araç - Gereçlerini Kullanabilme

         c .  Yazı Araç - Gereçlerini Temiz ve Düzenli Kullanma

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Sağ Elim,Sandal,Reyhan’ın hayvanları,Dünya Çocukları

ARAÇ VE GEREÇLER

Yazı defter ve kâğıtları, yazı kalemleri, yazı tahtası ve tebeşirler, kılavuz karton, altlık karton.

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

 

DERS :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler
HEDEF 1:Varlıklar arasındaki benzerlik ve farklılık ilişkilerini kavrayabilme D-1...4
HEDEF 2:Varlıklar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkilerini kavrayabilme D-1...6
2. Ritmik Saymalar HEDEF 1:100e kadar,ikişer,dörder ve üçer ritmik sayabilme

D-1-2

3. Kümeler HEDEF 1:Kümeyi ve elemanı kavrayabilme D-1...5,D-8...10
4. Doğal Sayılar HEDEF 1:100e kadar olan doğal sayıları kavrayabilme D-1...8
5. Toplama İşlemi HEDEF 1:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme D-1...6
6. Çıkarma İşlemi HEDEF 1:En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme D-1-2,D-4...6

HEDEF 3:En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

7. Ölçüler HEDEF 1:Metre ve santimetre bilgisi D-1...5
8. Geometri HEDEF 1:Varlıkları yüzey özelliklerine göre tanıyabilme D-1
9. Problemler  
   1. ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

    1. Problem çözme

    2. Çözümleme ve bireşim

    3. Tümevarım - tümdengelim

    4. Soru - yanıt

    5. Anlatım

    6. Küme çalışmaları

    a . Düzey kümeleriyle çalışma

    b . Karışık kümelerle çalışma

    KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

    1. Matematik kitapları

    2. Sözlük ve ansiklopediler

    3. İlgili levha, resim ve modeller

    DEĞERLENDİRME

    1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

    2. İlgili testlerin uygulanması

    4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

    5. Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

      yapılması

    DERS :   RESİM - İŞ

    AMAÇ 1 : Çalışmalarda kullanılan araç - gereç bilgisi

    KONU : Araç - Gereç

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    AMAÇ 2 : Araç - gereçleri kullanma becerisi

    KONU : Araç - Gereç

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    AMAÇ 3 : İki boyutlu çalışmalar bilgisi

    KONU : İki Boyutlu Çalışmalar

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    AMAÇ 4 : İki boyutlu çalışmalar yapabilme

    KONU : İki Boyutlu Çalışmalar

    DAVRANIŞLAR:D-1...3          

    AMAÇ 5 : Varlıkların belli başlı özelliklerinin farkına varış

    KONU : Varlıkların Özellikleri

    DAVRANIŞLAR:D-1...3          

     ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

    1. Gözlem

    2. İnceleme

    3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

    4. Bireysel çalışmalar

    5. Birlikte çalışmalar

    6. Anlatım

    7. Soru -yanıt

    KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

    1. Kalem, boya, fırça

    2. Resim kâğıdı

    3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

    4. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

    DEĞERLENDİRME

    1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

    2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

    3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

    4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

    5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

    6. Resim ve işlerin sergilenmesi

     

    DERS :   MÜZİK

    I.   HAYATIMIZDA OYUN, HAREKET, SES VE MÜZİK

    AMAÇ 1 : Çevresindeki varlıkların seslerini ayırt edebilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...4

    AMAÇ 6 : Çevresindeki varlıkları, hareket ve sesleriyle canlandırabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...4          

    KONULAR

                A. Hayatımızdaki Varlıkların Hareket ve Sesleri

    AMAÇ 2 : Okulda oynadığımız oyun ve dans müziklerini tanıyabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    AMAÇ 8 : Okulda oynadığımız oyun ve dans müziklerine uygun devinimlerle eşlik edebilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    AMAÇ 15 : Müzik yoluyla arkadaş çevresini genişletebilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    KONULAR

                B. Oynadığımız Oyunlar ve Dans Müzikleri

    AMAÇ 9 : Sesini sağlıklı kullanabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    AMAÇ 3 : Bildiği, kullandığı araçları çıkardıkları seslerle ayırt edebilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    AMAÇ 4 : Çevresindeki çalgıları kullanış şekillerine göre tanıyabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...4          

    AMAÇ 12 : Birlikte düzenli ve anlamlı şarkı söylemeye istekli olabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    AMAÇ 13 : Okul ortamında müzik dinlemekten hoşlanabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1-2  

    KONULAR

                C. Sesimiz, Müzik Araçlarımız

    AMAÇ 5 : Müziğin düzenlenmiş seslerden oluştuğunu anlayabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...3          

    AMAÇ 7 : Bildiği müzikleri birlikte düzenli ve anlamlı söyleyebilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...4

    KONULAR

                Ç. Ses Düzenlemeleri ve Müzik 

     ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

    1. Birlikte çalışmalar

    2. Bireysel çalışmalar

    3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

    4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

    5. Bütün - parça - bütün

    6. Soru - yanıt

    7. Örnekleme

    8. Anlatma

    9. Uygulama

    KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

    Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

    DEĞERLENDİRME

    1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

    2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

    3. Eksiklerin giderilmesi

    4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

    5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

    DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

    AMAÇ 1 : Koşular ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

    KONU : Koşu Oyunları

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    AMAÇ 2 : Koşularda dostça oynama ve yarışabilme

    KONU : Ara Dinlenmeli Koşular

    DAVRANIŞLAR::D-1-2 

    AMAÇ 3 : Atlamalarla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

    KONU : Durarak ve Hız Alarak Yükseğe ve Uzağa Atlamak

    DAVRANIŞLAR:D-1...3

    AMAÇ 4 : Atlamalarla ilgili çabukluğu geliştirebilme

    KONU : Atlamalarla İlgili Taklit ve Oyunlar

    DAVRANIŞLAR:D-1...3

    ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

    1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

    2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

    3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

    4. Anlatım

    5. Rol oynama

    6. Gözlem

    KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

    1. Kitaplar, ansiklopediler

    2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

    DEĞERLENDİRME

    1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

    2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

    3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

    4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

     

    DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

    AMAÇ 1 : Düzeyine uygun harf bulmacalarını çözerek kelime dağarcıklarını geliştirebilme

    KONULAR

                •          Harf Bulmacası Çözme

    AMAÇ 2: Bildiği bilmeceleri ve tekerlemeleri kelimeleri yerli yerinde kullanarak arkadaşlarına sorabilme

    KONULAR

                •          Bilmeceler ve Tekerlemeler

    ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

    1. Soru-yanıt

    2. Gözlem

    3. İnceleme

    4. Bireysel çalışmalar

    5. Birlikte çalışmalar

    6. Anlatım

    7. Tartışma

    8. Uygulama

    9. Öyküleme

    10.Yeniden bulma

    KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

    1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

    2. Ders kitapları

    DEĞERLENDİRME

    1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

    2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

    3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

    4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi

    . SINIF                            

    DERS :   HAYAT BİLGİSİ

    ÜNİTE 3

    ÜNİTENİN ADI :   CUMHURİYET BAYRAMI VE ATATÜRK

    SÜRE : 28 / 10 / 2002 - 22 / 11 / 2002 (19 İŞ GÜNÜ)

    HEDEF I : Cumhuriyete kavuşmamızı sağlayan olaylar bilgisi

    DAVRANIŞLAR:D-1...3          

    HEDEF X : Atatürk’ün yaptığı işlerin farkında oluş

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    KONULAR

                A.   Niçin Bayram Yapıyoruz?

    HEDEF II : Cumhuriyet yönetiminin getirdiği yenilikler bilgisi

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    KONULAR

                B.   Cumhuriyet Yönetiminin Getirdiği Yenilikler

    HEDEF III : Bayram sevincini duyuş

    DAVRANIŞLAR:D-1

    HEDEF XI : Bayram hazırlıklarını anlatabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...3          

    KONULAR

                C.   Bayram Hazırlıkları

                            1.   Sınıfta

                            2.   Okulda

             3.   Çevrede

    HEDEF III : Bayram sevincini duyuş

    DAVRANIŞLAR:D-2-3    

    KONULAR

                Ç.   Bayram Töreninde Gördüklerimiz

    HEDEF IV :          Bayrağımızı ve İstiklâl Marşı’mızı tanıyabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1..3 

    HEDEF V : Bayrağa ve İstiklâl Marşı’na saygılı oluş

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    KONULAR

                D.   Bayrağımız ve İstiklâl Marşı’mız

    HEDEF VI : Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular bilgisi

    DAVRANIŞLAR:D-1...8          

    HEDEF VII : Atatürk’ün öğrenim hayatı bilgisi

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    HEDEF VIII : Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyuş

    DAVRANIŞLAR:D-1...5

    HEDEF IX : Atatürk’e sevgi ve saygı duyuş

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    KONULAR

                E.   Atatürk

                            1.   Atatürk’ün Hayatı

                  a .  Doğum Tarihi ve Yeri

                  b .  Anne ve Babası (ailesi)

                                       c .  Ölüm Tarihi ve Yeri

                            2.   Öğrenim Hayatı

             3.   Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri

                  a .  Plânlı Çalışması

                                       b .  Vatan ve Millet Sevgisi

                                       c .  İnsan Sevgisi

    BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

    1. Cumhuriyet Bayramı(29 Ekim)

    2. Kızılay Haftası (29 Ekim - 4 Kasım)

    3. Atatürk Haftası (10 - 16 Kasım)

    1. Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta)

    ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

    1. Anlatım

    2. Gezi - gözlem

    3. Rol yapma

    4. Soru - cevap

    KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

    1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili kitaplar

    2. Hayat Bilgisi kitapları

    3. Sözlük ve ansiklopediler

    4. Atatürk köşesi

    5. Atatürk albümü

    6. Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetle ilgili dökümanlar

    7. Türk bayrağı

    8. İstiklâl Marşı levhası

    VİDEO KASETLER

    1. Cumhuriyet Bayramı

    2. Atatürk

    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

    2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

    3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

    4. “Mücadele, istiklâl, albüm, inkılâp, anıt, döküman, cumhuriyet, şehit, gazi” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

    5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

    6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

     

    DERS :   TÜRKÇE      

    A.ANLAMA

    AMAÇLAR

    DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

    1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme

    D-1.Sınıfta ve kümede, konuşmacıların sözlerini kesmeden dinleyebilmek. D-2.Annesinin, babasının, öğretmenin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip izleyebilmek.

    D-3.Televizyon ekranına uygun uzaklıkta oturabilmek.

    OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

    2.Sesli ve sessiz okuyabilme;

    D-1.Parmakla ya da kalemle izlemeden ve gereksiz hareketler yapmadan okuyabilmek.

    D-2.Sessiz okumada dudak kıpırdatmadan ve ses çıkarmadan gözüyle, içinden okuyabilmek.

    D-3.Düzeyine uygun şiirler okuyabilmek.

    ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

    3.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

    D-1.Resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

    D-2.Okuduğu ya da dinlediği düzeye uygun bir öyküdeki kahramanların kimler olduğunu, olayların geçtiği yer ve zamanı belirtebilmek.

