Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: oru kiLiyin
Film: poovizhi vAsalilE
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

oru kiLiyin thanimaiyilE siru kiLiyin uravu
gg g g g  g g g g g r r g r s  ss s

uravu uravu uravu uravu
dd d mm m pp p mm m

iru kiLigaL uravinilE pudhu kiLi ondru varavu
gg g g g  gg g g g r r  g r s s s s s

varavu varavu varavu varavu
d d d m m m p p p m m m

vizhigaLilE kanavu midhandhu vara
g m p m p g m p g m  p  m p

ulagamelAm ninaivu parandhu vara
gm p m p  g m p g m p  m p

dhinam dhinam 
g m  p d

uravu uravu pudhithu pudhithu
nn n nn n G G G  G G G

varavu varavu inidhu inidhu
n n n n n n SS S  SS S

kanavu kanavu pudhiya kanavu
n n n n n n G G G G G G

A A
S np

Stanza:
muTHu raTHinam unakku chooda  muTHiraikkani isaindhu pAda
p d  p d n  pd n nR Sndnp p d p  d n n nR S  d p

niTHam niTHirai karaindhu O..da  siTHam niTHamum ninaindhu kooda
p d  p d n  p d  n  nR Sndnp p d  p d n  n nR S  d p

siru mazhalai mozhigaLilE inimai thavazha idhayam mahizha
p p S S S  S R G R S pp p  p p p  pp p  p p p

iru malargaL vizhigaLilE iravum maraiya pahalum theriya
pp S S S  S R G R S pp p  p p p p p p  p p p

AsaiyAlunai aLLa vENdum
GR M G G  R G RS n

anbinAlenai koLLa vENdum
G R M G G  R G RS n3

sErum nALidhuthAn lala lala lala lala lala
d2n3 n3n3R S  d d p p m m g g r r