Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: NAn pooveduthu
Film: NAnum oru thozhilALi
Notes: s r2 g2 m1 p d2 n3 S


NAn poove..duthu vekkaNum pinnA..la
p. d. d.s s s  r g r  s sd. d.s

adhai vekki..rappO sokkaNum thannA..la
p.p. d. d.s s s r g r  s  sd. d.s

un machAn machAn thEn malliya vachAn
g r g  r g  sg  r g g r g

vachadhile ennadi uNdAchu
r g r g p g s g r sr


Stanza 1:

athai mavan sonnadha othukkaNum saridhAn saridhAn
spp  p p  p d p  rg  r s  g r s  g r s

athanaiyum nithamum kathukkaNum soganthAn soganthAn
pp p p  p d p  r g  r s  g r s  g r s

then pazhani santhanandhAn ingu oru peNNAchA
s  s p p r g s r  s s pp r gs r

ennennamO eNNamum thAn ennai kaNdu uNdAchA
s s p p r g s  rg  s s  p p r gs r

un mundhAnaiya izhukkattumA summA iru
p d dS S S dn2 d p p d dS SS

oru muthAratha padhikkattumA konjam poru
pp d dS S S  d n2 d p p d dS S S

adi poovE ponnE kaNNE ingE vA hoi
pd S RS d Sd p dp g pg r  gp