    4.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

    5.Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından; canlı kaynaklardan vb.nden yararlanabilme;

    D-1.Düzeyine göre hazırlanmış sözlüklerden yararlanabilmek.    

    B.ANLATIM

    AMAÇLAR

    SÖZLÜ OLARAK

    1.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

    D-1.4 - 5 kelimelik bir soru cümlesi kurabilmek, böyle bir soruya yerine göre 5-6 kelimelik bir cümle ile karşılık verebilmek.

    2.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

    D-1.Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı kısaca anlatabilmek.

    3.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde, güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

    D-1.Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek.

    D-2.Düzeye uygun şiirleri ezbere okuyabilmek.

    4.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

    5.Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşabilme; bilgi, beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

    D-1.Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı 3 - 5 cümle ile yazabilmek.

    D-2.Kurduğu 4 - 5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir cümleye verdiği 5 - 6 kelimelik karşılığı yazabilmek.

    D-3.Yazılarında, düzeyine uygun yazım kurallarını uygulayabilmek ve noktalama işaretlerini kullanabilmek. 

    ATATÜRKÇÜLÜK

    HEDEF: Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyetlere kavuştuğunu fark edebilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...6          

    KONULAR

    ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

                •          İnsan Hak ve Hürriyetleri ile Sorumlulukları

                            Haberleşme Hürriyeti

                            Öğrenim Hürriyeti

             Basın Hürriyeti

                •          Vatandaşlık Görevleri

                            Seçme ve Seçilme Hakkı

    HEDEF: Atatürk'ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular bilgisi

    DAVRANIŞLAR:D-1...4          

    KONULAR

                ATATÜRK'ÜN HAYATI

                •          Doğum Tarihi ve Yeri

         •    Anne ve Babası (ailesi)

         •    Öğrenim Hayatı

                •          Ölüm Tarihi ve Yeri

    HEDEF: Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alış

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    KONULAR

                • Atatürk’le İlgili Anılar

    HEDEF: Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyuş

    DAVRANIŞLAR:D-1-2    

    KONULAR

                ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

                •          Vatan ve Millet Sevgisi

                •          İnsan Sevgisi

    C.DİL BİLGİSİ

    AMAÇLAR

    1.Kelime dağarcığını, düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;

    2.Varlıkların tekil ve çoğul oluşlarını kavrayarak, adları, yerine göre tekil ve çoğul biçimleriyle kullanabilme;

    D-1.Varlıkların tekil ve çoğulluğunu, hangi biçimde tekil, hangi biçimde çoğul olduğunu kavrayabilmek.

    3.Soru ekini ayrı yazabilme, virgülü sıralama amacıyla kullanabilme;

    D-1.Virgülü, sıralama amacıyla kullanabilmek.

    D-2.Soru ekini ayrı yazabilmek.

    4.Daha önce öğrenmiş olduğu yazım kurallarını uygulayabilme; noktalama işaretlerini kullanabilme beceri ve alışkanlığını kazandırabilmek.

    D-1.Özel adların ilk harflerini büyük harfle yazabilmek ve eklerini kesme işaretiyle ayırabilmek.

    Ç.YAZI

    AMAÇ 5 : Küçük ve büyük eğik temel harfleri yazabilme

    DAVRANIŞLAR:D-1...5          

    KONULAR

                3.   Bitişik Eğik Yazı Çalışmaları

                            a .  Eğik Temel Yazıya Geçiş Alıştırma Çalışmaları

    Küçük ve Büyük Eğik Temel Harfler

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Cumhuriyet,Kalbimizde Yaşıyor,Atatürk’e,Okul Hayatına Başlangıç,Tombul Rüzgar,Sonbahar Geldi

ARAÇ VE GEREÇLER

Yazı defter ve kâğıtları, yazı kalemleri, yazı tahtası ve tebeşirler, kılavuz karton, altlık karton.

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

DERS :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 3:Varlıklar arasındaki uzunluk ve kısalık ilişkisini kavrayabilme D-1...6

HEDEF 4:Varlıklar arasındaki azlık ve çokluk ilişkisini kavrayabilme D-1...6

2. Ritmik Saymalar

HEDEF 1:100e kadar,ikişer,dörder ve üçer ritmik sayabilme D-3

3. Kümeler

HEDEF 1:Kümeyi ve elemanı kavrayabilme D-6-7

HEDEF 2:Kümeler arasındaki denk olma ve olmama ilişkilerini kavrayabilme D-1-2

4. Doğal Sayılar

HEDEF 1:100e kadar olan doğal sayıları kavrayabilme D-1...9

HEDEF 2: ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ sayılar arasında büyüklük ve küçüklük ilişkilerini kavrayabilme D-1...3

5. Kesirler

HEDEF 1:1/2,2/2,1/4,2/4,3/4,4/4 ve 1/10 kesirlerini kavrayabilme D-1...3

HEDEF 2:1/2,2/2,1/4,2/4,3/4,4/4 ve 1/10 D-1...3

6. Toplama İşlemi

HEDEF 1:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme D-7...9

HEDEF 4:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme D-1

7. Çıkarma İşlemi

HEDEF 1:En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme D-7...9

HEDEF 3:En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1...3

8. Çarpma İşlemi

HEDEF 1:Çarpımları 50ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme D-1...3,D-13...15

HEDEF 5:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

9. Ölçüler

HEDEF 2:Santimetre ile ilgili bilgileri uygulayabilme D-1...4

10. Grafikler

HEDEF 1:Şekil grafiğini kavrayabilme D-1

HEDEF 2:Şekil grafiğini çizebilme D-1

11. Geometri

HEDEF 1:Varlıkları yüzey şekillerine göre tanıyabilme D-2-3

12. Problemler

 

 

 

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. İlgili testlerin uygulanması

4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

5. Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 6 : Çizgisel çalışmalar yapabilme

KONU : Çizgisel Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1..3 

AMAÇ 7 : Renkleri ve renkli resim tekniklerini tanıyabilme

KONU : Renkli Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...8

AMAÇ 8 : Pastel boya bilgisi

KONU : Pastel Boya Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 9 : Çalışmalarında pastel boyayı kullanabilme

KONU : Pastel Boya Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

ATATÜRKÇÜLÜK

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili resimler

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

8. Tartışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. Kaynak kişiler

5. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

DERS :   MÜZİK

II.  HAREKET, KONUŞMA, ŞİİR VE MÜZİĞİMİZDE HIZ

AMAÇ 1 : Çevremizdeki varlıkların hareket hızlarını ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 5 : Çevresindeki varlıkların hareketlerindeki çabuk, yavaş ve orta hızları taklit edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

KONULAR

            A. Hareketlerimizde Çabuk, Yavaş ve Orta Hızlar

            B.   Çevremizdeki Varlıkların Hareketlerinde Çabuk, Yavaş, Orta Hızlar

AMAÇ 2 : Konuşmaların hızlarını ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 6 : Sözlerin anlamına uygun çabuk, yavaş ve orta hızda konuşabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 9 : Uygun çabuk, yavaş ve orta hızın konuşmayı güzelleştirdiğinin, farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

KONULAR

            C. Konuşmamızda Çabuk, Yavaş, Orta Hız

AMAÇ 3 : Dağarcığındaki şiirlerin/şarkı sözlerinin hızlarını ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 7 : Dağarcığındaki şiirleri veya şarkı sözlerini anlamına uygun çabuk, yavaş ve orta hızda okuyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 10 : Uygun çabuk, yavaş ve orta hızın şiiri güzelleştirdiğinin farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

KONULAR

            Ç.   Şiirlerimizde Çabuk, Yavaş Orta Hız

AMAÇ 4 : Dağarcığındaki müzikleri hızlarıyla ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 8 : Dağarcığındaki müzikleri anlamına uygun çabuk, yavaş ve orta hızda söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

AMAÇ 11 : Uygun, çabuk, yavaş ve orta hızın müziği güzelleştirdiğinin farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

KONULAR

            D.   Müziğimizde Çabuk, Yavaş, Orta Hız

VIII.    ATATÜRK’ÜMÜZ VE MÜZİK

AMAÇ : Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

1.   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şarkılarımız

2. 10 Kasım (Atatürk Haftası) Şarkılarımız

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Birlikte çalışmalar

2. Bireysel çalışmalar

3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

5. Bütün - parça - bütün

6. Soru - yanıt

7. Örnekleme

8. Anlatma

9. Uygulama

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

3. Eksiklerin giderilmesi

4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

 

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1 : Koşularla ilgili dayanıklılığı geliştirebilme

KONU : Ara Dinlenmeli Koşular

DAVRANIŞLAR:D-1-2    

AMAÇ 2 : Atmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

KONU : Atma ve Fırlatma Hareketlerini Kapsayan Oyun ve Yarışmalar (Koşu Oyunları)

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

AMAÇ 3 : Atatürk'ün hayatı ve kişisel özelliklerini taklit şeklinde hareketler ve oyunlarla canlandırabilme

KONU : Atatürk'ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri ile İlgili Taklit Şeklinde Hareketler ve Oyunlar

DAVRANIŞLAR:D-1-2 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuma alışkanlığı ve becerisi kazanabilme

KONULAR

            •          Şiir Okuma

AMAÇ 2: Birlikte iş yapma, yardımlaşma alışkanlığı kazanabilme

KONULAR

            •          El işi ve Renkli Kâğıtlarla Fener ve Zincir Yapma

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi2. SINIF                            

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 4

ÜNİTENİN ADI : SAĞLIKLI BÜYÜYELİM

SÜRE : 25 / 11 / 2002 - 27 / 12 / 2002 (23 İŞ GÜNÜ)

HEDEF I : Vücudun bölümlerini tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...6    

KONULAR

            A.   Vücudumuz ve Bölümleri

HEDEF II : Diş sağlığı bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

HEDEF III : Diş sağlığını koruyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...5          

KONULAR

            B.   Dişlerimiz ve Bakımı

HEDEF IV :          Deri sağlığı bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

HEDEF V : Saç sağlığı bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

HEDEF VI :          Tırnak sağlığı bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...3          

HEDEF VII : Deri, saç ve tırnaklarını temiz tutabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

KONULAR

            C.   Derimiz, Tırnaklarımız ve Saçlarımız

HEDEF VIII : Çocuklarda sık görülen hastalıklar bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...9

HEDEF IX : Sağlığını korumaya özen gösteriş

DAVRANIŞLAR:D-1...3

HEDEF X : Hastalanınca yapılacak işler bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1...4

KONULAR

            Ç.   Çocuk Hastalıkları ve Sağlığımız

HEDEF XI : Kaza ve tehlikelerden korunabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4

KONULAR

            D.   Kazalardan Korunma

HEDEF XII :        Sağlık kurumlarını tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

  1. Sağlık Kurumları

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Rol yapma

2. Soru - cevap

3. Tartışma

4. Gösterip yaptırma

5. Gezi - gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Hayat Bilgisi kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. Diş fırçası, diş macunu

4. Çeşitli giysiler, çeşitli ilâçlar

5. Vücut modeli

6. Diş modeli

VİDEO KASETLER

1. Dişlerin Öyküsü

2..Diş Sağlığı

3..Beslenme

4..Kazalar,Trafik ve İlk Yardım

5..Sonbahar

6..Vücut Temizliği

7..Vücudumuz

8..Belirli Gün ve Haftalar

LEVHA VE AFİŞLER

1. Hastalıklardan korunma yollarını gösteren levhalar

2. Sağlıklı hayat için temizliğin önemini anlatan levhalar

3. Vücut modeli, diş modeli

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Model, dengeli beslenme, mikrop, bulaşıcı hastalık, aşı, ilk yardım” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1.Öğretmenler Günü (24 Kasım)

2.Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 16 Aralık)

  

DERS     :   TÜRKÇE

A.ANLAMA

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

                  1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

2.Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıyabilme

D-1.Okunan, düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek ve izleyebilmek.

