Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: Kalaivaaniyae
Film: Sindhu bhairavi
Notes: s r2 g3 m2 p d2 n3 S

kalaivaaniyae
p p Sd S S

unaiththaanae azhaiththaen uyirththeeyai valarththaen
SS  S  S  nS   SR  pp  p  p  m p  mpd

varavaendum varam vaendum
n.s sg r  m p  pn d

thudiththaen thozhudhaen palamurai 
n S  R   m d n   s r g m

ninaiththaen azhudhaen isai tharum
d n  S   gm d   sr  g m

(kalaivaaniyae)

suram paadi siriththaay sirippaalae eriththaay
r g  g g d.n. s   m d dn n  gm  p

madi meedhu mariththaen maru jenmam koduththaay
r g g g  d.n. s   m d dn n  g m  p

siru viralgalil thalai koadhi madidhanil enai valarththaay
s g r m g p  m d  d d  m d m n  dS  n R  R

isai enum varam varum naeram dhisai sollavillai marandhaay
sg  rm  g p  m d  d d  m d  m n d S  n R R

mugham kaatta maruththaay...aaaaaa...
R G  G  G d n  S    SRG dnR gmdnSR

mugham kaatta maruththaay mugavariyai maraithaay
R G  G  G d n  S   R G G G G  d n S

nee mun vandhu poochchindhu
n  S  R G  g  m  p

vizhiththuligal therikkiradhu thudaiththuvidu
d n  S R G  g m d n S  s r  g m p

(kalaivaaniyae)

ullam azhudhadhu unnaith thozhudhadhu unadhu uyiril ivan paadhi
mdd  dd d d  mdd   d d d d  md n  gm d  gm  p p

gangai thalaiyinil mangai udayinil sivanum ivanum oru jaadhi
m d  n S S S  g m  dn n n  n R G  dn R  md n n

raaman oruvagai kannan oruvagai irandum ulagil samaneedhi
md d  dd d d  md d  dd d d  md n  gm d  g m p p

angae thirumagal ingae kalaimagal avalum ivalum saripaadhi
m d  n S S S  g m  d n n n  nR G  dn R  m d n n

kanneer perugiyadhae...aaaaaa...
RG G  G G G G G   nRGMP mdnSR srgmd ss rr gg mm dd nn SS RR

kanneer perugiya kannil un mugam azhagiya nilavena midhakkum
RG G  G G G G RG G  G G G  nn R G g m p d n S  R

uyirae uyirin uyirae azhaghae azhaghin azhaghae
SR G  nS R  md n  nS R  md n  gm d

ini azha valuvillai vizhigalil thuliyillai
sg rm  g p m d  r m g p  m d p n

ini oru pirivillai thuyar vara vazhiyillai 
gp md p n d S  m d  p n d S n R

varuvaai...
G M P