Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: Maasi maasam
Film: Dharmadurai


----------------------------------------------------------------------

Legend for the notes:
s = sa  = C
r1 = ri 1 = C#
r2 = ri 2 = D
g2 = ga 2 = D#
g3 = ga 3 = E
m1 = ma 1 = F
m2 = ma 2 = F#
p = pa  = G
d1 = da 1 = G#
d2 = da 2 = A
n2 = ni 2 = A#
n3 = ni 3 = B
S = sa  = C [next octave; higher "sa"]
R1 ...


Notes: s r2 g2 m1 p n2 S
here, r=r2, g=g2, m=m1, n=n2 [unless otherwise specified]
----------------------------------------------------------------------


 maasi maasam aalaana ponnu maaman enakkuththaanae
 S S  n n  p p m  gm p  g g  rr n. sr s
C+ C+ A# A#  G G F D#F G D# D#  DD A#. CD C

 naalai enni naan kaaththirundhaen maaman unakkuththaanae
 S S  n n  p  p  m gm p   g g  rr n. sr s
C+ C+  A# A# G  G  F D#F G   D# D#  DD A#. CD C

 poovoadu  oaoaoa   thaenaada
 n. n n  nSRSnp   g  mp m
A#. A# A# A#C+D+C+A#G D#  FG F

 thaenoadu  oaoaoa   neeyaadu o o
 n. n n  nSRSnp   g mp m p n
A#. A# A# A#C+D+C+A#G D# FG F G A#


(maasi)

Stanza 1:

 aasai nooraachchu poanga nilavu vandhaachchu vaanga
 S S  S S  n  p  S p S n  pS nS  n  p  p
C+ C+ C+ C+ A#  G C+ G C+A# GC+ A#C+ A# G  G

 nerunga nerungap porungap porunga  oahoahoa
 g p m  g p m  p S n  p S n  n S SG
D# G F D# G F  G C+ A# G C+ A# A# C+ C+D#+

 ae  aasai naan kondu vandhaal allith thaenkolla  vandhaal
 nS  S S  S   S n p S   pS n  pS  nS n  p p
A#C+ C+ C+ C+  C+ A# G C+  GC+ A# GC+ A#C+ A# G G

 mayangik kiranga kirangi uranga oahoahoa
 g p m  g p m p S n  pS n  n S SG
D# G F  D# G F G C+ A# GC+ A# A# C+ C+D#+

 veppam padarudhu   padarudhu   veppam valarudhu  valarudhu
 G G  R G R n    S S S S    G G  R G R n   S S S S
D#+ D#+ D+ D#+ D+ A# C+ C+ C+ C+ D#+ D#+ D+ D#+ D+ A# C+ C+ C+ C+

 kottum paniyilae  paniyilae  ottum   uravilae  uravilae 
 G G  R G R n   S S S S p   G G   RG R n   S S S S
D#+ D#+ D+ D#+ D+ A# C+ C+ C+ C+ G D#+ D#+ D+D#+ D+ A# C+ C+ C+ C+

 oaoaoa...
 G RGR   SRS  nSn  pSn  pmgs
D#+ D+D#+D+ C+D+C+ A#C+A# GC+A# GFD#C


(maasi)


Stanza 2: (notes similar to Stanza 1)

kaamaleelaa vinoadham kaadhal kavithaa vilaasam
padiththup padiththu edukka edukka oahoahoa
aasai aagaap piramaadham kaadhal kavithaap piravaagam
thoduththuth thoduththu mudikka mudikka oahoahoa
kodidhaan thavazhudhu thavazhudhu pooppoal sirikkudhu sirikkudhu
uravum nerungudhu nerukkudhu ulagam mayangudhu urangudhu 

oaoaoa...


(maasi)