D-2.5 - 8 dakikalık bir masalı ya da öyküyü anlatandan, okuyandan, plâk, teyp ve benzeri araçlardan dinleyebilmek.

D-3.Televizyon, radyo, teyp, pikap ve benzeri araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek.

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

3.Sesli ve sessiz okuyabilme;

D-1.Kitaplarını temiz tutmak, yırtmamak, büküp katlamamak, diğer araç ve gereçleri ile arkadaşlarının ve okulun eşyasını korumak, kirletmemek ve onlara zarar vermemek.

D-2.Açık yazılmış bir öyküyü, kişilerin konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek.

D-3.Düzeyine uygun tekerleme ve şiirler okuyabilmek.

D-4.Sınıf ve okul kitaplığından yararlanabilmek.

4.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

5.Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından; canlı kaynaklardan vb.nden yararlanabilme;

D-4.Sınıf ve okul kitaplığından yararlanabilmek.

ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

6.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Dinlenen, izlenen, okunan öykü ya da masala başlık bulabilmek.

D-2.Dinlediği, okuduğu ya da izlediği düzeye uygun bir masal, öykü ve benzeri yazılardaki kahramanların kimler olduğunu, olayların geçtiği yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek.

B.ANLATIM

AMAÇLAR

SÖZLÜ OLARAK

1.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

D-1.5 - 6 kelimelik bir soruya cevap verebilmek.

D-2.Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek.

2.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

D-1.Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü 3 - 5 cümle ile anlatabilmek.

D-2.Basit resimlerden anlam çıkarabilmek ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklayabilmek.

YAZILI OLARAK

3.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Düzeye uygun kısa bir masalı, bir öyküyü 3 - 5 cümle ile yazabilmek.

D-2.Yazılarında, sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

4.Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşabilme; bilgi, beceri ve alışkanlıklarını kazandırmak.

D-1.Söyleyebildiği tekerlemeleri yazabilmek. 

C.DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR

1.Tekil ve çoğul adları, özel adları, cins adlarını, adın durumlarına uygun biçimleriyle kullanabilme;

D-1.Varlıkların tekil ve çoğul oluşlarını kavrayabilmek, adları, yerine göre tekil ve çoğul olarak kullanabilmek.

D-2.Adları, durumlarına uygun biçimde sözlü ve yazılı anlatımda kullanabilmek.

2.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme, doğru yazabilme, hece ve sesleri ayırabilme;

D-1.Kelimeleri hece ve seslere ayırabilmek.

3.Kelime dağarcığını, düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;

D-1.Kelime dağarcığını zenginleştirmek; gün, ay, mevsim, insan, hayvan, çiçek, meyve adlarını öğrenebilmek; bunları doğru olarak kullanabilmek. 

4.Daha önce öğrendiği ve sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme .

D-1.Cümle başlarında ve özel adlarda büyük harfleri kullanabilmek.

Ç.YAZI

AMAÇ 6 : Küçük ve büyük bitişik eğik yazı harflerini yazabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...5          

KONULAR

            3.   c .Bitişik Eğik Yazıya Geçiş Alıştırma Çizgileri

         ç .Bitişik Eğik Yazı Küçük ve Büyük Harfler

AMAÇ 8 : Rakamları eğik olarak yazabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

            4.   Rakamlar

AMAÇ 9 : Virgül ve kısa çizgiyi, kuralına uygun yapabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4          

KONULAR

  1. Noktalama İşaretlerinden Virgül ve Kısa Çizgi

ARAÇ VE GEREÇLER

Yazı defter ve kâğıtları, yazı kalemleri, yazı tahtası ve tebeşirler, kılavuz karton, altlık karton.

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Mevsim Değişikliği,Anneannemin Kış Hazırlıkları,Mikrobun Ettikleri,Tutumlu Ol,Tavşan ile Kaplumbağa

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

DERS :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 5:Varlıkları yüksekte ve alçakta olmaları bakımından ayırt edebilme D-1...5

HEDEF 6:Varlıkları uzakta ve yakında olmaları bakımından ayırt edebilme D-1...3

2. Ritmik Saymalar

 

3. Doğal Sayılar

 HEDEF 3:Sıra bildiren sayıları kavrayabilme D-1...4

4. Kesirler

HEDEF 1:1/2,2/2,1/4,2/4,3/4,4/4 ve1/10 kesirlerini kavrayabilme D-1...3

HEDEF 2:’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ kesirleriyle problem çözebilme D-2

5. Toplama İşlemi

HEDEF 1:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme D-10...12

HEDEF 4:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

6. Çıkarma İşlemi

HEDEF 1:En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapabilme D-10...12

HEDEF 3:En çok iki basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1...3

HEDEF 5:En çok iki basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problem çözebilme D-1-2

7. Çarpma İşlemi

HEDEF 1:Çarpımları 50ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme D-7...9,13...15

HEDEF 5:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

8. Bölme İşlemi

HEDEF 1:20ye kadar olan doğal sayıların;2,5,4 ve 3e kalansız bölme işlemini kavrayabilme D-1...9

HEDEF 2:İki basamaklı doğal sayıların ;2,5,4 ve 3e kalansız bölme işlemini yapabilme D-1

HEDEF 4:En çok iki basamaklı doğal sayıların;2,5,4 ve 3e kalansız bölme işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

9. Ölçüler

HEDEF 3Paralarımızdan;5 000,10 0000,25 000,50 0000,100 000Türk liralarını tanıyabilme D1-2

10. Grafikler

HEDEF 1:Şekil grafiğini kavrayabilme D-2

HEDEF 2:Şekil grafiğini çizebilme D-2

11. Geometri

HEDEF 2:Varlıkların ayırt ve köşelerini tanıyabilme D-1

12. Problemler

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

3. Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 10 : Sulu boya bilgisi

KONU : Sulu Boya Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:D-1...4

AMAÇ 11 : Çalışmalarında sulu boyayı kullanabilme

KONU : Sulu Boya Çalışmaları

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

8. Tartışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. Kaynak kişiler

5. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

6. Resim ve işlerin sergilenmesi

DERS :   MÜZİK

III. KONUŞMA, ŞİİR VE MÜZİĞİMİZDE GÜRLÜK

AMAÇ 1 : Çevresindeki varlıkların seslerini kuvvetli, hafif ve orta gürlükleriyle ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 5 : Çevresindeki varlıkların kuvvetli, hafif ve orta gürlükteki seslerini taklit edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

            A.   Çevremizdeki Varlıkların Seslerinde Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

AMAÇ 2 : Yaptığı, dinlediği konuşmalardaki kuvvetli, hafif ve orta gürlükleri ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 6 : Çevresindeki insanların kuvvetli-hafif ve orta gürlükteki konuşmalarını taklit edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 7 : Sözlerin anlamına uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlükte konuşabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 10 : Uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlüklerin konuşmayı güzelleştirdiğinin farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

            B.   Konuşmamızda Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

AMAÇ 3 : Okuduğu, dinlediği şiirlerdeki veya şarkı sözlerindeki kuvvetli, hafif ve orta gürlükleri ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 8 : Şiirleri anlamına uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlükte okuyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 11 : Uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlüklerin şiiri güzelleştirdiğinin farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

            C. Şiirimizde Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

AMAÇ 4 : Dağarcığındaki müziklerdeki farklı kuvvetli, hafif ve orta gürlükleri ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 9 : Şarkıları anlamına uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlükte söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 12 : Uygun kuvvetli, hafif ve orta gürlüklerin müziği güzelleştirdiğinin farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

            Ç. Müziğimizde Kuvvetli, Hafif ve Orta Gürlükler

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Birlikte çalışmalar

2. Bireysel çalışmalar

3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

5. Bütün - parça - bütün

6. Soru - yanıt

7. Örnekleme

8. Anlatma

9. Uygulama

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

3. Eksiklerin giderilmesi

4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1 : Koşularla ilgili dayanıklılığı geliştirebilme

KONU : Ara Dinlenmeli Koşular

DAVRANIŞLAR:D-1-2

AMAÇ 2 : Atlamalarla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

KONU : Durarak ve Hız Alarak Yükseğe ve Uzağa Atlamak

DAVRANIŞLAR:D-1-2

AMAÇ 3 : Sıralama, yürüme, sekme ve sıçramalarda kas kuvveti ve esnekliği geliştirebilme

KONU : Taklidî Yürüme, Sekme, Sıçrama, Koşmalar

DAVRANIŞLAR:D-1-2 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1 : Topluluk önünde işitilebilecek bir sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme

KONULAR

            •          Fıkra AnlatmaF

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi                                                                           4.SAYII

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 5

ÜNİTENİN ADI : TAŞITLAR VE TRAFİK

SÜRE : 30 /12 / 2002 - 31 / 01 / 2002 (24 İŞ GÜNÜ)

HEDEF I : Taşıtları tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...14

HEDEF II : Taşıtların yararları bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1-2

HEDEF III : Yolculuklarda uyulacak kuralları kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

            A.   Taşıtlar

                        1.       Çevremizdeki Taşıtlar

         2.   Taşıt Çeşitleri

              a .  Kara Taşıtları

              b .  Deniz Taşıtları

              c .  Hava Taşıtları

         3.   Taşıtların Yararları

         4.   Taşıtlarla Yolculuk

              a .  Taşıtlara İnme Binme

              b .  Taşıt İçinde Davranışlar

HEDEF IV : Trafik kurallarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...6

HEDEF VIII : Trafik kurallarına uyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...15

HEDEF V : Trafik kazalarından korunmanın yollarını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...5

HEDEF VI : Trafik işaret ve levhalarını korumanın önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

            B.   Trafik

                        1.   Trafik Kuralları

         2.   Trafik Kazalarından Korunma

         3.   Trafik İşaret ve Levhalarını Koruma

HEDEF VII : Taşıtları korumanın önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4

KONULAR

            C.   Taşıtları Koruma

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Yeni Yıl (1 Ocak)

2. Verem Savaş Eğitimi Haftası (Yılbaşını takip eden ilk pazartesi günü ile başlayan hafta)

3. Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta)

4. Mersin’in Kurtuluş Günü (3 Ocak) 

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-cevap

2. Tartışma

3. Gösterip yaptırma

4. Rol yapma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Hayat Bilgisi kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. Yoğurma maddeleri (kil, tuz seramiği, çamur, plâstilin)

4. Artık malzemeler (boş makaralar, teller, ilâç kutuları, kibrit kutuları, ip vb. oyuncak taşıtlar)

5. Taşıt modeli

LEVHA VE AFİŞLER

1. Karşıdan karşıya geçişleri gösteren levha ve resimler

2. Trafik işaretlerini gösteren levha ve resimler

3. Trafikte yapılmaması gerekenleri gösteren levha ve resimler

4. Kara, deniz ve hava taşıtlarını gösteren levha ve resimler

5. Taşıt modeli

VİDEO KASETLER

1. Taşıtlar

2. Çocuk ve Trafik

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Trafik araç, taşıt, ulaşım, trafik işaretleri, trafik levhaları” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

DERS :   TÜRKÇE

A.ANLAMA

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN 1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

D-1.Annesinin, babasının, öğretmenin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyip izleyebilmek.

