Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: ilamaiyenum
Film: Pagalil oar iravu
Notes: s r2 g2 m1 p d2 n2 S


ilamaiyenum poongaatru paadiyadhu oar paattu
ss r g p  gp g p  g p n n  d  pm mg

oru pozhudhil oar aa..sai 
gp p n n  d  mpm mg 

sugam sugam adhilae orae sugam
p pg m mr gr s  ss  s s

orae veenai orae raagam
pp  G R  RSn3 R S

(ilamaiyenum)


Stanza 1:

thannai marandhu mannil vizhundhu 
Sn3 S  n3S S  S n3S n3S  S

ilamai malarin mee..dhu
Sn3S  n3S SR pdp mg

kannai izhandha vandu
p m2p m2p n  d1 p

dhaega sugaththil kavanam 
p  n3 S R  SR  R R R

kaatru vazhiyil payanam
p  n3 S G SG G G G

gangai nadhikku 
S R  G S  d1 pd1pm

mannil anaiyaa
md d  dn SRn d1p

(ilamaiyenum)


Stanza 2: (notes similar to Stanza 1)

angam muzhudhum pongum ilamai 
idham padhamaayth thoanra 
alli anaiththa kaigal
kaetka ninaiththaal marandhaal 
kaelvi ezhumun vizhundhaal
endha udaloa 
endha uravoa

(ilamaiyenum)


Stanza 3: (notes similar to Stanza 1)

mangai inamum mannan inamum 
kulam gunamum enna
dhegam thudiththaal kannaedhu
koondhal kalaindha kaniyae 
konji suvaiththa kiliyae
intha nilaidhaan 
enna vidhiyoa

(ilamaiyenum)