วิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ วิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คาถาแนะนำเพื่อการทำโปรเจคให้เสร็จและจบการศึกษา คือ ขยัน อย่าขี้เกียจ อย่ารอ หมั่นเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวความเคลื่อนไหว

หน้าหลัก
กรรมการดำเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวอย่างปริญญานิพนธ์
กำหนดการที่สำคัญ

เอกสารที่สำคัญ
แหล่งข้อมูล

 

แหล่งข้อมูลงานวิจัย

 

ข่าวทั่วไป (อัพเดทล่าสุด 28 กรกฎาคม2551)
>> ประกาศตารางเวลาการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ
>> ประกาศข้อปฏิบัติการสอบหัวข้อโครงการ 1/2551
>> ประกาศ การแก้ระดับคะแนน I วิชาโครงงาน
>> บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2550
>> ตัวอย่างโปสเตอร์ที่ต้องทำเพื่อการนำเสนอตอนปลายภาคสำหรับนักศึกษาวิชาโปรเจค
>> ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา การเตรียมโครงงานทุกท่าน
>> แบบฟอร์มการพิมพ์ปริญญานิพนธ
>> แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้พื้นที่โรงงานในการทำปริญญานิพนธ
>> นักศึกษาที่ต้องการเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับวิชา โครงงาน สามารถหาได้ที่นี่

ข่าวเกี่ยวกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ (อัพเดทล่าสุด 28 กรกฎาคม 2551)
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องบีบน้ำมันงานสกรูเดี่ยว
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องเคลือบลายไม้บนแผ่นไม้อัด   
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องบดย่อยซังข้าวโพด  
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องหั่นขนุนสำหรับทอด  
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องเคลือบลายไม้บนแผ่นไม้อัด  
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการศึกษาสมบัติเชิงกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อย
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ในการสร้างเครื่องเจาะทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
และลมแบบตั้งพื้

>>
ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ การสร้างเครื่องทำขนมโดนัทแบบกึ่งอัตโนมัติ
ิควขคุมด้วยระบบ PLC

>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ เครื่องทำนำแข็งไส
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ เครื่องรีดแผ่นทองคำเปลว
>> ประกาศรับนักศึกษาทำปริญญานิพนธ์ เครื่องทดสอบการคืนตัวของวัสด
>> เครื่องปัมท์เหรียญ
>> แบบจำลองตู้โชว์นิรภัยในร้านทอง
>> การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ด้วย FEM

 


   
1