Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: mAsaru ponnE
Film: dhEvar magan
Notes: s r1 g3 m1 p d1 n3 S

mAsaru ponnE varuha thiripura madhai eriTHa eesanin sangE varuha
mpd p gm dpm g r s s s s r s n.  sr rmg mpd p  gm dpm g r s

mAdhavan thangAi varuha maNiradham adhilulava vaasalil ingE varuha
mpd p  gm dpm g r s s s s r  sn. s r rmg mp d p  gmdpm g r s

kOla muhamum kuRunahaiyum kuLir nilavena 
p d p m p  p d p m p  p d  p m g m

neela vizhiyum piRai nudhalum viLangidumezhil
p d p m p  p d  p m p  m g m p d n

neeliyena sooliyena thamizh maRai thozhum
S S n d p d p m g m  g r  s r

Stanza :

neer vAnam nilam kA..tru neruppAna aim..boo..tham
srs rmgm mgmg mgmg m srs rpm mgmg mgmg mg

unathANai thanai yEtru paNiyAtrudhE
pd S n  d p  p d g m p d p

pAr pOtrum thE..vA...ram Azh..vArhaL thami..zhA..ram 
srs rmgm  mgmg mgmg m  srs rp m  mg mg mgmg mg

ivaiyAvum ezhilE un padham pOtrudhE
pd S n  dp p d g m  p d p

thirisoolam thara vEndum mAhALi umaiyE
p d dn n  g m p d  pdS n mp d

karumAri mahamAyi kAppAtru emaiyE
p d dnn g m p d pd S n mp d

pAvam vilahum vinai ahalum unai thudhithida
p d  p m p  p d  pm p  mg  m p d n

gnAnam viLaiyum nalam peruhum iruL vilahidum 
p d  p m p  p d  p m p  mg  m p d n

sOdhiyena Adhiyena adiyavar thozhum
S S n d pd p m gm g r  s r