Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: KAdhOram
Film: Chinna MApLE
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S


KAdhOram lO..lAkku kadha solludhaiyA
p S R  GMG RS R p p  p p p  dpm

kAthAdum mae..lAkku una pinnudhaiyA
p S R  GMG RS R pp p p p  p

un mugatha   pAkkaiyilE
pn n n n Sndpm pn n n n Sndpm

yen mugathai   nAn marandhEn
pR R R RGMG GMPG RMG R S SR nS


Stanza 1:

nAn virumbum  mAppiLaikku
SG3 M G3 RG3RS pd Sn d nSndp

nAL kaNakkA  kA..thirundhEn
SG3 M G3 RG3RS pd Sn d nSndp

vandhAyE neeyum vA..sala thEdi
SG3G3 G3 M P  G3P G3RS S Sn

kandEnE nA......num enakkoru jOdi
SG3G3G3 MPMG3MP P  G3P G3RS S S

unnAttam thAn    thanga thEru
S M G3 G3MPM G3RS S  G R RMG RS

kandathilla      indha oo..ru
S M G3 G3MPM G3RSn p d  Sn dnd

kAdhal bOdhai kanda kaLLi
pS nS dn dn p m p d

kamban thEril vandha vaLLI
pS nS dn dn p m  p d

nee thoda thA..nE  nAn porandhEn
pR R R RGMG GMPG RMG R S SR nS

nALoru vaN..Nam nAn valarndhEn
pR RR RGMG GMPG RMG R S  SR nS