Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: oru nAyagan
Film: thAvaNi kanavugaL
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n2 S

oru nAyagan udhayamAhirAn
pp m p ps pp p m p ps

oorArhaLin idhayamAhirAn
p m p ps pp p m p ps

ninaiTHadhai yAr mudippavan sol
m r g s  r  g s r n. s

avaridam nAn padiTHavan thAn
mr g s  r  g s r n. s

vAsal thEdi vandhathoru vasandha kAlam thAn
r n. s d. n. p. d. m. p.p. p. p.p. p.

Stanza 1:
poo mAlai puhazh mAlai unai thEdi varum vELai anbum nalla paNbum reNdu kaN pOl kAkka vENdum
g  md pg g g  md pg gg  md pg g g  md pg mpmp g g gm gm r r rg rg s s s s

vA rAjA vA endru varavEtru varum vELai paNivum sollil kanivum koNdu vAzhkkai yErka vENdum
g md pg g md pg g g md pg g g  md pg m p mp g g  g m gm r r rg  rg s s s s

iLaignan nalla kalaignan endra pErai nee vAngu
ss rg  g g g g mm2 m2 m2 m2m  m  m m

nALum andha pERal indha oorai nee vAngu
s rg g g  g mm2 m2 m2 m2m  m  m m

Stanza 2:
paLLiyilE pAdangaLai padikkaNum nalla puTHisAli piLLaiyena nadakkaNum
p m m g g g g g  g g m p  g g p m m g g g g g r r g m

saTHuNavu thittangaLum edhukkudA yEZhai sandhathiyum uyaraNum adhukkudA
p m m g g  g g g  gg  m p g g  p m m g  gg g g  rr  g m

uzhaikkaNum uzhaiCHu pizhaikkaNum pirarku udhavaNum idhainee oTHukkaNum kaTHukkaNum
rg  m m  rr  r  s r  g g  s s s n.s r r  n.n. n. n.n. n.n. n.d. p.m.

aringanA sirandha manidhanA puratCHi thalaivanA viLangum kAlamvarum nEramvarum
rg m m r r r  s r g g s s s  n. s r r n.n. n. n.n. n.n. n.d. p.m.

enga veetu piLLai endru thAikkulam thAn unnai kaNdu
n.r g m p m  d p m  d p  m  g r  s n3.

endha nALum sollum vaNNam
n3.s r g  m g  p m

vaLLal pOla vAzha vENum uLLangaLai ALavENum
p g  m r g s  r n. s d. n.p. d.m.p.g.