D-2.Konuşma yapanları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

D-3.Okunan, düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek ve izleyebilmek.

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

2.Sesli ve sessiz okuyabilme;

3.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

4.Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından; canlı kaynaklardan vb.nden yararlanabilme;

D-1.Kitapla göz arasındaki uzaklığı göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilmek.

D-2.Düzeylerine uygun okuma parçalarını, dinleyenleri sıkmadan, duraklama, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyabilmek.

D-3.İki kişi arasındaki bir konuşmayı, bir arkadaşıyla karşılıklı okuyabilmek.

ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

5.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

D-2.Dinlenen, okunan öykü ya da masala başlık bulabilmek.

 

B. ANLATIM         

AMAÇLAR

SÖZLÜ OLARAK

1.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

D-1.Türkçe’den başka derslerle ilgili sorulara karşılık verebilmek.

2.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

3.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde, güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

D-1.Düzeye uygun bir konuda konuşabilmek.

D-2.Duyulabilecek ve anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek.

YAZILI OLARAK

4.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Evinin adresini yazabilmek.

D-2.Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı 3 - 5 cümle ile yazabilmek.

D-3.Daha önce bilinen bir masalı, bir öyküyü resimlere bakarak 8 - 10 cümle ile sınıfça yazabilmek.

5.Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşabilme; bilgi, beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

D-1.Kutlama kartı ve zarf üstü yazabilmek.

C. DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR:

1.Varlıkların nasıl olduklarını ve sayılarını bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme;

D-1.Varlıkların biçimlerini, durumlarını, renklerini ve sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek.

2.Kelime dağarcığını, düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;

D-2.Kelime dağarcığını geliştirmek; bu amaçla insan, hayvan adlarını; akrabalık terimlerini; gün, ay, mevsim adlarını öğrenebilmek.

3.Sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilme,noktalama işaretlerini kullanabilme.

D-1.Virgülü, sıralama amacıyla kullanabilmek.

D-2.Soru ekini ayrı yazabilmek.

Ç.   YAZI

AMAÇ 7 : Bitişik, eğik yazı ile kelimeler yazabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

            3.   d .  Bitişik Eğik Yazı ile Heceler Yazma

AMAÇ 11 : Yazı araç

DAVRANIŞLAR:D-1...3

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Taşıtların Kıskançlığı,Trafik,Fındık Neler Gördü,Ormana Kar Yağdı

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

5. Araç - gereçlerini temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

 

DERS :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 7:Varlıkları bir yerin içinde ve dışında olmaları bakımından ayırt edebilme D-1...3

HEDEF 8:Varlıkları bir yerin üzerinde ve altında olmaları bakımından ayırt edebilme D-1...3

2. Ritmik Saymalar

HEDEF 2:1000e kadar yüzer ve onar ritmik sayabilme D-1...3

3. Kümeler

 

4. Doğal Sayılar

 

5. Kesirler

HEDEF 1:1/2,2/2,1/4,2/4,3/4,4/4 ve 1/10 kesirlerini kavrayabilme D-1...3

HEDEF 2:’’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ kesirleriyle problem çözebilme D-2

6. Toplama İşlemi

HEDEF 1:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme D13...15

HEDEF 2:Toplama işleminde “0”ın etkisini kavrayabilme D-1-2

HEDEF 4:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme D-1...4

7. Çıkarma İşlemi

 

8. Çarpma İşlemi

HEDEF 1:Çarpımları 50ye kadar olan doğal sayılarla çarpma işlemini yapabilme D-4....6,10....15

HEDEF 5:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

9. Bölme İşlemi

HEDEF 1:20 ye kadar olan doğal sayıların;2,5,4 ve3e kalansız bölme işlemini kavrayabilme D-1...9

HEDEF 2:İki basamaklı doğal sayıların ;2,4,5 ve3e kalansız bölme işlemini yapabilme D-1

HEDEF 4:En çok iki basamaklı doğal sayıların ;2,5,4 ve3ekalansız bölme işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

10. Ölçüler

HEDEF 4:Saat bilgisi D-1-2

HEDEF 5:Saati okuyabilme D-1...6

HEDEF 6:Zaman ölçülerinden ;”gün”,”hafta”,”ay”,”yıl” bilgisi D-1...5

11. Geometri

HEDEF 2:Varlıkların ayrıt ve köşelerini tanıyabilme D-2

12. Problemler

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. İlgili testlerin uygulanması

4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

5.Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

 

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 16 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine, düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmalara aktarabilme

KONU : Gözleme Dayalı Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...6

AMAÇ 17 : Masal, öykü, şarkı, şiir, okuma parçası gibi kaynakları kullanarak hayal güçlerini zenginleştirici çalışmalar yapabilme

KONU : Hayal Gücünü

  ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

 

DERS :   MÜZİK

IV.  KONUŞMA, ŞİİR VE MÜZİĞİMİZDE RİTM, ÖLÇÜ

AMAÇ 1 : Konuşmalardaki uzun, kısa ve eşit süreli hecelerin olduğunu fark edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 5 : Konuşma kalıbındaki söz kümelerini doğru ritimle söyleyebilme

DAVRANIŞLARD-1-2

AMAÇ 6 : Söyleyip dinlediği konuşma kalıbındaki kısa, uzun ve eşit süreli hecelerin ritmini vurabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 10 : Ritmine uygun konuşulmasından hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

A.   Konuşmamızda Kısa, Uzun ve Eşit Süreli Hecelere Vuruş

AMAÇ 2 : Şiirlerde ve şarkı sözlerinde farklı soluk ve durak yerleri olduğunu fark edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

AMAÇ 7 : Şiirdeki veya şarkı sözlerindeki sözcük kümelerini doğru ritimle söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4

AMAÇ 11 : Ritmine uygun şiirin-şarkı sözünün okunmasından hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

B.   Okuduğumuz Şiirlerde Farklı Soluk Alma ve Durak Yerleri

AMAÇ 3 : Dağarcığındaki müziklerde uzun, kısa ve eşit süreli hecelerin olduğunu fark edebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 8 : Söylediği, dinlediği şarkılardaki kısa, uzun ve eşit süreli hecelerin ritmini vurabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 12 : Ritmine uygun şarkı söylenmesinden hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

C.   Müziğimizde Kısa, Uzun ve Eşit Süreli Seslere Vuruş

AMAÇ 4 : Dağarcığındaki müziklerde farklı soluk ve durak yerleri olduğunu fark edebilme

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Birlikte çalışmalar

2. Bireysel çalışmalar

3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

5. Bütün - parça - bütün

6. Soru - yanıt

7. Örnekleme

8. Anlatma

9. Uygulama

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

3. Eksiklerin giderilmesi

4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

DAVRANIŞLAR:D-1-2

AMAÇ 9 : Söylediği veya dinlediği müziklere uygun araçlarla ritmik eşlik yapabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

KONULAR

Ç. Müziğimizde Farklı Soluk Alma ve Durak Yerleri

 

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1 : Atmalarla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

KONU : Atma ve Fırlatma Hareketlerini Kapsayan Oyun ve Yarışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...4

AMAÇ 2 : Yuvarlanma ve dayanmalı aşmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

KONU : Serbest Olarak Öne Yuvarlanmalar

DAVRANIŞLAR:D-1-2

AMAÇ 3 : Top alıştırmalarıyla ilgili temel beceriler edinebilme

KONU : Top Yakalama Alıştırmaları

DAVRANIŞLAR:D-1...6

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

 

DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1: Okuduğu veya dinlediği öyküleri olayların sırasını bozmadan anlatabilme

KONULAR

•          Öykü Anlatma

AMAÇ 2 : Seviyelerine uygun harf bulmacalarını çözerek sözcük haznelerini geliştirebilme

KONULAR

•          Bulmaca Çözme

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi 

 

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 6

ÜNİTENİN ADI : İLETİŞİM

SÜRE : 17 / 02 / 2002 - 14 /03 / 2002 (20 İŞ GÜNÜ)

HEDEF I : İletişim bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1-2

HEDEF II : İletişim araçları bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1

KONULAR

            A.   Kişisel İletişim Araçları

HEDEF II : İletişim araçları bilgisi

DAVRANIŞLAR.D-2-3

KONULAR

            B.   Kitle İletişim Araçları

HEDEF III : İletişimin gelişimi bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1-2

HEDEF IX : Yeni iletişim yolları tasarlayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

            C.   İletişim Araçlarının Gelişimi

HEDEF IV : İletişim hizmetlerini tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...4

HEDEF V : Kitle iletişim kurumlarında çalışan görevlileri tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

HEDEF VI : İletişimin önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3 KONULAR

            Ç.   Kimlerle ve Nasıl İletişim Kurarız?

HEDEF VII : İletişim araçlarının kullanımını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:D-1...9

KONULAR

            D.   İletişim Araçlarının Kullanımı

HEDEF VIII : Acil telefon bilgisi

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

A .Acil Telefonlar

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1.Milli Eğitim Bakanlığı Kuruluş Günü (19Şubat)

2.Yeşilay Haftası (1-7Mart)

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Anlatım

2. Soru - cevap

3. Tartışma

4. Gezi - gözlem

5. Rol yapma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Ünite Dergileri

2. Hayat Bilgisi kitapları

3. Sözlük ve ansiklopediler

4. Telefon

5. Radyo ve televizyon, bilgisayar

6. Gazete, dergi

7. Kil, karton, seramik hamuru

LEVHA VE AFİŞLER

1. İletişim araçları ile ilgili levhalar

VİDEO KASETLER

1.Haberleşme

2.Sigara ve içkinin Zararları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “İletişim, internet, belge geçer (faks) cihazı, bilgisayar, kitle, postane, muhabir, sunucu,kameraman, zarf, mektup, telefon, acil servis, itfaiye, polis, jandarma” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre, öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

 

DERS :   TÜRKÇE

A.ANLAMA

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

             1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

D-1.Televizyon ekranına uygun uzaklıkta oturabilmek.

D-2.Öğretmeninin ve arkadaşlarının konuşmasını dinleyebilmek.

