Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: muthamizh
Film: Dharmathin thalaivan
Notes: s r2 g2 m1 p d2 n3 S

muthamizh kaviyE varuha
s s s  n.s r s r mg

mukkani chuvaiyE tharuha
s s s n. s r s r mg

kAdhalenum   theevinilE
mpp p mpn2pmg mp p p mpn2pmg

pAlangaL nAm vAzha nAL vandhathu
n nd n  S  n dp pm mpn2p mgmrs

(muthamizh)

Stanza :

kAdhal dEvan mArbil Adum poo..mAlai nAn
mpp  mpp  mp p  mpp pndn dpp  mp mg

kAval koNda mannan nenjil nAn  AduvEn
mpp  m p mp p  mp p  pdnRn dp p

kaNgaL meedhu jAdai nooru nAn pArkkirEn
mp p  mp p  mpp  mp p pndn dp p mp mg

kavidhai nooru thAnE vandhu nAn  pAdinEn
m p p  mp p mp p mp p  pdnRn d p p

moodAtha thOttathil rOjAkkaL Ada
n ndn  S  S S  n SR n  Sn dndp

thEnOdu nee Ada OdOdi vA
n ndn S  SS nSRn S

kANAdha sorkkangaL nAm kANa thAnE
n ndn  S  S S  n  SRn Sn dndp

poonthendral thEr yERi nee Odi vA
n  nd  n  S  S S n  SRn S

kAlangaL nErangaL nam sondham
S n dp S n dp dSn2 m pd

in...bam kO...di aa..
pndn pdp mdpd mpm rgmpdnSRSnS pgr

(muthamizh)