เวปไซต์นก

 

Home 
 เกี่ยวกับฟาร์ม 
สายพันธุ์นก 
การเลี้ยงดูนก 
โรคภัยไข้เจ็บ 
กลเม็ดเคล็ดไม่ลับ 
นกจำหน่าย 
เวปไซต์นก 

 

 

 

นกเลิฟเบิร์ด/นกค็อกกาเทล/นกแก้วมาคอร์/นกหงส์หยก/นกอื่น ๆ

นกเลิฟเบิร์ด

 http://www.thai.net/rplovebird/  
เวปไซต์จำหน่ายนกเลิฟเบิร์ดของคุณพี ทั้งขอบตาและไม่ขอบตามีรูปภาพนกเลิฟเบิร์ดสวย ๆ ประกอบ พร้อมราคาขาย

 
http://www.oocities.com/wichan_t/     
ฟาร์มนก วิน เลิฟเบิร์ด ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนกเลิฟเบิร์ด การขยายพันธุ์ การเลือกซื้อ  การรักษาโรค  การเลี้ยงดู รูปภาพนกสวย ๆ หลายสายพันธุ์ รวมทั้งจำหน่ายนกเลิฟเบิร์ดที่เกิดจากฟาร์ม

 
http://www.bird4home.com/
แหล่งความรู้เกี่ยวกับนกนา ๆ ชนิด กระดานซื้อขายนก ข่าวสารสาระ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในแวดวงนกรวมทั้งแนะนำฟาร์มนก หนังสือเกี่ยวกับนก วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงนก

 
http://www.birdiecare.com/
เวปไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษานกทุกชนิด มีกระดานถามตอบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงนก การป้องกันรักษาโรคต่าง ๆ
     
 
http://www.siamphoenix.com/
ชุมนุมคนเลี้ยงนก มีกระดานต่าง ๆ ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กระดานซื้อขายนก รวมทั้งรายชื่อสมาชิกผู้เลี้ยงนก

 
http://www.barnrungthong.com/
เวปไซต์ บ้านรังทอง ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนกเลิฟเบิร์ด มีกระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระดานซื้อขายนกของฟาร์มภาพนกสวยๆ ของฟาร์ม

http://www.tarad.com/pc-lovebirdworld/
ฟาร์มเพาะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ด ทุกชนิด ทุกสายพันธ์ จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ มีภาพนกพร้อมราคาบอก รวมทั้งรายละเอียด ประวัตินกที่จำหน่ายทุกตัว

 
http://www.oocities.com/chainatlovebird
ฟาร์ม ชัยนาท เลิฟเบิร์ด มีรูปภาพนกสวย ๆจากต่างประเทศ และภาพนกที่ชนะการประกวดระดับประเทศ

 
http://www.thai.net/lovebirdsthai
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับนกเลิฟเบิร์ด ประวัติ สายพันธุ์ การเลือกซื้อ การขยายพันธ์  พร้อมภาพนกเลิฟเบิร์ดสวย ๆหลายสายพันธ์

 
http://www.koomtonglovebird.com/
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับฟาร์มคุ้มทองเลิฟเบิร์ด  ประวัตินกเลิฟเบิร์ด  ภาพนกสวย ๆ รวมทั้งจำหน่ายลูกนกเลิฟเบิร์ดทุกสายพันธ์

http://lamsaifarm.addeen.com/
ลำไทรฟาร์ม
ฟาร์มเพาะพันธุ์และจำหน่ายุ์สัตว์สวยงาม และสัตว์ปีก นกสวยงามชนิดต่าง ๆ นกเป็ดแมนดาริน เรดเฮด มินิมาลลาร์ด หงส์ดำ นกเลิฟเบิร์ด นกกระจอกชวา นกค๊อกกาเทล และไก่แจ้สวยงาม

http://www.tarad.com/oat_farm
ฟาร์มนกเลิฟเบิร์ด
สถานที่เพาะพันธุ์ และจำหน่าย นกเลิฟเบิร์ด สายพันธุ์พายด์หน้าข้าว จำพวกไม่มีขอบตา มีรูปตัวอย่างนกที่เพาะพันธุ์ได้

http://www.oocities.com/ate_lovebird
ฟาร์มนกของ เอและเต มีภาพนกสวย ๆ และนกจำหน่าย  มีเกณฑ์การตัดสิน การประกวดนกเลิฟเบิร์ด การเลี้ยงดูนกเลิฟเบิร์ด

http://www.birdscottage.com/
ข้อมูลเกี่ยวกับนก รายงานข่าวเกี่ยวกับนกหายาก การจับคู่ ทำรัง เดินทาง วางไข่ และพฤติกรรมที่น่าสนใจของนก ความเคลื่อนไหวในวงการนก แหล่งดูนก กิจกรรมดูนก รวมภาพนกหลายสายพันธ์ พ.ร.บ. ที่สำคัญเกี่ยวกับสัตว์ป่า

 