D-3.Televizyon, radyo, teyp, pikap ve benzeri araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek.

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

2.Sesli ve sessiz okuyabilme;

D-1.Parmakla ya da kalemle izlemeden ve gereksiz hareketler yapmadan okuyabilmek.

D-2.Kitaplarını temiz tutmak; kendi araçlarını, arkadaşlarının ve okulun eşyasını korumak,kirletmemek, onlara zarar vermemek.

D-3.Kelimeleri doğru söyleyebilmek.

3.Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından; canlı kaynaklardan vb.nden yararlanabilme;

4.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

D-1.Sınıf ve okul kitaplıklarından yararlanabilmek.

ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

5.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Okuduğu, dinlediği ya da görüp izlediği bir masal, öykü vb. yazılardaki kahramanları,olayın geçtiği yer ve zamanı belirtebilmek.

D-2.Resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

B. ANLATIM

AMAÇLAR

SÖZLÜ OLARAK

1.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

D-1.5 - 6 kelimelik bir soruya karşılık verebilmek.

D-2.4 - 5 kelimelik bir soru cümlesi kurabilmek; böyle bir soruya yerine göre 5-6 kelimelik bir cümle ile karşılık verebilmek.

D-3.Türkçe’den başka derslerle ilgili sorulara karşılık verebilmek.

2.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

D-1.Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü 3 - 5 cümle ile anlatabilmek.

YAZILI OLARAK

4.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü 3 - 5 cümle ile yazabilmek.

D-2.Yazılı anlatımında, sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

5.Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşabilme

D-1.Kurduğu 4 - 5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir soruya verdiği 5-6 kelimelik karşılığı yazabilmek.

C. DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR:

1.Varlıkların, yaptığı iş ve eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme;

D-1.Varlıkların iş ve eylemlerini bildiren kelimeleri kullanabilmek.

2.Öğrencilerin önceki yıllarda ve önceki ünitelerde edindikleri davranışları geliştirebilme;

D-1.Virgülü sıralama amacıyla, nokta ve soru işaretini de cümle sonlarında kullanabilmek.

D-2.Varlıkların özelliklerini ve sayılarını bildiren kelimeleri kullanabilmek.

D-3.Adları, durumlarına uygun biçimleriyle sözlü ve yazılı anlatımında kullanabilmek.

3.Sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme

D-1.Kullandığı ve özellikle Hayat Bilgisinde geçen kelimeleri düzgün söyleyebilmek, doğru yazabilmek.

Ç.   YAZI

AMAÇ 7 : Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazabilme

DAVRANIŞLAR:D-2

KONULAR

            3.   d . Bitişik Eğik Yazı ile Heceler Yazma

AMAÇ 10 : Matematik işaretlerini, kuralına uygun biçimde yapabilme

DAVRANIŞLAR:D-1-2

KONULAR

            6.   Matematik İşaretlerinden Bölü, Eşittir, Eşit Değildir

AMAÇ 11 : Yazı araç - gereçlerini, temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş

DAVRANIŞLAR:D1...3

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Dünden Bugüne Haberleşme,Televizyon Tutkusu,Olacaksan Ol

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

5. Araç - gereçlerini temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

 

 

DERS    :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 9:Yan yana sıralanmış varlıkları sağda,solda ve arada olmaları bakımından ayırt edebilme D-1...7

2. Ritmik Saymalar

HEDEF 3:100den başlayarak geriye doğru onar ve beşer ritmik sayabilme D-1-2

3. Kesirler

 

4. Toplama İşlemi

HEDEF 3:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılar içinde zihinden toplama işlemini yapabilme D-1...3

5. Çıkarma İşlemi

HEDF 2:20te kadar olan doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapabilme D-1-2

6. Çarpma İşlemi

HEDEF 2:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini yapabilme D-4

HEDEF 5:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

7. Bölme İşlemi

HEDEF 2:İki basamaklı doğal sayıların ;2,5,4 ve 3ekalansız bölme işlemini yapabilme D2

HEDEF 4:En çok iki basamaklı doğal sayıların;2,5,4 ve 3e kalansız bölme işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

8. Ölçüler

HEDEF 7:Kütle bilgisi D-1...7

9. Geometri

HEDEF 2:Varlıkların ayırt ve köşelerini tanıyabilme D-3

10. Problemler

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. İlgili testlerin uygulanması

4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

5.Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

 

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 18 : Resim yoluyla grup çalışmaları bilgisi

KONU : Grup Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:D-1...4

AMAÇ 19 : Resim yoluyla grup çalışmalarına istek duyabilme

KONU : Grup Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:D-1...5

AMAÇ 20 : Kolay baskı tekniklerinin farkına varabilme

KONU : Baskı Teknikleri ile Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...6

AMAÇ 21 : Çalışmalarında kolay baskı tekniklerini kullanabilme

KONU : Baskı Teknikleri ile Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 22 : Doğal çevreyi tanıyabilme

KONU : Doğal Çevre ile İlgili Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...4

AMAÇ 23 : Doğal çevre ile ilgili duygularını, düşüncelerini ve izlenimlerini iki boyutlu çalışmalara aktarabilme

KONU : Doğal Çevre ile İlgili Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...3

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

 

DERS :   MÜZİK

V.   MÜZİĞİMİZDE EZGİ, BİÇİM

AMAÇ 1 : Bildiği ezgilerin başlangıç, bitiş ve orta bölümlerini sezebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 3 : Bildiği ezgileri doğru söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 5 : Bildiği ezgilerin bölümlerini doğru söylemekten hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:D-1..3

KONULAR

A. Müziğimizde Ezgilerin Başlangıç, Bitiş ve Orta Bölümü

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Birlikte çalışmalar

2. Bireysel çalışmalar

3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

5. Bütün - parça - bütün

6. Soru - yanıt

7. Örnekleme

8. Anlatma

9. Uygulama

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

3. Eksiklerin giderilmesi

4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

 

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1: Yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar için ilgili koordinasyonu geliştirebilme

KONU : Taklidî Yuvarlanma ve Dayanmalı Aşmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...3

AMAÇ 3 : Top alıştırmaları ile ilgili temel becerileri edinebilme

KONU : Topa Vurmalar

DAVRANIŞLAR:D-1...3

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1: Resimleri olayların oluş sırasına göre sıraya dizip anlatabilme

KONULAR

            •          Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatma

AMAÇ 2 : Eğitici oyunlarla; iş birliği yapma kurallara uyma alışkanlığını kazanabilme

KONULAR

            •          Eğitici Oyunlar Oynama2. SINIF                                 6.SAYII

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi

 

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 7

ÜNİTENİN ADI :   GÖRÜYORUM VE DUYUYORUM

SÜRE : 17 / 03 / 2002 - 04 / 04/ 2002 (15 İŞ GÜNÜ)

HEDEF I : Işık bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...4

HEDEF II :          Işık kaynakları bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...3

HEDEF III : Işık ve görme bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...7

HEDEF IV : Renk bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...11

HEDEF V : Işık ve gölge bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...4

HEDEF VI : Göz sağlığı bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...3

KONULAR

            A.   Işık ve Görme

                        1.   Işık ve Işık Kaynakları

         2.   Işık ve Görme

         3.   Işık ve Renk

                        4.   Işık ve Gölge

         5.   Göz ve Göz Sağlığı

HEDEF VII : Ses kaynakları bilgisi

DAVRANIŞLAR:1-2

HEDEF VIII : Ses bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...5

HEDEF IX : Kulak sağlığı bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...6

KONULAR

            B.   Ses ve Duyma

                        1.   Ses ve Ses Kaynakları

                        2.   Ses ve Duyma

         3.   Kulak ve Kulak Sağlığı

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1.Orman Haftası (21-26 Mart)

2.Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

3.Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son Pazartesi)

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Anlatım

2. Soru-cevap

3. Deney

4. Gözlem

5. Oyun

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Ünite Dergileri

2. Hayat Bilgisi kitapları

3. Sözlük

4. Ansiklopediler

5. Dünya ve Ay modeli

6. Işık kaynağı, el feneri, mum

7. Cam, tahta, karton, naylon, ayna

8. Göz modeli

9. Teyp, radyo

10. Cam tüp ya da bardak (6 tane)

11. Işık prizması (tayf)

LEVHA VE AFİŞLER

1. Göz resimleri

VİDEO KASETLER

1. Duyu Organları

2. Kulak ve İşitme 3. Belirli Gün ve Haftalar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Gök kuşağı, renk, renk prizması, yakıt, ışık, ışık kaynağı, ses, göz bebeği, gölge, görme organı, aydınlanma, ses kaynağı, gürültü, ses şiddeti, tiz” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

 

DERS :   TÜRKÇE

 

A.   ANLAMA

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

2.Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıyabilme

D-1.Sırada ya da sandalyede uygun şekilde oturabilmek.

D-2.5 - 8 dakikalık bir masalı ve öyküyü, anlatandan, okuyandan, plâk, teyp vb. araçlardan dinleyebilmek.

D-3.Okunan düzeye uygun bir yazıyı dinleyebilmek ve izleyebilmek.

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

2.Sesli ve sessiz okuyabilme;

D-1.Açık yazılmış basit bir öyküyü, kişilerin konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek.

D-2.İki kişi arasındaki bir konuşmayı, bir arkadaşıyla karşılıklı okuyabilmek.

3.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

D-1.Düzeye göre hazırlanmış sözlüklerden yararlanabilmek.

ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

3.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

D-2.Dinlediği ya da okuduğu masal ve öykülerdeki kahramanların kimler olduğunu, olayların geçtiği yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek.

B.   ANLATIM

AMAÇLAR

SÖZLÜ OLARAK     1.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

D-1.Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı kısaca anlatabilmek.

2.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde, güçlük çekmeden,kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

D-1.Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek.

D-2.Bazı tekerlemeleri söyleyebilmek, düzeye uygun ve sanat değeri olan şiirleri ezbere okuyabilmek.

YAZILI OLARAK

3.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Ev adresini yazabilmek.

D-2.Kısa bir mektup ve zarf üzeri yazabilmek.

D-3.Söyleyebildiği tekerlemeleri yazabilmek.

C.   DİL BİLGİSİ       AMAÇLAR

1.Varlıkların yaptığı iş ve eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme;

D-1.Varlıkların iş ve eylemlerini bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilmek.

2.Tekillik, çoğullukla, ad durumlarıyla, yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili olarak kazanmış oldukları davranışları pekiştirebilme olanağı sağlamaktır.

D-1.Adları, tekil ve çoğul olarak, ad durumlarına uygun biçimleriyle sözlü ve yazılı anlatımda kullanabilmek.

D-2.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilmek ve doğru yazabilmek.

D-3.Özel adları ve cümleleri doğru olarak yazabilmek.

