Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: nAnoru ponnOviyam
Film: kaNNil theriyum kadhaigaL
Notes: s r2 g3 p d2 S

nAnoru ponnOviyam kaNdEn edhirE
rgg g gr grr s  s s  ss s

iLamai iLamai inimai idhu pudhumai
ss s  ss s  ss s  ss  s s s

bOdhai tharum nA..dha suram
s gr  s sd. rgr s  r g

pAdidum sendhEn mazhai undhan mozhiyO
gsr g  gp p  p p  p p  p p pg

pArvaiyil A...yiram kavidhaigaL ezhuthidum abinayam
g dp pg gpg s r  g g g  p  rr r g  sr s r

Stanza :
pArvai azhaiTHadhum pAvai thavippadhum
dS S  SS  S S  dS S S S S S

yEnadi yEnadi paingiLiyE
Sdd S Spp d dg p d dS

mEhalai vAttiyadhu
SRR RG Rd d S dp

adhai mEniyil mAttiyadhu
pd  dRR RG Rd d dS dp

siRu oodal viLaiyAdal
g p d d  d d d d

oru koodal uRavAdal 
pd dS S  SS S S

kuRi pOdal suvai thEdal 
d S G G  R S  R R

kavi pAdal pudhu vidha anubavamE
S d S S  d p  d p  gp d S RSR

arimugam anubavam arusugam
RR R R  SS S S  dd d d

azhagu madiyil enadhu ulagam
pp p g g g  rr r  ss r