Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: enna pAduvadhu
Film: kELadi kaNmaNi
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

enna pAduvadhu enna pAduvadhu
d n S S S S  d n S S S S

pAttellAm enakku pAda theriyAdhu
G G GRG RR S S S S S S S

nAn pAdam nadathuvEn pray paNNuvEn
S  S R  S n n S  SR  S n S

O jesus forgive them forgive them
S n n  d d  p  P P  P

Stanza :

hey padippu oru bOru adhai padikkiradhu yAru
SG G G MG RS S S SS  S p p p p  p p

padichA puriyAdhu nalla pAttu mattum pAdu
R G G  R S S S  S S S d d d  d d

bittadippOm kattadippOm setta kaNdA kaNNadippOm 
p P P M2P P D D GM S P P GM M P P RG

Athule Oduthu joLLu nee neechadichu vandhu nillu
GM G RS R  G G G  G M G R  S R  G2 G2

daNgara dingara daNgara dingara daNgara dingara dAm
G R S n S R G R S n S R G R S R S n S