Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: oru nilavum
Film: nAnum oru thozhilALi
Notes: s r1 g3 m1 p d1 n2 S

oru nilavum malarum nadanam puriyum kalaiyarangam
p.n.s s s  s s s  s s s  s s s  s s r r s

iru vizhigaL ezhudhum kavidhai muzhudhum mandhiram
p.n.s s s  ss s  s s s  s s s  s r s

peN vaNNam pakkam nirkum sirpam
s  n. r  n. s  n. r  n. s

kaN vaNNam thendral konjum pushpam
s  n. r  n.  s  n. r  n. s

rAgangaL pAdungaL
s p s  r d r

pudhu rAgangaL pAdungaL thALangaL pOdungaLEn
s s  s p s  s d s  s n s  s S s R

Stanza:
padiCHEnE nAn kooda pAttu
g m p p p  p p p dp

idhu pAttalla nAn pOdum vEttu
pm  gm p p p  p p  dSn dp

mAmA kaN thudikkudhu peN thudikkudhu kai aNaCHidavA
pdnS p  p p p p  p  p p p p  p  pp p p p

pudhu rOjA pooTHirukkudhu kATHirukkudhu nAn pariCHidavA
p p  dnSR d d d d d  d d d d d  d  d d d d d

ada nee thAn sErndhirukkaNum
pp pd nS  p  p p p p

nAn thAn thEn kodukkaNum
dn SR  d  d d d d

nenachA mudippE idhil nee jeyippE
S S RS S S RS SS  RS S S RS

kulunga kulunga nadakkum kodiyai
S S S n n n d d d  p p p

vaLaCHu pudiCHu pandhAduvEn
m m m  g g g  p n S R