Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: ILamanadhu
Film: Selvi
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S


ILamanadhu palakanavu vizhigaLilE vazhigiradhEy
gm p m p  g m p m p g m p m p g m p m p

siruvayadhu pudhu uravu aruginilE varugiradhEy
g m p m p  g m  pm p gm p m p g m p m p

indha manadhukkum vayadhukkum sugamennavO indru puriyattum puriyattumEy
g m  p p p  p  p p p  n  n g g g g g m p p p p  p p p n d

adhu iravukkum pagalukkum podhuvallavO indru theriyattum theriyattumEy
gm  pp p p  p p p n  n g g g g g m p p p p  p p p n d


Stanza 1:

kodiyidai nANathil neLigiradhO kanigaLin bArathil vaLaigiradhO
G R S R  S p p  G R S R S  G R S R  S p p  p d p d n

manamoru mOhathil vizhuhiradhO maruvidum AsaigaL varugiradhO
G R S R S p p  G R S R S  G R S R  Sp p  p d p d n

viral pattu iLa mottu viriyattumEy vetkam vilahattum vilahattumEy
S S  S S SS S G R R R R R  n3 S  R R R R  R R R M G

irukaNNum irukaiyum iLanenjamum anbai ezhudhattum ezhudhattumEy
SS S S  SS S G  RR R R R  n3S  RR R  R  RR R  M G

pudhu malarai mudhan mudhalAi thoduvadhinAl suduhiradhO
G M  P M P  G M  P M P  G M P M P  G M P M P

pudhu malarai mudhan mudhalAi thoduvadhinAl suduhiradhO
D P  M P M  M G  R G R  R S n3S n3 n3d p d p