Ç.   YAZI

AMAÇ 7 : Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazabilme

DAVRANIŞLAR:3

KONULAR

            3. e .   Bitişik Eğik Yazı ile Kelimeler Yazma

AMAÇ 8 : Rakamları eğik olarak yazabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR Rakamlar

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Ümit’in Rüyası,İlkbahar,Çiftçi ve Oğulları,Yankı,Yalancı Çoban

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

5. Araç - gereçlerini temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

 

 DERS    :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 10:Art arda ve sıralanmış varlıkları,belirtilen varlıklara göre önde ve arkada olmaları bakımından ayırt edebilme D-1...8

2. Ritmik Saymalar

HEDEF 4:50den başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayabilme D-1-2

3. Doğal Sayılar

HEDEF 2:100e kadar olan doğal sayılar arasında büyüklük ve küçüklük ilişkilerini kavrayabilme D-1...3

4. Kesirler

 

5. Toplama İşlemi

HEDEF 1:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini yapabilme D-16-17

HEDEF 4:Toplamları iki basamaklı olan doğal sayılarla toplama işlemini kullanarak problem çözebilme D-1....4

6. Çıkarma İşlemi

HEDEF 4:Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme D-1...5

7. Çarpma İşlemi

HEDEF 2:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini yapabilme D-1...3

HEDEF 5:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

8. Bölme İşlemi

HEDEF 2:İki basamaklı doğal sayıların 2,5,4 ve 3ekalansız bölme işlemini yapabilme D-2

HEDEF 4:En çok iki basamaklı doğal sayıların 2,5,4 ve 3ekalansız bölme işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

9. Ölçüler

HEDEF 8:Sıvı ölçüsü aracı ve ölçü birimi olarak “litre”bilgisi D-1...3

10. Geometri

HEDEF 2:Varlıkların ayırt ve köşelerini tanıyabilme D-4

11. Problemler

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. İlgili testlerin uygulanması

4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

5.Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

 

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 24 : Kâğıt ve kâğıt işlerini tanıyabilme

KONU : Kâğıt ve Kâğıt İşleri

DAVRANIŞLAR:1...6

AMAÇ 25 : Yaratıcılığı geliştirmek için farklı kâğıtları kullanarak çalışmalar yapabilme

KONU : Kâğıt ve Kâğıt İşleri

DAVRANIŞLAR:1...5

AMAÇ 26 : Sevinç, üzüntü, coşku, neşe, gülme, ağlama, kızgınlık vb. duyguları, değişik malzemeleri kullanarak ifade edebilme

KONU : Değişik Duyguları İfade Edici Çalışmalar

DAVRANIŞLAR :1...7

AMAÇ 27 : Üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları bilgisi

KONU : Üç Boyutlu Biçimlendirme Çalışmaları

DAVRANIŞLAR :1...5

AMAÇ 28 : Üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapabilme

KONU : Üç Boyutlu Biçimlendirme Çalışmaları

DAVRANIŞLAR :1...4  ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

 

DERS :   MÜZİK

VI . MÜZİĞİMİZDE TÜR

AMAÇ 1 : Söylediğimiz şarkıları konu özelliklerine göre ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:1...3

AMAÇ 4 : Üniteler, belirli gün ve haftalarla ilgili şarkıları konu özelliklerine uygun söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 6 : Üniteler, belirli gün ve haftalarla ilgili söylediği, dinlediği şarkıları özelliklerine uygun söylemekten hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:1...3

KONULAR

            A.   Söylediğimiz Şarkıların Konu Özellikleri

AMAÇ 2 : Sayışma ve tekerlemeleri konu ve hız özelliklerine göre ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 5 : Oynanılan, oyunlaştırılan sayışma ve tekerlemeleri konu ve hız özelliklerine uygun söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 7 : Oynanılan, oyunlaştırılan sayışma ve tekerlemeleri özelliklerine uygun söylemekten hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:1...3

KONULAR

            B.   Sayışma ve Tekerlemelerin Konu ve Hız Özellikleri

AMAÇ 3 : Okulda öğrendiği oyun müziklerini hızlarına göre ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR Okulda Öğrendiğimiz Oyun Müzikleri  ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Birlikte çalışmalar

2. Bireysel çalışmalar

3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

5. Bütün - parça - bütün

6. Soru - yanıt

7. Örnekleme

8. Anlatma

9. Uygulama

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

3. Eksiklerin giderilmesi

4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1 : Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

KONU : Araçsız Taklidî Denge Alıştırmaları

DAVRANIŞLAR:3

AMAÇ 2 : Halk oyunları ve şarkılı oyunlarla ilgili koordinasyonu geliştirebilme

KONU : Kol Kola (şarkılı halk oyunu)

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 3 : Atatürk'ün insan sevgisini ve evrenselliğini taklidî hareket ve oyunlarla yansıtabilme

KONU : Haberleşme Hürriyeti DAVRANIŞLAR:1

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

 DERS    :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1: Bildiği bir fıkrayı arkadaşlarına anlatabilme

KONULAR

            •          Fıkra Anlatma

AMAÇ 2: Bilmece ve tekerlemeleri, kelimeleri yerli yerinde kullanarak anlatabilme

KONULAR

            •          Bilmece ve Tekerlemeler

2. SINIF                                7.SAYII

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi

 

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 8

ÜNİTENİN ADI :   ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

ÜNİTE    9

ÜNİTENİN ADI :   ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

SÜRE : 07 / 04 / 2002 - 16 /05 / 2002 (29 İŞ GÜNÜ)

ÜNİTE 8 : ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

HEDEF I : Bayramın anlam bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...7

KONULAR

            A.   Niçin Bayram Yapıyoruz?

                        1.   Yurdumuzun İşgal Edilmesi

                        2.   Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması

         3.   TBMM’nin Açılması

         4.   Bayramın Çocuklara Armağan Edilmesi

HEDEF II : Bayram hazırlıklarına katılabilme

DAVRANIŞLAR:1...5

KONULAR

            B.   Bayram Hazırlıkları

HEDEF III : Bayram sevincini duyuş

DAVRANIŞLAR:1...4

KONULAR

Bayram İzlenimlerimiz

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru - cevap

2. Anlatım

3. Gösterip yaptırma

4. Rol yapma

5. Oyun

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Ünite Dergileri

2. Hayat Bilgisi kitapları

3. Sözlük ve ansiklopediler

4. Atatürk köşesi, Atatürk albümü

5. Günlük gazete ve dergiler

6. Türkiye haritası

7. Süs araç ve gereçleri

LEVHA VE AFİŞLER

1. TBMM’yi gösteren resim ve levhalar

2. Çocuk şenliklerini gösteren resim ve levhalar

3. Kurtuluş Savaşı’nı gösteren resim ve levhalar

VİDEO KASETLER

1. 23 Nisan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Egemenlik, şenlik, TBMM, Kurtuluş Savaşı” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

 

ÜNİTE 9 : ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR

HEDEF I : Çevremizdeki hayvanları tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:D1...3

HEDEF II : Hayvanlardan yararlanma bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...5

KONULAR

            A.   Hayvanlar

                        1.   Hayvanların Yaşayışı

         2.   Hayvanların Yararları

HEDEF III : Bitkileri tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:1...4

HEDEF IV : Bitkilerin büyüme şartları bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...5

HEDEF V : Bitkilerden yararlanma bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...6

KONULAR

            B.   Bitkiler

                        1.   Bitkileri Tanıma

                        2.   Bitkilerde Büyüme

                        3.   Bitkilerin Yararları

HEDEF VI : Canlıları koruma bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...3

HEDEF VII :        Canlıları koruyabilme

DAVRANIŞLAR:1...3

KONULAR

Canlıları Koruma

ETKİNLİKLER YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Anlatım

2. Soru - cevap

3. Gezi - gözlem

4. İnceleme

5. Tartışma

6. Deney

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Hayat Bilgisi kitapları

2. Sözlük

3. Ansiklopediler

4. Saksı ve bitkisi

5. Taş, tahta, toprak, çiçek

6. Balık, kedi, kanarya vb. hayvanlar

7. Bardak, şişe

LEVHA VE AFİŞLER

1. Çeşitli bitkilerin resimleri

2. Çeşitli bitkilerin kısımlarını gösteren resimler

3. Bitkinin büyürken nelere ihtiyaç duyduğunu gösteren resimler

4. Çeşitli hayvan resimleri

5. Yediğimiz sebze, meyve resim ve levhaları

6. Hayvanlardan elde edilen ürün resimleri

7. Renkler levhası

VİDEO KASETLER

1. Hayvanları Tanıyalım

2. Bitkileri Tanıyalım

3. Canlı ve Cansız Varlıklar

4. Çocuk ve Trafik

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların, kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Orman, koru, bahçe, park, hayvanları koruma, bitkileri koruma, ormanları koruma” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. Kanserle Savaş ve Propaganda Haftası (1 - 7 Nisan)

2. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası (7 - 13 Nisan)

3. Turizm Haftası (15 - 22 Nisan)

4. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

5..Trafik Haftası (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

6..Anneler Günü (Mayıs ayının 2.Pazar günü)

7..Hava şehitlerini anma günü(15 Mayıs)

8..Sakatlar Haftası (10-16 Mayıs)

DERS :   TÜRKÇE

 1. ANLAMA       

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

D-1.Sınıfta ve kümede konuşmacıları, sözlerini kesmeden dinleyebilmek.

D-2.Annesinin, babasının, öğretmeninin ya da bir arkadaşının başkasıyla yaptığı konuşmayı dinleyebilmek.

D-3.5 - 9 dakikalık bir filmi izleyebilmek.

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

2.Sesli ve sessiz okuyabilme;

D-1.Parmakla izlemeden ve gereksiz hareketler yapmadan okuyabilmek.

D-2.Düzeylerine uygun okuma parçalarını, dinleyenleri sıkmadan, doğal bir sesle ve doğru olarak okuyabilmek.

D-3.Kitapla göz arasındaki uzaklığı göz sağlığına uygun olarak ayarlayabilmek.

3.Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından; canlı kaynaklardan vb.nden yararlanabilme;

D-1.Sessiz okumada dudak kıpırdatmadan ve ses çıkarmadan gözüyle içinden okuyabilmek.

4.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Okuma parçalarının başındaki resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek.

5.Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığını zenginleştirebilme;

D-1.Dinlenen, okunan, izlenen öykü ya da masala başlık bulabilmek.

B. ANLATIM   

AMAÇLAR

SÖZLÜ OLARAK

1.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

D-1.4 - 5 kelimelik bir soru cümlesi kurabilmek; böyle bir soruya yerine göre 5-6 kelimelik cümle ile karşılık verebilmek.

2.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

D-1.Basit resimlerden anlam çıkarmak ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklayabilmek.

D-2.Görülen, yaşanan ve izlenen bir olayı 3 - 5 cümle ile anlatabilmek.

3.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde, güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

D-1.Duyulabilecek ve anlaşılabilecek bir ses tonuyla konuşabilmek.

D-2.Bazı tekerlemeleri söyleyebilmek, düzeye uygun şiirleri ezbere okuyabilmek.

YAZILI OLARAK

4.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Yazılarında, bu sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

D-2.Kelimeleri hece ve seslere ayırabilmek, satır sonuna sığmayan kelimeleri doğru olarak bölebilmek.

