Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: andha nelAvaTHan
Film: mudhal mariyAdhai
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

andha nelAvaTHan nAn kaiyila pudichEn yEn rAsATHikkAha
p p  p d p p  p  p d p p p p  pm m p d  dpp

enga enga konjam nAn pAkkurEn
s s s r r g  g  m m m

kaNNa moodu konjam nAn kAtturEn
m p m p n. s  r  g rs s

Stanza :
mallu vEtti katti irukku adhu mEla manja innum otti irukku
p d dS d d p pp dpm mm  m m m p m p  d n dp p

muTHazhagi katti pudiCHu muTHam kodukka manja vandhu ottikkiruCHu
p d dS d d p p p dpm m m  m m m m p m p  d n d p p

mArgazhi mAsam pArTHu mArula kuLirACHu
p d pm m m  m m  m p mp m g3g3g3

yEdhudA vambA pOCHu ravikkaiyum kedaiyAdhu
p d pm m m m s  m m p mp m g3 g3g3

sakkAmbatti sEla katti pooTHirukku  poonjOla
s g3 m mp s g3 m pn sg3g3 m pnSn nd d d

poovu oNNu kaNNadiCHA vaNdu varum pinnAla
s g3 m mp s g3m pn s g3 m pnSn nd d dS

ekkuTHappu vENdAm mm hmm
p d S  S pd d  md p