Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: adiyE manam
Film: neengaL kEttavai
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

adiyE manam nillunnA nikkAthadi
pm pS S n  S R G R S d p

kodiyE ennai kaNdu nee sokkAthadi
p m pS S n  S R G  R S d p

thAppALa pOdAma kEppAra kELAma
S  R G M R n n S R G S d

kooppAdu pOdAthadi
d  S G R S n dSp

Stanza :
vekkamennadi dhukkamennadi uTHarava sonna pinbu thappu ennadi
S G R S S S  G R S S SG R S S G R S R  n n n n

muTHam eNNadi muTHu peNNadi mottavizhkka enna vandhu kattikkoLLadi
n R  S n n n R  S n n n R S  n n R S n  S S S S S

manam kEkkAdha kELvi ellAm kEkkudhaiyA
S p  p d2n3 S R R G  S G R  MG

pAkkAdha pArvai ellAm pArkkudhaiyA
p d2n3 S R  R G  S  M G3 M

kAlam parakkudhu kattazhagu karaiyudhu
P M  G R S n3 S n3S R G R G M

kATHu kedakkura kaiyA konjam pudi
M2M  G R S n3 S G R S  n d2