Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: Ennadi meenAtchi
Film: ILamai oonjalAdugiradhu
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n2 S


VArthai thavarivittAi  kaNNammA mArbu thudikkuthadi
G2 G  G2 G G GG2SG2Sn n Sn np mn S G2 G G GP G2G

pArtha idathilellAm   unnaippOl pAvai theriyuthadi
SG2G2 SG2G2 G2 SG2MG2Sn n SG2S np pnSG2 G2 G G GP G2G


ennadi meenAtchi sonnadhu ennAchu
S S n S S G2 S S n  S S p

nEtrOdu nee sonna vArthai kAtrOdu pOyAchu
d d m m  m m d n  S S n S R RG


Stanza 1:

undhan udhattil niraindhirukkum pazharasam
G G  RG  R  S S  S S S  R G R G

andha vanathil maraindhirukkum thuLi visham
G G  R G R  S S  S S S  R G R G

nenjam thudithidum nA...zhi
S S  G P G M P MG2M G2S

neeyO aduthavan thO..zhi
S S GP G M P MG2M G2S

ennai marandhu pOvathum nyAyamO
G2R  S R S  S n3n3  n3Sn3n

indha kAdhal Oviyathin pAdhai mAriyadhu
R R  SRS  Sn3n3n3  n3Sn3 n3n n n

kAlam seidhu vitta mAyamO
nSn  nd d  d d dnd dp

oru manam uruguthu
mp p p  mp p p

oru manam vilaguthu hei yei
mp p p  m p p p  S  nS