Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: mandhira punnahaiyO
Film: mandhira punnahai
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

mandhira punnahaiyO manjaL nilavO kaNNE kaNNE
s p s p p d p s p  p d p s rgsr s s

vAzhkkai oru vAnam Asai adhil mEham
m  m  gr r g  mm  gr  r g

pAsam oru dheepamE pAvai manam pAdudhE
m m  gr r  g rg m m  g r  r g rg

Stanza:
dhEvadhaigaL thErinil pO..hira nEram
s p p  p  pd2n pgrs srg r s s s

thAmaraigaL A...yiram pA..dhaiyil pookkum
s p p p  nd2Sn pgrs srg r  s  s  s

dhEham dhinam pA..dum
pn n  n n  d2p d2n

pAvam adhil pO..hum
pn n n n  d2p d2n

nee Odi vA
d2m d2n d2nS

vAzhkkai ennum kAviyam
p  S  S S  p n n

kAlam anbin Alayam
p S  n d2 mp d

vA vA vA
dp dp p