Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: en jeevan pAduthu
Film: needhAnA andha kuyil
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

en jeevan pAduthu unnaiTHAn thEduthu
p pS SR G R G  R GR RS  SR S p

kANAmal yEngudhu manam vA..duthu
p dp pm mp m mg g r  gmp m grs

ingE en pAdhai mAri
s sn n d2m  p d

engengO thEdi thEdi
s sn n d2 m d p

Stanza:
kaNNOdu malarndha kAdhal nenjOdu kanindha nEsam ponnAha vaLaravENdum vAzhvilE
pn n n d2p  p  d2n  pn n n d2p p  d2nS S S Sn n d d d d  dn d p

ondrOdu ondru sErum ullAsam vAzhvil koodum  endrE nAn ninaiTHa uNmai neerilE
pn n n d2 p d2n  pnn n  d2p p  d2 nd2Sn S S Sn n d d  d d  dn d p

ponmEni sEra thudikkudhu Or  manam
p pn3S RSn3 n3 n3 n3S  RGSR R R

kalyANa kAlam vandhathum thiru..maNam
p pn3S RSn3 n3 n3 S  RG SR R R

eppOdhu andha swargam thO..NumO
S RM M G3S  R  G  RGSR S S

A...
Snd2n ndpd pdpdpd pdpdpdpdp