KUR’AN’DAN DUALAR

 

 

Ey mülk sahibi ALLAH’ım ! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın. Dilediğini

aziz dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin.

Al-i İmran Suresi 26. Ayet

 

Ya Rabbi ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.

Ya Rabbi ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.

Ya Rabbi ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma.

Affet bizi; bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize.

Sensin Mevlamız, yardımcımız, kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize.

Bakara Suresi 286. Ayet

 

Ey bizim Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin SEN !

Al-i İmran Suresi 8. Ayet

 

Ey bizim Ulu Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru.

Al-i İmran Suresi 16. Ayet

 

Ya Rabbi; Bize vaat ettiğin mükafatları bize lutfet, bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin.

Al-i İmran Suresi 147. Ayet

 

Ey büyük Rabbimiz: Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.

Al-i İmran Suresi 191. Ayet

 

Ya Rabbi ! Biz, imana çağıran ve “Rabbinize inanın” diye tevhide davet eden bir Zatı duyduk ve icabet ettik. Artık, Sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al.

Al-i İmran Suresi 193. Ayet

 

Ey bizim büyük Rabbimiz ! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi, yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve Sana teslimiyette sebat eden kulların olarak can emanetimizi al !

A’raf Suresi 125 – 126. Ayetler

 

Ya Rabbi ! Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum.

Hud Suresi 47. Ayet

 

Ya Rabbi, beni de, neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle! Duamı, lütfen kabul buyur Ya Rabbi.

İbrahim Suresi 40. Ayet

 

Ey Rabbimiz ! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.

İbrahim Suresi 41. Ayet

 

Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sende onlara rahmet et.

İsra Suresi 24. Ayet

 

 

Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

İsra Suresi 80. Ayet

 

Ulu Rabbimiz ! Katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize!

Kehf Suresi 10. Ayet

 

Umarım ki Rabbim, doğruluk yönünden beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar

Kehf Suresi 24. Ayet

 

Ya Rabbi, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını.

Taha Suresi 25 – 27. Ayetler

 

Ya Rabbi, benim ilmimi artır.

Taha Suresi 114. Ayet

 

Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisi olanısın.

Enbiya Suresi 83 – 84. Ayetler

 

Ya Rabbi ! Sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Subhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu kendime zulüm ettim, yazık ettim. Affını bekliyorum. Rabbim !

Enbiya Suresi 87. Ayet

 

Ya Rabbim, Beni yalnız bırakma! Sen varislerin en hayırlısısın.

Enbiya Suresi 89. Ayet

 

Ya Rabbi, eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen, beni o zalimler güruhu içinde bırakma.

Müminun Suresi 93 – 94. Ayetler

 

Ya Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım.

Müminun Suresi 97 – 98. Ayetler

 

Rabbimiz, biz iman ettik. Affet günahlarımızı, merhamet et bize, Çünkü Sen, merhamet edenlerin en iyisi, en hayırlısısın.

Müminun Suresi 109 – 110. Ayetler

 

Ya Rabbi, Sen bizi affet, Sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin SEN !

Müminun Suresi 118. Ayet

 

Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zümreler bağışla ve bizi müttakilere önder kıl.

Furkan Suresi 74. Ayet

 

O’ dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten manen yol gösteren

O’ dur beni doyuran, O’ dur beni içiren

Hastalığımda O’ dur bana şifa veren

O’ dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan

Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum Ulu Rabbim de yine O’ dur.

Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni Salihler arasına dahil eyle !

Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, harla anılmayı nasib eyle bana.

Naim Cennetlerine varis olanlardan eyle Ya Rabbi.

Babamı da affet, ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında

İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü rüsvay eyleme beni Ya Rabbi.

Şuara Suresi 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87. Ayetler

 

 

Ya Rabbi, beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni Salih kulların arasına dahil eyle !

Neml Suresi 19. Ayet

 

Ya Rabbi, ben kendime yazık etim, affeyle beni.

Kasas Suresi 16. Ayet

 

Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım.

Kasas Suresi 24. Ayet

 

Ya Rabbi ! bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı Sen yardım eyle bana.

Ankebut Suresi 30. Ayet

 

Ben, ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan ALLAH’ a sığınırım.

Mümin Suresi 27. Ayet

 

Ya Rabbi, gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiğin nimetlere şükür yoluna beni sevket. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasib et. Rabbim Sana tuttum yüzüm,ben sana teslim olanlardanım.

Ahkaf Suresi 15. Ayet

 

Ey Kerim Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle, içimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur Ya Rabbi, çünkü Sen, Raufsun, Rahimsin: şefkat ve ihsanın son derece fazladır.

Haşr Suresi 10. Ayet

 

Ey Yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.

Mümtahene Suresi 4. Ayet

 

Ey Ulu Rabbimiz, bizi kafirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen, Aziz ve Hakimsin: Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

Mümtahene Suresi 5. Ayet  

 

Ey Kerim Rabbimiz, nurumuzu daha da artır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet, çünkü Sen her şeye Kadirsin.

Tahrim Suresi 8. Ayet

 

Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın olarak bütün müminleri affeyle. O zalimleri is, daha da beter eyle, daha da perişan eyle !

Nuh Suresi 28. Ayet

 

AMİN.