Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: O oru thendral
Film: pudhumai peN
Notes: s r1 g3 m1 p d1 n2 S

O oru thendral puyalAhi varumE
S SS SR  S  S S SRS S S ndp

O oru dheivam padi thANdi varumE
p pp pd p  p p pd p p p m gmpmg

kAla dhEvanin dharma ellaihaL mAruhindradhE hA
n.s r s s  n. s r s s  n.s r  s s  p

Stanza:
adukkaLai thudaippadhum padukkaiyai virippadhum 
pd p p  p p  p p  p d p p  p p p p

adhu peNNin thozhilillaiyE
pd  p p  m g m p d

sariTHiram padaikkavum thariTHiram thudaikkavum
d n d d  d d  d d  d n d d  d d  d d

varuvadhil pizhai illaiyE
d n d d  p d  n R S

sutram enna sonnAlum thooimai ondru thAn sondham
S S  S S n3 n3n3 d  d  d d ndp p p

kAval kAkkum ennALum karpu ennum theeppandham
S S  S S  Sn3n3n3 d d d d  ndp p p

iravum pahalum viyarvai vazhiya karaigiradhE raTHam
gm p  m p d  p d n  d n S n S n S R  S S