Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: piLLai nilA
Film: neengaL kEttavai
Notes: s r2 g2 m1 p d2 n3 S

piLLai nilA iraNdum veLLai nilA lA lA lA
n. s  n.s ss sr n. s  n.s p p p

alai pOlavE  viLaiyAduthE sugam noorA..nadhE
n.s n.sn.p.m. m.p. p.gr r r s  n.ssmg m r

maN mElE thuLLum mAn pOlE
n.s sgs s  n. n.s smgs

interlude:
yE malai mElE mazhai adikka
mp m m  p p m m  pp p

malai mElE mazhai adikka
s s  rssp.s s  rs s

mAndhOppil koda pidikka
m p  p  m m p p p

mAndhOppil koda pidikka
s rs sp. s s r s s

AvAra kAttukkulla Ayiram poo pooTHirukka
pp p s r s r pp p  p  s r s s

mangATHA pArTHirundhA mAmanOda poopparikka
p p p  s r s r  p p p p s  r s s

thAna thandhana thanadhandha thAnA  thAnA nA
m g3 r  s s r g3m  g3 r s  rs rs rs

Stanza :

ennALum nammai vittu pOhAdhu vasantham thOLOdu rOjA reNdu urangum
p m p  m g3 r s rg3mg3 r g3 g3rs p m p m g3 r s rg3 m

thaLLAdum pookkaLellAm viLaiyAda azhaikkum yEdhEdhO yEzhai manam ninaikkum
p  m p  m g3 r s  r g3 m g3 rg3 g3rs p m p  m g3  r s  r g3 m

thennai iLanchOlai pALai vidum nA..Lai
r  m  mp pd n2dp r m  m p  pd n2dp
r  m  mp pd n2dp r m  m p  pS n2dp

kai iraNdil aLLi koNdu kAdhOdu annai manam pAdum kaNgaL moodum
g3 g3g3g3 s g3 g3 m pd1p m g r  s s  rg sr rg sr rg sr