Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: manadhil enna
Film: poondhaLir
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n2 S

manadhil enna ninaivuhaLO
m g s  p.s m g s d.sn.

iLamai kanavO
d.p.d. p.m.p.

adhu..vO    edhu..vO
p.d. p.d.p.m. d.n. d.n.d.sn.

iniya ragasiyamO
n.rn. r m r m mp

Stanza:
thanimai iruLil urugum nenjam thuNaiyai virumbu..mE lA lA la lA
rg g g  rm m  gg g  rm m  g g g  s r sn. n.s s m g s

thuNaiyai virumbi iNaiyum pozhudhu amaidhi arumbumE lA lA la lA
rg g gr r m m gg gr r m m  gg gs sr sn.s s m g s

ondraivittu ...
s g m mpd mpmdpg

ondrirundhAl thAbam manadhil vaLaru..mE
s g m mp  gp m  g s n3. n3.sn3. n3.

kAdhalin pArvaiyil sO.....gam nilavi
n3.g n3. d. r d. p.d.n. d. p.m.g.