Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: rAjAdhi rAjA
Film: mannan
Notes: s r2 g2 m2 p d1 n2 S

rAjAdhi rAjA un thandhirangaL
m p m  p d p m  p p p

nirkAmal kooTHAdum pambarangaL
m p m  p d p  m p p p

mAya jAlamenna maiYal koNdu neeyum nALum Attam pOda vA
n n d2n d2 n d d  p d p d  pmm  p p  d d n

nEram kAlamenna nEsam koNdu neeyum kAdhal thOttam pOda vA
n n  d2n d2 n d d  p d p d  pm m  p  p  d d p

yE rANi ennOdu Ada vA nee
G R R p R R GG R R

poo mEni koNdAdum veN pani
G  R R p R R  G  G R

ennALum
n d p

Stanza:
mAn koottam meen koottam vEdikkai pArkindra kaNNiraNdilE enna mayakkam
RG RG G  RG  RG G  RGRG G  RG RG G n R G R nd d n d n np

mAmAngam AnAlum mAnnA un mAr meedhu chinna malar thAn sindhu padikkum
RGRG G  RGRG G RG RG G RG RG G  n  R G R  nd  d n  d n np

kaiyOdu kai sErum kalyANa vaibOham kaNdu kaLikkum kAlam pirakkum
p d p d  n d  n S n S R G  n R G M MR SRS  SGR n

mELa saTHam kEtpadhendha thEdhiyO
S G S G  S G S  G  GR R R

dhEvanukku sondham indha dhEviyO
p m p d p m  p d  Sn n n

kAdhum kAdhumAi kAdhal mandhiram 
S G  S G GR S G  S G GR

mOdhuhindra mannan allavA
p m p  d d n  n S SR

ennALum ingu
G R S  n d