ยินดีต้อนรับสู่ วิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คาถาแนะนำเพื่อการทำโปรเจคให้เสร็จและจบการศึกษา คือ ขยัน อย่าขี้เกียจ อย่ารอ หมั่นเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวความเคลื่อนไหว

หน้าหลัก
กรรมการดำเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวอย่างปริญญานิพนธ์
กำหนดการที่สำคัญ

เอกสารที่สำคัญ
แหล่งข้อมูล

 

แหล่งข้อมูลงานวิจัย

 

ข่าวทั่วไป (อัพเดทล่าสุด 28 กรกฎาคม2551)
>> ประกาศตารางเวลาการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ
>> ประกาศข้อปฏิบัติการสอบหัวข้อโครงการ 1/2551
>> ประกาศ การแก้ระดับคะแนน I วิชาโครงงาน
>> บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2550
>> ตัวอย่างโปสเตอร์ที่ต้องทำเพื่อการนำเสนอตอนปลายภาคสำหรับนักศึกษาวิชาโปรเจค
>> ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา การเตรียมโครงงานทุกท่าน
>> แบบฟอร์มการพิมพ์ปริญญานิพนธ
>> แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้พื้นที่โรงงานในการทำปริญญานิพนธ
>> นักศึกษาที่ต้องการเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับวิชา โครงงาน สามารถหาได้ที่นี่

ข่าวเกี่ยวกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ (อัพเดทล่าสุด 28 กรกฎาคม 2551)
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องบีบน้ำมันงานสกรูเดี่ยว
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องเคลือบลายไม้บนแผ่นไม้อัด   
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องบดย่อยซังข้าวโพด  
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องหั่นขนุนสำหรับทอด  
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องเคลือบลายไม้บนแผ่นไม้อัด  
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการศึกษาสมบัติเชิงกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อย
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องเจาะทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
และลมแบบตั้งพื้

>>
ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ การสร้างเครื่องทำขนมโดนัทแบบกึ่งอัตโนมัติ
ิควขคุมด้วยระบบ PLC

>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ เครื่องทำนำแข็งไส
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ เครื่องรีดแผ่นทองคำเปลว
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ เครื่องทดสอบการคืนตัวของวัสด
>> เครื่องปัมท์เหรียญ
>> แบบจำลองตู้โชว์นิรภัยในร้านทอง
>> การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ด้วย FEM

 


   
1