นกค๊อกกาเทล

http://www.cockatielclub.cjb.net/
เวปไซต์จำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับนกคอคคาเทล วิธีเลี้ยงนกคอคคาเทล การเพาะพันธุ์ สายพันธุ์ อาหารของนก การดูแล การผสมพันธุ์ การรักษาโรค และมีบริการเว็บบอร์ด แลกเปลี่ยนความรู้ เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับนกคอคคาเทล

http://www.cookietalkie.com/ctk/
เวปไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับนกค๊อกกาเทล นกกระตั้ว  คำแนะนำต่าง ๆ ตำราอาหารนก การทำความสะอาดกรง กระดานซื้อขาย รายชื่อสัตวแพทย์ โรงพยาบาล คลีนิครักษาสัตว์

http://www.thai.net/huskiclub
ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงและจำหน่ายนกคอกคาเทล นกคอกคาเทลลูกป้อน นกเลิฟเบิร์ด และนกเลิฟเบิร์ดลูกป้อน

 

นกแก้วมาคอร์

 http://www.talkaboutparrot.com/
เวปไซต์จำหน่ายนกแก้ว
ความรู้เกี่ยวกับนกแก้ว เสนอบทความการเลี้ยงดู เพาะพันธุ์นกแก้ว แนะนำฟาร์มเพาะเลี้ยงและจำหน่ายนกแก้ว รวมรูปภาพนกแก้ว

http://www.mpbirdfarm.com
ฟาร์มเพาะเลี้ยงนกและจำหน่ายนกพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงนก ลิ้นทะเล เปลือกหอยป่น รังไข่นก ยาบำรุง ยารักษาโรคอาหารนก กรงเดินทาง ถ้วยดินเผา กรงเพาะนก รับสั่งทำกรง และโรงเรือนนก

 

กหงส์หยก

http://www.budgerigars.cjb.net/
เวปไซต์จำหน่ายหงส์หยก
ความรู้เกี่ยวกับนกหงส์หยก เสนอบทความการเลี้ยงดู เพาะพันธุ์นกหงส์หยก แนะนำฟาร์มเพาะเลี้ยงและจำหน่ายนกหงส์หยก รวมรูปภาพนกหงส์หยกสวย ๆ

http://www.thai.net/thaibird
ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงนกหงษ์หยก และมีกระดานถาม-ตาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการเลี้ยงนก

 http://www.tinythai.com/budgie
ความรู้ในการเลือกซื้อนกหงษ์หยก การฝึกนกให้เชื่อง ฝึกให้เรียนเสียงพูด สอนเคล็ดลับการเลี้ยงนกหงษ์หยกที่ถูกวิธี

 

นกอื่น ๆ

 http://www.thai.net/joliehome/
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยง และการฝึกนกขุนทองหรือนกเอี้ยงคำ ความรู้ทั่วไป การทำรังวางไข่และเลี้ยงลูก การหานกมาเลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยง อาหาร การฝึกให้นกพูด การเพาะเลี้ยง โรคและการรักษา การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การคัดเลือกไก่  รูปแบบการเลี้ยง ทำเลการเลี้ยง โรงเรือน พันธุ์ไก่พื้น เมือง อาหารและการให้อาหาร การเริ่มต้นเลี้ยง อุปกรณ์การเลี้ยง การเลี้ยงไก่รุ่น ไข่และการฟักไข่ และการเลี้ยงดูไก่ไว้กินไข่

 
http://www.huajuck.com
 ข้อมูลเกี่ยวกับนกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก ถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะทั่วไป วิถีชีวิต แหล่งอาหาร การผสมพันธุ์ การเลี้ยง การฝึกฝนเพื่อการแสดง และเรื่องราวที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับนกปรอดหัวโขน

 
http://www.oocities.com/huajuck
 
ข้อมูลเกี่ยวกับนกปรอดหัวโขน ถิ่นที่อยู่อาศัย การฝึกฝนเพื่อการแสดง ลักษณะทั่วไป แหล่งอาหาร การผสมพันธุ์ การเลี้ยง  วิถีชีวิต และเรื่องราวที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับนกปรอดหัวโขน

 
http://www.babbirdbirdshow.com
 ข้อมูลการเลี้ยงนก แนะนำนกสายพันธุ์ต่าง ๆ ความรู้ในการเลือกซื้อนก โรคของนกกุ์ วิธีการเลือกนกให้เหมาะกับคนเลี้ยง   การเพาะพันธ และเว็บบอร์ดประกาศซื้อ-ขายนก

 http://www.birderjournal.com
 หนังสือนกออกใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับนก รายงานข่าวเกี่ยวกับนกหายาก การจับคู่ ทำรัง เดินทาง วางไข่ และพฤติกรรมที่น่าสนใจของนก ความเคลื่อนไหวในวงการนก แหล่งดูนก กิจกรรมดูนก รวมภาพนก และเว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเคลื่อนไหวของนก

 

Copyright(c) 2002 My Company. All rights reserved.
apiipa@yahoo.com

1