5.Birlikte çalışabilme, iş birliği yapabilme ve yardımlaşabilme;

D-1.Düzeye uygun bir masalı, bir öyküyü 3 - 5 cümle ile yazabilmek.   

C. DİL BİLGİSİ

AMAÇLAR

1.Özel adları tanıyabilme, onların baş harflerini büyük harfle yazabilme, eklerini kesme işaretiyle ayırabilme, cümleyi büyük harfle başlatabilme, cümle sonlarında soru işaretini ve noktayı kullanabilme;

D-1.Özel adları tanıyabilmek, bunların baş harflerini büyük harfle yazabilmek, sonlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırabilmek.

D-2.Cümleyi büyük harfle başlatabilmek ve cümle sonlarına nokta ya da soru işaretini koyabilmek.

2.Tekil ve çoğul adları tanıyabilme, bunları ad durumlarına uygun olarak kullanabilme

D-1.Adların durumlarını, tekil ve çoğul adları doğru olarak kullanabilmek.

Ç.   YAZI

AMAÇ 7 : Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazabilme

DAVRANIŞLAR:3

KONULAR

e . Bitişik Eğik Yazı ile Kelimeler Yazma

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

23 Nisan Bayramı Diyor ki,Atatürk,Çocuklar ve Gençler,Uçurtmam Bulutlardan Yüce ,Anneciğim,Yurdumda,Küçük Menekşe ve Gül,Leylek ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

5. Araç - gereçlerini temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi:

a . Öğrencilerin sesli ve sessiz okumaya ilişkin davranışlarını;

b . Dinleme ve izlemeye ilişkin davranışlarını;

c . Küme ve sınıf tartışmalarına katılma davranışlarını;

ç . Sözlü anlatımında, kelimeleri düzgün söyleyebilme, onları yerli yerinde kullanabilme, doğru cümleler kurabilme davranışlarını;

d . Parçayı; olaylar, kişiler, kelimeler, duygu ve düşünceler yönünden doğru anlayıp anlamama; anlatımı kendi kelime ve cümleleriyle yapabilme becerisini gözleme

2. Yazılı anlatım çalışmalarının incelenmesi:

a . Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini;

b . Yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme becerilerini;

c . Okunaklı, güzel ve işlek yazı yazabilme; yazıyı kâğıda düzgün yerleştirebilme; temiz ve düzenli defter tutabilme becerilerini inceleme.

3. Sözlü yoklamaların yapılması. (Ders süreci içinde)

4. Yazılı yoklamaların yapılması.

 

 

DERS :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 11:Yüzey şekillerinden çukur ve tümseği ayırt edebilme D-1...3

2. Kümeler

Alıştırma ve problemler

3. Ritmik Saymalar

‘’ ‘’

4. Kesirler

‘’ ‘’

5. Toplama İşlemi

‘’ ‘’

6. Çıkarma İşlemi

‘’ ‘’

7. Çarpma İşlemi

HEDEF 2:En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini yapabilme D-5

HEDEF 3:”1” ile çarpmayı kavrayabilme D-1...3

HEDEF 4:”0”ile çarpmayı kavrayabilme D-1...3

HEDEF 5.En çok iki basamaklı doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

8. Bölme İşlemi

HEDEF 3:Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme D-1-2

HEDEF 4:En çok iki basamaklı doğal sayıların 2,5,4 ve 3ekalansız bölme işlemini kullanarak problem çözebilme D-1-2

9. Ölçüler

 

10. Geometri

HEDEF 1:Varlıkları yüzey şekillerine göre tanıyabilme D-4

HEDEF 2:Varlıkların ayırt ve köşelerini tanıyabilme D-5

11. Problemler

 

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. İlgili testlerin uygulanması

4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

5. Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

 

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 29 : Artık malzemeleri (gereçleri) tanıyabilme

KONU : Artık Malzeme ile Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:1...4

AMAÇ 30 : Çalışmalarında artık malzemeyi kullanabilme

KONU : Artık Malzeme ile Çalışmalar

DAVRANIŞLAR :1...4

AMAÇ 31 : Yoğurma maddelerini tanıyabilme

KONU : Yoğurma Maddeleri ile Yaratıcılığı Geliştirici Çalışmalar

DAVRANIŞLAR :1...5

AMAÇ 32 : Yaratıcılığı geliştirmek için, yoğurma maddeleri ile çalışmalar yapabilme

KONU : Yoğurma Maddeleri ile Yaratıcılığı Geliştirici Çalışmalar

DAVRANIŞLAR:1...4

AMAÇ 33 : Tasarımın ne olduğunun farkına varabilme

KONU : Tasarım

DAVRANIŞLAR :1...5

 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

 

DERS :   MÜZİK

VII. ÇEVREMİZ VE MÜZİK

AMAÇ 1 : Aile çevresindeki müzik ortamını fark edebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 6 : Aile çevresinde müzik ortamı içinde yaşadığının farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR

     A.   Aile Çevremizde Müzik

AMAÇ 3 : Okulundaki müzik etkinliklerine katılabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 5 : Çevresindeki yaygın çocuk şarkılarından uygun olanları doğru söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:1...3

AMAÇ 7 : Okulda müzik ortamı içinde yaşadığının farkında olabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR

            B.   Okulumuzda Müzik Araçlarının Kullanımı

AMAÇ 2 : Müzik yapma ve dinleme kuralları koyabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 8 : Evde ve okulda müzik yapma ve dinleme kurallarına uyabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR

            C.   Evimizde ve Okulumuzda Müzik Yaparken Uyacağımız Kurallar

VIII.    ATATÜRK’ÜMÜZ VE MÜZİK

AMAÇ 1 : Atatürk’ü anlatan şarkıları ayırt edebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Birlikte çalışmalar

2. Bireysel çalışmalar

3. İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme

4. Doğru soluk alma, sesleri doğru çıkarma, kulağını kontrol etme, toplu şarkı söyleyişte diğer arkadaşlarını dinleme, sesini diğer seslerle bütünleştirme alıştırmaları

5. Bütün - parça - bütün

6. Soru - yanıt

7. Örnekleme

8. Anlatma

9. Uygulama

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

Flüt,mandolin,saz,gitar,ağız armonikası, teyp, bantlar

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenim sırasında öğrencilerin gözlenmesi

2. Öğrenilenlerin, koro hâlinde ve tek tek söyletilmesi

3. Eksiklerin giderilmesi

4. Sınıf ve okul korolarının oluşturulması

5. Yukarıdaki vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması  

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1 : Atmalarla ilgili çabukluğu geliştirebilme

KONU : Küçük Araçları Durarak ya da Hız Alarak Çeşitli Şekillerde Uzağa ya da Hedefe Atmak

DAVRANIŞLAR:1...3

AMAÇ 2 : Spor kıyafetini iyi kullanabilme ve koruyabilme

KONU : Temizliğin Önemi

DAVRANIŞLAR:1...3

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

 

DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1: Seviyelerine uygun şiirleri, toplumun karşısında doğal sesle okuyabilme

KONULAR

            •          Şiir Okuma

AMAÇ 2 : Birlikte iş yapma sırasında yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığını kazanabilme

KONULAR

            •          Renkli Kâğıtlarla Zincirler ve Fenerler Yapma

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi

2. SINIF                                8 

DERS :   HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTE 10

ÜNİTENİN ADI : DÜNYA VE UZAY

ÜNİTE 11

ÜNİTENİN ADI : TATİLE GİRERKEN

SÜRE : 19/ 05 / 2002 - 13 /06 / 2002 (19 İŞ GÜNÜ)

ÜNİTE 10 : DÜNYA VE UZAY

HEDEF I : Uzay bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...5

HEDEF II : Güneş bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...5

HEDEF III : Ay bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...5

KONULAR

            A.   Gökyüzünde Gördüklerimiz

                        1.   Güneş

                        2.   Ay

HEDEF IV : Dünyanın hareketleri bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...3

HEDEF V : Mevsimler bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...4

KONULAR

            B.   Dünyamız

                        1.   Dünyamızın Hareketleri

                        2.   Mevsimler

HEDEF VI : Yeryüzünü tanıyabilme

DAVRANIŞLAR:1...3

KONULAR

            C.   Yeryüzü

                        1.   Karalar

         2.   Sular

HEDEF VII : Deprem bilgisi

DAVRANIŞLAR:1-2

HEDEF VIII : Depremin zararlarından korunabilme

DAVRANIŞLAR:1...5

KONULAR

            Ç.   Deprem ve Korunma Yolları

                        1.   Deprem Nedir?

                        2.   Depremin Yol Açabileceği Zararlar

         3.   Depremin Zararlarından Korunma Yolları

              a .  Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler

              b .  Deprem Anında Yapılması Gerekenler

              c .  Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler

Depremin Yol Açabileceği Diğer Afetler ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Anlatım

2. Soru - cevap

3. Tartışma

4. Gösterip yaptırma

5. Deney

6. Rol yapma

7. İnceleme

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Ünite Dergileri

2. Hayat Bilgisi kitapları

3. Sözlük

4. Ansiklopediler

5. Ay ve Dünya modeli

6. Dünya haritası

7. Işık kaynağı (el feneri, mum vb.)

8. Beyaz, siyah fon kâğıtları

9. Yıldızların gündüz neden görülmediğini açıklamak için beyaz boya kalemi, beyaz tebeşir

10. Dünya’nın hareketleri için değişik boyutlarda top

11. Mevsim şeridi

LEVHA VE AFİŞLER

1. Gece gökyüzü resim ve levhaları

2. Gündüz gökyüzü resim ve levhaları

3. Güneş’ten nasıl yararlandığımızı gösteren güneş manzaralı çeşitli resimler

4. Dört mevsimi yansıtan çeşitli resimler

5. Uzaydan çekilen Ay yüzeyi resimleri

6. Deprem ve korunma yollarıyla ilgili fotoğraflar ve resimler

VİDEO KASETLER

1.Güneş Sistemi

2.Dünyamız ve Sular

3.Çevre Temizliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Kaya, toprak, yeryüzü, yer kabuğu, astronot, kozmonot” terimlerinin kavranılıp kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

 

 

ÜNİTE 11 : TATİLE GİRERKEN

HEDEF I : Tatilde yapılacak işler bilgisi

DAVRANIŞLAR:1...9

KONULAR

            A.   Tatilde Neler Yapmak İstiyoruz?

     B.   Tatilimizi Nerede Geçireceğiz?

     C.   Tatilimizi Nasıl Değerlendirebiliriz?

                        1.   Öğrendiklerimizi Unutmamak İçin Neler Yapmalıyız?

         2.   Bilgi ve Becerilerimizi Artırmak İçin Neler Yapmalıyız?

     Ç.   Sağlıklı ve Yararlı Bir Tatil İçin Neler Yapmalıyız?

