Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: Ohoa megam
Film: Mouna ragam


----------------------------------------------------------------------

Legend for the notes:
s = sa  = C
r1 = ri 1 = C#
r2 = ri 2 = D
g2 = ga 2 = D#
g3 = ga 3 = E
m1 = ma 1 = F
m2 = ma 2 = F#
p = pa  = G
d1 = da 1 = G#
d2 = da 2 = A
n2 = ni 2 = A#
n3 = ni 3 = B
S = sa  = C [next octave; higher "sa"]
R1 ...


Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S
here, r=r2, g=g3, m=m1, d=d2, n=n3 [unless otherwise specified]

----------------------------------------------------------------------

ohoa maegam vandhadhoa aedhoa dhaagam thandhadoa
p. p g p  g s s  p.p  m  p  m  r r
G. G E G  E C C  G.G  F  G  F  D D

ellaam poovaikkaagaththaan paadum paavaikkaagaththaan
p.p  g p  g s  s   p. p  m p  m r  r
G.G  E G  E C  C   G. G  F G  F D  D

pookkal mael neerth thuligal venn paakkal paadaadhoa
s  s  r  r   g g rg r  s  s  r r n. 
C  C  D  D   E E DE D  C  C  D D B. 

thooral poadum  naeram poonjaaral veesaadhoa
s  s  r r   g rg r  s s  r r n. 
C  C  D D   E DE D  C C  D D B. 

(ohoa maegam)


Stanza 1:

yaarum sollaadha kaaviyam  aadai kondingu aadudhu
s n. d. n. d. n. d.n.sn. d.n. d. n. s g m g
C B. A. B. A. B. A.B.CB. A.B. A. B. C E F E

naeram vandhaalenna ponnoaviyam vannam maaraamal minnudhu
s n. d. n. d. n. d. n. s n. d. n. d. n. s  g m g
C B. A. B. A. B. A. B. C B. A. B. A. B. C  E F E


naan pennaanadhu kalyaanam thaedavaa oar kannaalan vandhu poomaalai poadavaa
g  d1.d1.d.d1. g g d1. d1. d.d1. g  s s r  s r  g g s  s r s
E  G#.G#.A.G#. E E G#. G#. A.G#. E  C C D  C D  E E C  C D C

ye ammaadiyoa pen paarkkum naadagam yaar vandhaalumenna thirumbaadhu njaabagam
g d1.d1.d.d1. g  g  d1. d1.d.d1. g  s s  r s r g g g s  s  r s
E G#.G#.A.G#. E  E  G#. G#.A.G#. E  C C  D C D E E E C  C  D C

poovilangu thaevaiyillaiyae dhudhudhu dhudhudhu dhudhudhu dhudhudhu dhu
s n.d. d. d. d. d. d. d  p p p  p p p  p p p  p p p  p
C B.A. A. A. A. A. A. A  G G G  G G G  G G G  G G G  G

(ohoa maegam)


Stanza 2:

kaalgal engaeyum poagalaam kaadhal illaamal vaazhalam
vanna minnalgalai ninraadalaam vaazhvil sangeedham paadalaam
naam innaalilae sittaaga maaralaam
vaa vinmeethilae vinmeengal aagalaam
????

vaazhkkai enna vaazhndhu paarkkalaam

(ohoa maegam)