Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: nAn kAdhalil
Film: mandhira punnahai
Notes: s r2 g2 m1 p n2 S

nAn kAdhalil pudhu pAdahan
mp p p p  s r  g m rg

un vAsalil oru yAsagan
mp mpp p  sr g m mrg

yArammA thEn mozhi thAlAttum poovizhi
m g m p  r r  m g m  p r r

pOdammA kAdhali bikshAndEhi pArvathi
R S p R S p R n  m R R n m

lalalA lA lA lA dhinam dhinam
nSS S p g r s r  g m

Stanza:
idhazhil oorum gangai iLamai thEnin thangai
nn n  n S  SR n  nn n  nS R  S  S

kAla nEram illai kAdhal thEvai sEvai
n n n S  SR n n n  nS R  S S

dhEva dhEviyE poovin jAdhiyE
p S R G RG R S  R S RG

kAman thErilE geedham pAdavA
p S  R G RG R S  SRS n

(pOdammA kAdhali)
(nAn kAdhalil)