         1.   Temiz Hava ve Güneş’ten Yararlanma

                        2.   Oyun, Spor ve Dinlenme

         3.   Çevremizdeki Kulüp ve Kurumlardan Yararlanma, Kitap Okuma ve Aileye Yardım

HEDEF II : Yıl içinde yapılan çalışmaları sergileyebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR

             D.  Yıl İçinde Yaptığımız Çalışmalar

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

2..Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının ikinci pazartesi günü)

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-cevap

2. Anlatım

3. Gösteri

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Ünite Dergileri

2. Hayat Bilgisi kitapları

3. Sözlük

4. Ansiklopediler

5. Yapılan el işleri

6. Resimler

7. Modeller

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Sözlü sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

2. Yazılı sorularla, hedef davranışların kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi

3. Gözlem formlarındaki ilgili hedef davranışların gözlenip belirtilmesi

4. “Kulüp, kamp, sergi, broşür, kartpostal, yayla, köy, koleksiyon” terimlerinin kavranılıp, kavranılmadığının belirlenmesi

5. Ölçme sonuçlarına göre öğrencilerin başarılarına ilişkin sonuca ulaşma

6. Belirlenen öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin giderilmesi

TÜRKÇE

A. ANLAMA

AMAÇLAR

DİNLEME VE İZLEME TEKNİĞİ BAKIMINDAN

1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleyebilme; olay, film vb. izleyebilme;

D-1.Öğretmeninin ve arkadaşlarının konuşmasını dinleyebilmek

2.Dinleme, izleme ve okuma yoluyla ilgi uyandırarak çevresini tanıyabilme bilgi, beceri ve alışkanlığını kazandırmaktır.

D-1.Okunan, düzeye uygun yazıları dinleyebilmek ve izleyebilmek

D-2.Televizyon, radyo, teyp, pikap vb. araçları başkalarını rahatsız etmeden dinleyebilmek

OKUMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

3.Sesli ve sessiz okuyabilme;

D-1.Açık yazılmış basit bir öyküyü, kişilerinin konuşmalarını canlandırarak okuyabilmek

D-2.Kurallarına uygun olarak sesli ve sessiz okuyabilmek

4.Sınıf, okul, çocuk kitaplıklarından; canlı kaynaklardan vb.nden yararlanabilme;

D-1.Sınıf ve okul kitaplığından yararlanabilmek

ANLAMA TEKNİĞİ BAKIMINDAN

5.Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

D-1.Okuma parçalarının başındaki resimleri, metnin ilgili bölümleriyle yorumlayabilmek

D-2.Okuduğu, dinlediği masal ve öykü yazılarındaki kahramanların kimler olduğunu, olayların geçtiği yer ve zamanı anlayıp belirtebilmek  

A.ANLATIM

AMAÇLAR SÖZLÜ OLARAK

1.Bilinen kısa bir masalı, bir öyküyü, izlenen bir olayı, düzeye uygun bir filmi, öğrenilen bir yeri anlatabilme;

D-1.Düzeye uygun bir masalı ya da bir öyküyü 3 - 5 cümle ile anlatabilmek.

2.Sınıfta ya da bir topluluk önünde işitilebilecek ve anlaşılabilecek biçimde, güçlük çekmeden, kelimeleri yerli yerinde kullanarak konuşabilme;

D-1.Düzeye uygun belli bir konuda konuşabilmek.

D-2.Konuşmalarında görgü kurallarına uyabilmek.

YAZILI OLARAK

3.Düzeye uygun sorular düzenleyebilme, sorulara karşılık verebilme;

D-1.Kurduğu 4 - 5 kelimelik bir soru cümlesini ve böyle bir soruya verdiği 5 - 6 kelimelik karşılığı yazabilmek.

4.Bu yaş grubunun kullanması gereken yazım kurallarını uygulayabilme, noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Yazılarında, sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilmek, noktalama işaretlerini kullanabilmek.

D-2.Düzeyine uygun bir masalı, bir öyküyü 3 - 5 cümle ile yazabilmek.

C.   DİL BİLGİSİ       AMAÇLAR

1.Kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilme, doğru yazabilme, hece ve sesleri ayırabilme;

2.Kelime dağarcığını düzeye uygun olarak zenginleştirebilme;

D-1.Kelime dağarcığını zenginleştirmek; kullandığı kelimeleri düzgün söyleyebilmek ve doğru yazabilmek.

3.Sınıf düzeyinin gerektirdiği yazım kurallarını uygulayabilme ve noktalama işaretlerini kullanabilme;

D-1.Cümle başını büyük harfle yazabilmek; sonlarına da nokta ya da soru işaretini koyabilmek.

4.Cins adlarını, özel adları tanıyabilme, bunları adın durumlarına uygun biçimleriyle uygulayabilme;

D-1.Adları, durumlarına uygun biçimde kullanabilmek.

5.Varlıkların özelliklerini, sayılarını, yaptıkları işleri ve eylemleri bildiren kelimeleri tanıyıp kullanabilme

D-1.Varlıkların özelliklerini ve sayılarını gösteren kelimeleri kullanabilmek.

D-2.Varlıkların iş ve eylemlerini bildiren kelimeleri kullanabilmek.

Ç.   YAZI

AMAÇ 7 : Bitişik eğik yazı ile kelimeler yazabilme

DAVRANIŞLAR:3

KONULAR

            3.   e .  Bitişik Eğik Yazı ile Kelimeler Yazma

İŞLENECEK OKUMA PARÇALARI

Yaz,Park Yiyen Robot,Bize Düşen Görev,Kirli Deniz,Küçük Çoban,Ay da Yerini Buldu ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Sesli ve sessiz okuma

2. Parçalarla ilgili resimleri yorumlama

3. Okuma parçalarındaki olayları ve karşılıklı konuşmaları canlandırma

4. Anlatma (sözle, yazıyla)

5. Soru- yanıt

6. Tartışma

7. Tüme varım

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Türkçe kitapları

2. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopediler

3. Masal, öykü, şiir kitapları (Düzeye uygun)

4. Radyo, teyp, pikap, televizyon, plâk, ses bandı, film vb.

5. Araç - gereçlerini temiz ve düzenli kullanmayı kendine iş ediniş

 

 

DERS :   MATEMATİK

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

1. Varlıklar Arasındaki İlişkiler

HEDEF 12:Varlıkları ,ağırlık ve hafiflik bakımından ayırt edebilme D-1...3

Alıştırma ve problemler

2. Ritmik Saymalar

‘’ ‘’ ‘’

3. Doğal Sayılar

‘’ ‘’ ‘’

4. Toplama İşlemi

‘’ ‘’ ‘’

5. Çıkarma İşlemi

‘’ ‘’ ‘’

6. Çarpma İşlemi

‘’ ‘’ ‘’

7. Bölme İşlemi

‘’ ‘’ ‘’

8. Ölçüler

‘’ ‘’ ‘’

9. Grafikler

‘’ ‘’ ‘’

10. Geometri

‘’ ‘’ ‘’

11. Problemler

‘’ ‘’ ‘’

ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Problem çözme

2. Çözümleme ve bireşim

3. Tümevarım - tümdengelim

4. Soru - yanıt

5. Anlatım

6. Küme çalışmaları

a . Düzey kümeleriyle çalışma

b . Karışık kümelerle çalışma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Matematik kitapları

2. Sözlük ve ansiklopediler

3. İlgili levha, resim ve modeller

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. İlgili testlerin uygulanması

4. Yazılı yoklamaların yapılması (Ders süreci içinde)

5. Yukarıdaki vb. yollarla yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların

  yapılması

DERS :   RESİM - İŞ

AMAÇ 36 : Dramayı tanıyabilme

KONU : Drama Çalışmaları

DAVRANIŞLAR :1...5

AMAÇ 37 : Çalışmalarında dramadan yararlanabilme

KONU : Drama Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:

AMAÇ 38 : Sınıf ve okul sergileriyle yarışmalara katılabilme

KONU : Sergi Çalışmaları

DAVRANIŞLAR:1...7  ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Gözlem

2. İnceleme

3. Gösterip yaptırma (Gösterilip açıklanan işi, ardından yaptırma)

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Soru -yanıt

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kalem, boya, fırça

2. Resim kâğıdı

3. Kil, ağaç, plâstik maddeler, mukavva, kâğıt, kumaş parçaları, bitki sapları, ipler, kum, alçı, tutkal, tel vb.

4. İlköğretim Programı’ndaki araç ve gereçler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin, etkinlik sırasındaki davranışlarının gözlenmesi

2. Yapılan resim ve işlerin incelenmesi

3. Resimlerin öğrencilere anlattırılması

4. Resim ve işlerin, başka öğrencilerce değerlendirilmesi

5. Resim ve işlerle ilgili eksiklerin belirlenerek giderilmesi

DERS :   MÜZİK

VIII.    ATATÜRK’ÜMÜZ VE MÜZİK

AMAÇ 2 : Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 4 : Atatürk’ü anlatan düzeyine uygun şarkıları söylemekten hoşlanabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

KONULAR

            B.   Atatürk Şarkılarının Bize Anlattıkları

AMAÇ 3 : Okulundaki, Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılabilme

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 5 : Okulundaki Atatürk’le ilgili müzik etkinliklerine katılmaya istekli olabilme

DAVRANIŞLAR:1...3

KONULAR

A.    Atatürk’le İlgili Okuldaki Müzik Etkinliklerimiz 

DERS :   BEDEN EĞİTİMİ

AMAÇ 1 :    Halk oyunları ve şarkılı oyunlarda iş birliği yapabilme, kurallara uyabilme

KONU : Yöresel Oyunlar

DAVRANIŞLAR:1-2

AMAÇ 2 : Sağlığını koruyabilme

KONU : Sağlığı Koruma ve Kazalardan Korunma Önlemleri

DAVRANIŞLAR:1...4 ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Hareketlerin gösterilmesi, gösterilen hareketlerin yapılması

2. Başarılı öğrencilere hareket ve oyunları tekrarlatma

3. Birlikte ve bireysel çalışmalar

4. Anlatım

5. Rol oynama

6. Gözlem

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Kitaplar, ansiklopediler

2. Kasalar, toplar, denge sıraları, ipler

DEĞERLENDİRME

1. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi

2. Öğrenilen hareketleri uygulatma

3. Araç ve gereçlerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını gözleme

4. Yukarıda belirtilen vb. yollarla öğrenci davranışlarındaki yetersizliklerin belirlenmesi ve bunları giderici çalışmaların yapılması           

 

 

DERS :   BİREYSEL VE TOPLU ETKİNLİKLER

AMAÇ 1: Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirme alışkanlığı kazanabilme

KONULAR

            •          Eğitici Oyunlar Oynama

AMAÇ 2: Harf bulmacaları çözerek kelime haznelerini geliştirebilme

KONULAR

            •          Harf Bulmacası Çözme

- ETKİNLİKLER, YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Soru-yanıt

2. Gözlem

3. İnceleme

4. Bireysel çalışmalar

5. Birlikte çalışmalar

6. Anlatım

7. Tartışma

8. Uygulama

9. Öyküleme

10.Yeniden bulma

KAYNAKLAR, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Bilmece, şiir, fıkra, tekerleme kitapları

2. Ders kitapları

DEĞERLENDİRME

1. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi

2. Yapılan etkinliklerin incelenmesi

3. Etkinliklerin öğrencilerle değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi

4. Yapılan etkinliklerin sergilenmesi

           

1